Se, hvornår der er generalforsamling i din grundejerforening

Datoerne for årets generalforsamlinger i Ørestads grundejerforeninger er besluttet. De fire grundejerforeninger har hver deres generalforsamling, hvor der bliver valgt bestyrelse og sat en retning for det kommende års drift og udvikling i kvarteret.

Hvis du er interesseret i bestyrelselsesarbejdet i Ørestads grundejerforeninger, er det en god idé at komme til generalforsamlingen.

Repræsentanter for de enkelte grundejere har stemmeret og kan stille op til bestyrelsen.

Du kan blive repræsentant ved f.eks. at aftale med bestyrelsen eller din ejer-/boligforening, at du repræsenterer jer på generalforsamlingen. Husk bare dokumentation i form af referat fra jeres generalforsamling, en fuldmagt eller lignende.

Generalforsamlingerne i Ørestad finder sted på følgende datoer:

 

Sådan deltager du

Medlemmer af grundejerforeningen – dvs. ejer-/boligforeninger, boligselskaber mv. – modtager senest 14 dage før generalforsamlingen en indkaldelse med tid, sted, dagsorden, årsrapport mv. Det er grundejerens kontaktperson/repræsentant, som modtager indkaldelsen.

Har du ikke modtaget materialet senest 14 dage før generalforsamlingen, eller ønsker du at deltage, selv om du ikke er repræsentant for en af grundejerne, kan du skrive en mail til kontakt@orestad.net.

Du kan se en liste over grundejerforeningens medlemmer her:

 

Hvad laver grundejerforeningerne?

I Ørestad er det grundejerforeningerne, og ikke kommunen, der passer og udvikler bydelens parker, pladser og private fællesveje. Derudover er foreningerne en del af Ørestad Vandlaug, som sørger for bydelens kanaler og søer.

Grundejerforeningerne og vandlauget i Ørestad har samlet kræfterne i et fælles sekretariat, som koordinerer og udfører opgaver for bestyrelserne.

I 2022 har foreningerne bl.a. bidraget til et bedre Ørestad med:

Læs om flere af sidste års tiltag på grundejerforeningernes Facebook. Der blev lavet 167 opslag i 2022.

 

Hvordan arbejder bestyrelsen?

Bestyrelsen i grundejerforeningen mødes 4-6 gange om året og består af formand og næstformand samt medlemmer og suppleanter. Bestyrelsen godkender budgetter og regnskaber, igangsætter projekter og beslutter retningen for foreningens arbejde.

I løbet af året kan bestyrelsen også behandle aktuelle sager og forespørgsler eller deltage i forskellige arbejdsgrupper, mens Grundejerforeningssekretariatet står for foreningens daglige drift, indkaldelser og referater fra møder samt den løbende økonomiopfølgning, projektledelse og borgerdialog.

Bestyrelsen udpeger desuden en repræsentant til Vandlaugets bestyrelse og til sekretariatets bestyrelse.