Grønningen i Ørestad Nord er en frodig park i København.
Ørestad
Nord

Ørestad Nord er bydelens ældste kvarter, hvor du bl.a. finder Tietgenkollegiet, DR Byen, IT-Universitetet og Københavns Universitets Søndre Campus.

Kvarteret afgrænses af Njalsgade i nord, Grønjordsvej i Syd, Ørestads Boulevard i vest og Amagerfælledvej i øst.

De første beboere kunne i 2004 pakke flyttekasserne ud i Karen Blixen Parken. I dag er kvarteret næsten færdigbebygget, og 2.800 beboere, ca. 8.000 ansatte og 15.000 studerende har deres daglige gang i Ørestad Nord.

Grundejerforeningen Ørestad Nord ejer og driver fællesarealerne og de private fællesveje. Det betyder, at det er grundejerforeningen, som udvikler de mange grønne byrum og sørger for, at der er velholdt stibelysning, byrumsmøbler og idrætsfaciliteter af høj kvalitet.

Det er GFS Ørestad, der varetager den daglige drift, projektledelse og kommunikation i kvarteret og repræsenterer grundejerforeningen over for blandt andre samarbejdspartnere, myndigheder mv.

 

Luftfoto af Ørestad Nord. Foto: By & Havn

Ørestad Nord og omegnen i 2023. Foto: By & Havn

Alle beboere, ansatte og studerende i Ørestad Nord har maks få minutters gang til områdets centrale park Grønningen, som er indrettet med vilde bi-oaser, picnicområder og et væld af faciliteter til fri brug
Ørestad Nord

Lækre boldbaner og grønne mødesteder

Alle beboere, ansatte og studerende i Ørestad Nord har maks få minutters gang til områdets centrale park, Grønningen.

Grønningen rummer enormt fine naturkvaliteter og bærer præg af, at Amager Fælleds dyr og planter i stigende grad flytter ind. Grundejerforeningen har gjort et stort arbejde for at udvikle området i en bæredygtig retning fra græsplæne til grøn oase.

Derudover er parken udviklet med afgrænsede opholdszoner til afslapning og store åbne græsarealer, hvor der er plads til bold, fri bevægelse og sociale arrangementer. Parkens faciliteter tæller blandt andet en naturlegeplads, kunstgræsbane, træningspavillon, hundegård, bålplads, hængekøjer og grillzoner.

Alle udendørs faciliteter kan bruges kvit og frit og er udviklet af grundejerforeningen i tæt samarbejde med kvarterets beboere og brugere.

 

Alle beboere, ansatte og studerende i Ørestad Nord har maks få minutters gang eller cykeltur til områdets centrale park, Grønningen.

 

Fakta om Ørestad Nord

 • 474.000 etagemeter2 byggeri – 100 % solgte byggeretter pr. 2022
 • Ca. 76.000 m2 grønne områder – svarende til ca. ni 11-mands fodboldbaner
 • 8.832 arbejdspladser
 • 2.926 beboere
 • 1.630 boliger
 • To metrostationer
 • Få minutters gang til Amager Fælled.

Tallene er opdateret i december 2022.

 

Grundejerforeningen har bl.a. etableret hængekøjer, grillpladser og træplatforme ved vandet for at skabe flere afgrænsede opholdszoner i byrummene.

Bestyrelse

& medlemmer

Hvem sidder i foreningens bestyrelse?

Grundejerforeningen Ørestad Nords bestyrelse består af:

 • Pernille Toft, formand (Danmarks Radio)
 • Jørgen Ørbech, næstformand (Universitetshaven Vest)
 • Helle Dahl (Nordea)
 • Merete Meisner (AAB 87)
 • Lise Schou (Universitetshaven Øst)

Suppleant:

 • Heidi Christiansen (A/B Karen Blixen Parken)
Hvem er medlemmer af grundejerforeningen?

Alle grundejere i Ørestad Nord er medlemmer af grundejerforeningen og har stemmeret ved generalforsamlingen, ligesom de er opstillingsberettiget til bestyrelsen.

Her finder du medlemslisten:

Hvor finder jeg foreningens dokumenter?