Byfælleden i Ørestad Arenakvarter.
Byfælleden
dengang & nu

Byfælleden i Arenakvarteret blev overdraget til grundejerforeningen i 2018. Siden har fælledens natur fået lov til at brede sig, ligesom området har fået broer, stier og bænke.

Byfælleden er ikke en helt almindelig park, men lever derimod op til sit navn.

Som om Ørestads 3.500 hektar enorme naturparksnabo er skyllet ind over byen og har taget en stor bid.

En række af træpæle markerer skellet mellem by og natur. På den ene side af “hegnet” har vi den vilde, bynære natur. På den anden har vi bynaturen, som allerede rummer fine naturkvaliteter.

En undersøgelse af biodiversiteten, som Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter har fået foretaget, viser, at over halvdelen af de registrerede planter er vilde arter, der har spredt sig til Byfælleden naturligt.

 

Byfælleden i 2016. Foto: Mira M. Cordsen

Byfælleden i 2016. Royal Arena er under opførsel til højre i billedet, og til venstre ser du Copenhagen Towers, Field’s og Ferring. I forgrunden er anlægsarbejdet på Byfælleden i gang. Foto: Mira M. Cordsen

En undersøgelse af biodiversiteten viser, at over halvdelen af de registrerede planter er vilde arter, der har spredt sig til området naturligt
Byfælleden i Ørestad Arenakvarter. En undersøgelse af biodiversiteten, som Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter har fået foretaget, viser, at over halvdelen af de registrerede planter er vilde arter, der har spredt sig til Byfælleden naturligt.

Byfælleden i Ørestad Arenakvarter.

 

Til ophold og udforskning

Selv om man skulle tro, at det ville skabe de bedste betingelser bare at lade bevoksningen stå og passe sig selv, er grundejerforeningens særlige drift af området helt afgørende for, at det kan lade sig gøre.

Lokal regnvandshåndtering er derudover integreret i landskabsdesignet og hænger sammen med resten af bydelens kanalsystem, som bliver passet af Ørestad Vandlaug.

Og så er Byfælleden ikke kun til pynt. Den er også skabt til ophold og udforskning. Grundejerforeningen indretter den løbende med broer, trapper, stier og nye opholdsmuligheder.

 

Fakta om Byfælleden

  • I 2011 udskrev By & Havn en projektkonkurrence om udformningen af det, der skulle blive til Arenakvarteret. Det vindende forslag kom fra tegnestuen Vandkunsten
  • Byfælleden blev etableret i 2017-2018 med By & Havn som bygherre
  • I 2018 blev den overdraget til Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter, som har varetaget Byfælledens drift og udvikling sidenhen