På billedet ses et p-skilt med teksten "Parkering forbudt". Skiltet er opstillet af Apcoa Parking for Grundejerforeningen Ørestad City.
Parkering &
p-kontrol

Hvor kan man parkere i Ørestad? Her guider vi dig til dine muligheder og giver tips til, hvad du skal være opmærksom på.

Som beboer, ansat eller besøgende i Ørestad har du flere muligheder, når det kommer til parkering.

Først og fremmest kan du parkere i et af p-husene, hvor der typisk er 30 minutters gratis parkering. By & Havn driver 14 p-huse og udendørs p-pladser i Ørestad, mens blandt andre Field’s og DR driver parkeringsanlæg på egen grund. Skal du parkere ved Royal Arena, anbefaler spillestedet et af p-husene.

Du har også mulighed for at korttidsparkere langs mange af vejene i Ørestad. Her er der dog typisk en tidsbegrænsning på 15 eller 30 minutter.

Reglerne for parkering i Ørestad er bestemt af lokalplanerne. Det er derudover By & Havn og de øvrige p-husejere, der styrer priserne i p-husene.

Få mere at vide om, hvem der gør hvad i Ørestad.

 

Gadeparkering og p-kontrol

Du kan korttidsparkere langs mange af vejene i Ørestad i op til 30 minutter ad gangen.

Gadeparkering i Ørestad administreres som udgangspunkt af Københavns Kommunes Område for Parkering. Syd for Vejlands Allé er det imidlertid grundejerforeningerne, og ikke kommunen, som har ansvaret for p-kontrol på de veje, som er overdraget til foreningerne.

I Ørestad har de fleste veje status som private fællesveje, og det er i de fleste tilfælde grundejerforeningerne, som ejer dem.

Da den kommunale p-kontrol har været mangelfuld, har grundejerforeningerne valgt at få et privat selskab, Apcoa Parking, til at varetage opgaven, herunder kontrol, klager mv. Det er en stor opgave at overgå til privat p-kontrol – og noget, der har taget flere år at implementere. Bortset fra nogle få arealer, som ikke er overdraget til grundejerforeningerne endnu, er der dog indført privat p-kontrol på foreningernes arealer syd for Vejlands Allé.

Indtægten fra p-afgifter indgår i grundejerforeningernes samlede budgetter, som går til udvikling og drift af Ørestads parker og byrum.

Hvis du vil undgå en afgift, så følg disse tommelfingerregler:

  • Hold altid øje med skiltene og parkér derefter – de fleste steder må du maks holde i 30 minutter
  • Husk at sætte din parkeringsskive og starte din app.

Ofte stillede

spørgsmål

Hvor kan jeg parkere i Ørestad?

By & Havn driver 14 p-huse og udendørs p-pladser i Ørestad, mens blandt andre Field’s og DR driver parkeringsanlæg på egen grund. Skal du parkere ved Royal Arena, anbefaler spillestedet et af p-husene.

Du har også mulighed for at korttidsparkere langs mange af vejene i Ørestad. Her er der dog typisk en tidsbegrænsning på 15 eller 30 minutter.

Der findes derudover enkelte p-pladser i terræn.

Fælles for dem alle er dog, at du kun må parkere i opmærkede båse eller strækninger, hvor dette er tydeligt skiltet.

Hold derfor altid øje med skiltene og parkér derefter.

Hvordan er reglerne for parkering?

Det er forskelligt, hvordan reglerne for parkering er i Ørestad. Læs derfor nøje, hvad der står på skiltene dér, hvor du parkerer, hvis du vil undgå en afgift.

Her er et groft overblik:

  • By & Havn driver 14 p-huse og udendørs p-pladser i Ørestad. Se hvor her
  • Field’s har et parkeringsanlæg til sine gæster. Læs mere her
  • DR har en stor p-plads, som bl.a. Koncerthusets gæster kan benytte mod betaling. Få mere at vide her
  • Københavns Kommunes Område for Parkering administrerer parkeringsregler og p-kontrol på Ørestads kommunale veje
  • Grundejerforeningerne i Ørestad har hyret Apcoa til at varetage p-kontrol på foreningernes veje. Private fællesveje i Ørestad er typisk begrænset til 15 eller 30 minutters parkering. Det vil altid fremgå af skiltning på vejene, når Apcoa fører kontrol i området.
  • Mange ejendomme har parkeringskældre eller lignende, som beboere kan benytte sig af. Her vil det ikke være muligt at parkere som besøgende.

Læs mere om parkering og p-kontrol her.

Hvad koster det at parkere i Ørestad?

Det koster altid noget at parkere i et p-hus, men det kan variere alt efter, hvem der ejer det. Typisk ligger prisen på 9-18 kr. i timen. Der er typisk også mulighed for at have et abonnement eller beboerlicens, hvor du slipper for at betale efter hver parkering.

På vejene er det ikke muligt at betale for at holde parkeret i længere tid end det, der er angivet på skiltene. På de få parkeringspladser i terræn gælder typisk de samme regler som i p-husene. Men orientér dig på stedet, inden du går fra bilen.

Overtræder du parkeringsreglerne, kan du blive pålagt en p-afgift (pris fra 650 kroner).

Hvem kontakter jeg, hvis jeg har fået en p-bøde?

Hvis du mener, du har fået en uberettiget parkeringsbøde eller -afgift, skal du kontakte udstederen af den.

Alt efter hvor du har parkeret, kan det være forskelligt, hvem der har givet dig afgiften.

Det fremgår af skiltning på pladsen, hvem der kontrollerer området.

Hvordan ansøger jeg om fast handicapplads?

Hvis du ønsker en fast handicapplads i Ørestad, skal du søge tilladelse hos Københavns Kommune.

Det gælder også private fællesveje. Her kan du tjekke din vejs status.

Læs mere om handicapparkering i København her.