Cafépladsen på Richard Mortensens Vej. Cafépladsen er en del af Parkrummet, som grundejerforeningen udfører i etaper.
Drift &
fornyelse

Ørestad er anderledes end resten af København. Her står de lokale grundejerforeninger nemlig for drift, pleje og fornyelse af bydelens fællesarealer.

I Ørestad er det bydelens grundejerforeninger, og ikke kommunen, der i fællesskab står for drift og udvikling mellem bygningerne. Det gælder alt lige fra parker og legepladser til boldbaner, skraldespande og snerydning.

Dertil har Ørestad Vandlaug ansvaret for kanaler og søer.

Groft stillet op har Københavns Kommune ansvaret for de kommunale veje såsom Ørestads Boulevard og Asger Jorns Allé.

Det, der er mellem husene og i de indre gårde, hører til de enkelte boligforeninger.

Alt andet ejes og drives af grundejerforeningerne og vandlauget.

Få mere at vide om, hvem der gør hvad i Ørestad.

 

Kim er driftsassistent i Ørestad Vandlaug og er med til at holde Ørestad på skinner. Sammen med Vandlaugets driftsleder passer han Ørestads kanaler og søer.

Kim er driftsmedarbejder i Vandlauget i Ørestad og er med til at holde bydelen på skinner.

I Ørestad er drift mere end bare drift

Drift kan være mange ting. Det kan være det, ordet helt nøgternt siger: drift.

Et temmelig kedeligt og intetsigende ord, som kun beskriver, at tingene kører.

Det har dog potentiale til at være noget mere.

Og det er det i Ørestad.

Bydelsdriften er med inde over alle aspekter i bydelen, når muligheden byder sig. Det vil sige, at de driftsfolk, som er i Ørestad hver dag og passer byrummene i det daglige, tages med på råd, når grundejerforeningerne etablerer nye grønne områder. Udviklingen mellem bygningerne sker ikke bare bag et skrivebord, men også i hverdagen i Ørestad.

Det stærke bånd mellem grundejerforeningernes bestyrelser, sekretariatet og driftsoperatør er kernen, som sikrer bydelsdriftens kvalitet og et personligt aftryk på udviklingen af udearealerne i vores bydel.

 

Anlægsgartnerfirmaet Grøn Vækst er tilknyttet som GFS Ørestads driftsoperatør, der sammen med sekretariatet varetager den daglige bydelsdrift og grønne pleje i Ørestad.

Ørestads grundejerforeninger passer og udvikler bydelens grønne områder i tæt samarbejde med driftsoperatøren og andre samarbejdspartnere.

Det er ret unikt for Ørestad, at grundejerforeningerne selv har ansvaret for bydelens parker, pladser og private fællesveje. Det er også forpligtende. Den røde tråd er derfor et højt driftsniveau i det daglige og et målrettet arbejde med bynatur og biodiversitet mellem bygningerne

Bynatur mellem bygningerne

Det er ret unikt for Ørestad, at grundejerforeningerne selv har ansvaret for bydelens parker, pladser og private fællesveje. Det er også forpligtende. Den røde tråd er derfor et højt driftsniveau i det daglige og et målrettet arbejde med bynatur og biodiversitet mellem bygningerne.

For at varetage de særlige, lokale behov, og for at sikre sammenhængen på tværs af Ørestads kvarterer, har grundejerforeningerne samlet kræfterne i et fælles sekretariat. Sekretariatet er blandt andet ansvarlig for den daglige drift, projektledelse, kommunikation samt traditioner såsom Sankthans og Søfest. For at løse driftsopgaverne er anlægsgartnerfirmaet Grøn Vækst tilknyttet som driftsoperatør.

Læs mere om Ørestads grønne omstilling her.

 

Byfælleden i Ørestad Arenakvarter.

Byfælleden i Ørestad Arenakvarter.

Ofte stillede

spørgsmål

Jeg vil gerne have adgang til et lukket udeareal. Hvad skal jeg gøre?

Stier og veje, som er lukket af med steler, kæder og lignende, kan man som udgangspunkt ikke få adgang til.

Hvis der ikke er andre adgangsveje, og adgangen er nødvendig i forbindelse med et reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, kan du sende en forespørgsel til drift@orestad.net.

Gadelamperne lyser ikke. Hvem skal jeg sige det til?

Lys på vejene

Det er Københavns Kommune, der står for drift af gadelamper på vejene i Ørestad. Du kan give kommunen et praj via appen Giv et praj eller på givetpraj.kk.dk.

Lys i parkerne

I Ørestads parker er det grundejerforeningerne, som står for lyset. Oplever du, at stibelysning eller lamper i de grønne områder ikke virker, kan du sende en mail til drift@orestad.net.

Hvor ofte bliver skraldespandene tømt?

Grundejerforeningerne betjener 233 skraldespande på tværs af Ørestads fællesarealer.

I sommerhalvåret bliver skraldespande som minimum tilset hver dag, og i vinterhalvåret hver anden dag. Skraldespande, som bliver brugt meget, tømmer grundejerforeningerne op til to gange om dagen.

Oplever du, at en skraldespand ikke bliver tømt eller ikke fungerer optimalt, kan du give driften besked på drift@orestad.net.

Grundejerforeningerne betjener ikke skraldespande på Ørestads Boulevard, Center Boulevard, Arne Jacobsens Allé, Ejler Billes Allé og Asger Jorns Allé, der alle er kommunale veje. Hvis kommunens skraldespande ikke bliver tømt, kan du give dem et praj på givetpraj.kk.dk.

Der er ikke flere hundeposer. Hvornår kommer der nye?

Det er ikke særligt fedt at træde eller sætte sig oven i en hundelort, når man bruger de grønne områder.

Derfor stiller grundejerforeningerne gratis hundeposer til rådighed i hele bydelen.

Alene i Ørestad Syd og Arenakvarteret er der for eksempel stationer til hundeposer 36 steder, hvoraf de fleste er placeret på de populære hunderuter. Poserne er til dig, der har glemt at tage en pose med på turen, men ikke vil efterlade lorten til dine naboer eller gartnerne.

Der bor mange hundeejere i Ørestad, og mange benytter sig af det gratis tilbud. Det sker derfor en gang imellem, at hundeposerne løber tør. Driften holder dog skarpt øje med “udsolgte” poseholdere og fylder op efter behov.

Jeg vil gerne bruge et areal vinduespudsning, byggeplads eller lignende. Hvordan får jeg lov?

Har du som bygningsejer eller entreprenørvirksomhed behov for at benytte et areal uden for egen matrikel i forbindelse med vedligehold, renovering eller byggeri, skal du have tilladelse fra ejeren.

I Ørestad er det ofte en af grundejerforeningerne eller vandlauget.

Inden arbejdet går i gang, skal tilladelserne være på plads. Her kan du læse mere om, hvordan du søger om tilladelse til dit arbejde.

Tal & fakta

om driften

*Seneste tal fra januar 2024

3397

træer i parker og byrum

2

mio. liter regnvand fra kanalerne brugt til vanding

0

% kemisk fremstillet bekæmpelse af ukrudt

13

km private fællesveje

45

tons alger fjernes pr. år

334

bænke i parker og byrum

259

skraldespande på foreningernes arealer

71

stationer med gratis hundeposer