8Tallet, Stævnen og søerne i Ørestad Syd.
Ørestad
Syd

Ørestad Syd er bydelens sydligste kvarter, hvor du blandt andet finder Vestamager Station, 8Tallet, Stævnen og Ørestad Plejecenter.

Kvarteret afgrænses af søerne i syd, Ejler Billes Allé i nord, Fælledpromenaden i vest og Ørestad Boulevard i øst.

De første beboere i Ørestad Syd kunne i 2010 pakke flyttekasserne ud i 8Tallet og Stævnen. Siden da har kvarteret løbende fået nye indbyggere, og de sidste byggefelter er fortsat under udvikling.

Grundejerforeningen Ørestad Syd passer og udvikler kvarterets parker og byrum. Det er blandt andet Else Alfelts Vej, Richard Mortensens Vej og Robert Jacobsens Vej samt stier, tværveje og promenader i Ørestad Syd.

Det er Grundejerforeningssekretariatet, der varetager den daglige drift, projektledelse og kommunikation og repræsenterer grundejerforeningen over for blandt andre samarbejdspartnere, myndigheder mv.

 

Luftfoto af Ørestad Syd. Foto: By & Havn

Ørestad Syd og omegnen i 2023. Foto: By & Havn

Siden 2017 har grundejerforeningen arbejdet med at realisere helhedsplanen for Ørestad Syd - etape for etape. Der er etableret tre gennemgående byrum langs de store nord-syd-gående veje - Skovrummet, Parkrummet og Kanalrummet

Helhedsplan sætter retningen

Siden 2017 har grundejerforeningen arbejdet med at realisere helhedsplanen for Ørestad Syd – etape for etape. Helhedsplan bliver realiseret i etaper, og parkområderne bliver derfor etableret over en årrække. Grundejerforeningen udvikler tre gennemgående byrum langs de store nord-syd-gående veje:

 • Skovrummet på Else Alfelts Vej
 • Parkrummet på Richard Mortensens Vej
 • Kanalrummet på Robert Jacobsens Vej

Læs helhedsplanen for Ørestad Syd her.

 

Skovrummet

På Else Alfelts Vej breder skoven sig bid for bid i form af Skovrummet. For at understøtte skovstemningen bliver der plantet træer og buske, som vi kender fra fælleden. Ud over at tiltrække fugle og insekter vil meget af parkens beplantning også fungere som læhegn, når de er vokset til.

Skovrummet bliver etableret ét stykke ad gangen. Indtil videre er tre ud af fem etaper realiseret.

 

Skovrummet ved Bastionen i juni 2022. Parken står flot efter en hård start.

Skovrummet på Else Alfelts Vej strækker sig fra søerne til Asger Jorns Allé.

 

Parkrummet

På Richard Mortensens Vej er det parken, som er i centrum. Her skaber tætte beplantninger af træer og bede luft til den trafikerede vej. Parkrummet er indrettet med afgrænsede opholdsrum, og i samarbejde med Amager Skovhjælpere anlægger grundejerforeningen legeskulpturer i træ.

Parkrummet bliver etableret ét stykke ad gangen. Indtil videre er fire ud af seks etaper realiseret.

 

Træstubbe på Cafépladsen ved 8Tallet på Richard Mortensens Vej.

Parkrummet på Richard Mortensens vej strækker sig fra søerne til Asger Jorns Allé.

 

Kanalrummet

På Robert Jacobsens Vej er kanalen det styrende tema. Her spiller vandet den vigtigste rolle, mens den tætte række af træer på den vestlige bredde får selskab af en vildtvoksende bundbeplantning.

Kanalrummet bliver etableret ét stykke ad gangen. Indtil videre er en ud af tre etaper realiseret.

 

Kanalrummet på Robert Jacobsens Vej strækker sig fra søerne til Asger Jorns Allé.

Bestyrelse

& medlemmer

Hvem sidder i foreningens bestyrelse?

Grundejerforeningen Ørestad Syds bestyrelse består af:

 • Steen Jürs, formand (E/F Stævnen)
 • Anne Aage, næstformand (By & Havn)
 • Bent Bugge (KAB Ørestad Plejecenter)
 • Udo Neu (E/F Skovhuset)
Hvem er medlemmer af grundejerforeningen?

Alle grundejere i Ørestad Syd er medlemmer af grundejerforeningen og har stemmeret ved generalforsamlingen, ligesom de er opstillingsberettiget til bestyrelsen.

Her finder du medlemslisten:

Vi opdaterer medlemslisten én gang om året. Senest opdateret april 2024.

Hvor finder jeg foreningens dokumenter?

Tal og fakta om Ørestad Syd

 • 566.000 etagemeter2 byggeri
 • Ca. 26.000 m2 grønne områder, når helhedsplanen er gennemført – svarende til ca. fire 11-mands fodboldbaner
 • 5.187 arbejdspladser
 • 8.854 beboere
 • 5.255 boliger
 • Fire søer og ca. 1,3 km kanalbredder
 • Maks få minutters gang til Kalvebod Fælled.

 

Søerne i Ørestad Syd er etableret som rekreativt mellemled mellem bydelen og Kalvebod Fælled.