Ørestad Arenakvarter
Ørestad Arenakvarter er bydelens yngste kvarter, hvor du blandt andet finder Royal Arena, Crowne Plaza Copenhagen Towers, Rambøll og Kalvebod Fælled Skole.

Kvarteret afgrænses af Ejler Billes Allé i Syd, Øresundsmotorvejen i Nord, Fælledpromenaden i vest og Ørestads Boulevard i øst.

Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter ejer og driver områdets fællesarealer og private fællesveje. Med andre ord er det grundejerforeningen, som sørger for videreudviklingen af kvarterets pladser, promenader og grønne byrum.

Det er GFS Ørestad, der varetager den daglige drift, projektledelse og kommunikation i kvarteret og repræsenterer grundejerforeningen i officielle henseender over for blandt andre samarbejdspartnere, myndigheder mv.

 

Arenakvarteret set fra oven. Foto: By & Havn

Arenakvarteret er indrettet med et pulserende grønt hjerte i form af Byfælleden, som grundejerforeningen løbende indretter med ny beplantning, opholdspladser, broer, trappeopgange og stier i det vilde græs

Byfælled inviterer naturen ind

Arenakvarteret er indrettet med et pulserende grønt hjerte i form af Byfælleden, som grundejerforeningen løbende indretter med ny beplantning, opholdspladser, broer, trappeopgange og stier i det vilde græs.

Som grønt fællesareal er Byfælleden temmelig anderledes. Der er nemlig ikke tale om en almindelig park, men et vildt og blomsterrigt græsland; som om Kalvebod Fælled er skyllet ind over og har taget en stor bid af byen.

Området bærer præg af, at bydelsdriften giver den naturlige dynamik så meget plads som muligt og sørger for at passe og bevare det liv, som dukker op – ellers forsvinder det lynhurtigt igen.

Og det kan mærkes. På Byfælleden har flere end halvdelen af arterne slet ikke været blandt den udsåede frøblanding. Nej, de har indvandret fra fælleden – og overlevet, fordi de får plads og pleje.

Byfælleden er også kvarterets rekreative centrum, hvor der er plads til leg, ophold og udforskning. Her kan beboere, ansatte og besøgende søge ly fra veje og kontorbygninger uden at skulle kridte vandreskoene. Derfor sørger grundejerforeningen for, at der er fritklippede stier og opholdspladser til de stille øjeblikke.

 

Byfælleden er Arenakvarterets rekreative centrum, hvor der er plads til leg, ophold og udforskning af den vilde beplantning.

Gruspladser eller grønne oaser?

Grundejerforeningen arbejder også med at begrønne kvarterets grusarealer og pladser.

I 2021 gav foreningen Skovpladsen på Else Alfelts Vej, som før var en enkel græsplæne til gennemgang, en grøn makeover med kampesten, volde, vild beplantning, frugttræer og bede med bær og krydderurter.

Grønne løft er højt prioriteret i grundejerforeningens bestyrelse, men det er noget, foreningen må spare op til.

 

Grundejerforeningen udvikler løbende Arenakvarterets parkanlæg og pladser. På billedet ses Skovpladsen på Else Alfelts Vej, som gik fra græsplæne i 2020 til grøn oase i 2021.

Fakta om Ørestad Arenakvarter

  • 407.439 etagemeter2 byggeri – 67 % solgte byggeretter pr. 2021
  • 2.800 beboere.

Bestyrelse

& medlemmer

Hvem sidder i foreningens bestyrelse?

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Formand Ola Hvamstad (KAB Nordre Fælled Kvarter)
  • Næstformand Benedicte Toft Sørensen (ATP Ejendomme)
  • Torben Simonsen (E/F Fælledhusene)
  • Anne Aage (By & Havn)
  • Peter Noes (E/F Tårnhusene I)
Hvem er medlemmer i foreningen?

Alle grundejere i Ørestad Nord er medlemmer af grundejerforeningen og har stemmeret ved generalforsamlingen, ligesom de er opstillingsberettiget til bestyrelsen.

Her finder du medlemslisten:

Hvor finder jeg foreningens dokumenter?

Det gør du lige her (tryk på knappen Arenakvarter).

Hvordan kan jeg få indflydelse på udviklingen i kvarteret?

Alle grundejere i Arenakvarteret kan deltage i foreningens årlige generalforsamling og være med til at sætte retningen for udvikling af kvarteret.

Du kan stille op til bestyrelsen på vegne af din bolig- eller ejerforening. Der er brug for kræfter, som brænder for at præge nærområdets byrumsprofil i en bæredygtig retning. Her har du også mulighed for at vise din interesse for bestyrelsesarbejdet uden nødvendigvis at skulle stille op til bestyrelsen selv.

Det er til enhver tid nemt at få fat i grundejerforeningernes fælles sekretariat, GFS Ørestad, som gerne tager imod dine gode idéer og forslag til forbedringer.

Du kan også abonnere på GFS Ørestads nyhedsbrev eller følge det daglige arbejde på Facebook.