Ørestad
Arenakvarter

Ørestad Arenakvarter er bydelens yngste kvarter.

Arenakvarteret er nok mest kendt for sine knudepunkter, der blandt andet tæller Royal Arena, Crowne Plaza Copenhagen Towers og Kalvebod Fælled Skole.

Men kvarteret er meget mere end sine berømte bygninger.

Det er Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter, som ejer og driver områdets fællesarealer.

 

Luftfoto af Ørestad Arenakvarter i 2023. Foto: By & Havn

Ørestad Arenakvarter afgrænses af Ejler Billes Allé i Syd, Øresundsmotorvejen i Nord, Fælledpromenaden i vest og Ørestads Boulevard i øst. Foto: By & Havn

Arenakvarteret er indrettet med et pulserende grønt hjerte i form af Byfælleden, som grundejerforeningen løbende indretter med ny beplantning, opholdspladser, broer, trappeopgange og stier i det vilde græs

Byfælled inviterer naturen ind

Byfælleden blev overdraget til grundejerforeningen i 2018. Siden har fælledens natur fået lov til at brede sig, ligesom området har fået broer, stier og bænke.

En række af træpæle markerer skellet mellem by og natur. På den ene side af “hegnet” har vi den vilde, bynære natur. På den anden har vi bynaturen, og den rummer allerede gode naturkvaliteter.

En undersøgelse af biodiversiteten, som grundejerforeningen har fået foretaget, viser, at over halvdelen af de registrerede planter er vilde arter, der har spredt sig til Byfælleden naturligt.

Og så egner Byfælleden sig både til afslapning og udforskning.

 

Byfælleden er Arenakvarterets rekreative centrum, hvor der er plads til leg, ophold og udforskning af den vilde beplantning.

 

Gruspladser eller grønne oaser?

Grundejerforeningen arbejder også med at begrønne kvarterets grusarealer og pladser.

Foreningen har blandt andet givet Skovpladsen på Else Alfelts Vej – før en græsplæne – og Parkpladsen på Richard Mortensens Vej – før en grusplads – en ordentlig makeover med kampesten, volde, vild beplantning og frugttræer.

Grønne løft er højt prioriteret i grundejerforeningens bestyrelse, men det er noget, foreningen må spare op til.

 

Grundejerforeningen udvikler løbende Arenakvarterets parkanlæg og pladser. På billedet ses Skovpladsen på Else Alfelts Vej, som gik fra græsplæne i 2020 til grøn oase i 2021.

 

Fakta om Ørestad Arenakvarter

  • 407.439 etagemeter2 byggeri – 67 % solgte byggeretter pr. 2022
  • Ca. 27.000 m2 grønne områder – svarende til ca. fire 11-mands fodboldbaner
  • 2.892 beboere.

Bestyrelse

& medlemmer

Hvem sidder i foreningens bestyrelse?

Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarters bestyrelse består af:

  • Ola Hvamstad, formand (KAB Nordre Fælled Kvarter)
  • Nicolaj Jensen, næstformand (ATP Ejendomme)
  • Anne Aage (By & Havn)
  • Sisse Veje (E/F Byhusene III)
  • Torben Simonsen (E/F Fælledhusene)
Hvem er medlemmer af grundejerforeningen?

Alle grundejere i Ørestad Arenakvarter er medlemmer af grundejerforeningen og har stemmeret ved generalforsamlingen, ligesom de er opstillingsberettiget til bestyrelsen.

Her finder du medlemslisten:

Hvor finder jeg foreningens dokumenter?