Ørestad
Arenakvarter

Ørestad Arenakvarter er bydelens yngste kvarter, hvor du blandt andet finder Royal Arena, Crowne Plaza Copenhagen Towers, Rambøll og Kalvebod Fælled Skole.

Kvarteret afgrænses af Ejler Billes Allé i Syd, Øresundsmotorvejen i Nord, Fælledpromenaden i vest og Ørestads Boulevard i øst.

Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter ejer og driver områdets fællesarealer og private fællesveje. Med andre ord er det grundejerforeningen, som sørger for videreudviklingen af kvarterets pladser, promenader og grønne byrum.

Det er GFS Ørestad, der varetager den daglige drift, projektledelse og kommunikation i kvarteret og repræsenterer grundejerforeningen i officielle henseender over for blandt andre samarbejdspartnere, myndigheder mv.

 

Arenakvarteret set fra oven. Foto: By & Havn

Arenakvarteret er indrettet med et pulserende grønt hjerte i form af Byfælleden, som grundejerforeningen løbende indretter med ny beplantning, opholdspladser, broer, trappeopgange og stier i det vilde græs
Ørestad Arenakvarter

Byfælled inviterer naturen ind

Arenakvarteret er indrettet med et pulserende grønt hjerte i form af Byfælleden, som grundejerforeningen løbende indretter med ny beplantning, opholdspladser, broer, trappeopgange og stier i det vilde græs.

Som grønt fællesareal er Byfælleden temmelig anderledes. Der er nemlig ikke tale om en almindelig park, men et vildt og blomsterrigt græsland; som om Kalvebod Fælled er skyllet ind over og har taget en stor bid af byen.

Området bærer præg af, at bydelsdriften giver den naturlige dynamik så meget plads som muligt og sørger for at passe og bevare det liv, som dukker op – ellers forsvinder det lynhurtigt igen.

Og det kan mærkes. På Byfælleden har flere end halvdelen af arterne slet ikke været blandt den udsåede frøblanding. Nej, de har indvandret fra fælleden – og overlevet, fordi de får plads og pleje.

Byfælleden er også kvarterets rekreative centrum, hvor der er plads til leg, ophold og udforskning. Her kan beboere, ansatte og besøgende søge ly fra veje og kontorbygninger uden at skulle kridte vandreskoene. Derfor sørger grundejerforeningen for, at der er fritklippede stier og opholdspladser til de stille øjeblikke.

 

Byfælleden er Arenakvarterets rekreative centrum, hvor der er plads til leg, ophold og udforskning af den vilde beplantning.

 

Gruspladser eller grønne oaser?

Grundejerforeningen arbejder også med at begrønne kvarterets grusarealer og pladser.

Foreningen har blandt andet givet Skovpladsen på Else Alfelts Vej – før en græsplæne – og Parkpladsen på Richard Mortensens Vej – før en grusplads – en ordentlig makeover med kampesten, volde, vild beplantning og frugttræer.

Grønne løft er højt prioriteret i grundejerforeningens bestyrelse, men det er noget, foreningen må spare op til.

 

Grundejerforeningen udvikler løbende Arenakvarterets parkanlæg og pladser. På billedet ses Skovpladsen på Else Alfelts Vej, som gik fra græsplæne i 2020 til grøn oase i 2021.

 

Fakta om Ørestad Arenakvarter

  • 407.439 etagemeter2 byggeri – 67 % solgte byggeretter pr. 2022
  • Ca. 27.000 m2 grønne områder – svarende til ca. fire 11-mands fodboldbaner
  • 2.892 beboere.

Bestyrelse

& medlemmer

Hvem sidder i foreningens bestyrelse?

Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarters bestyrelse består af:

  • Ola Hvamstad, formand (KAB Nordre Fælled Kvarter)
  • Nicolaj Jensen, næstformand (ATP Ejendomme)
  • Torben Simonsen (E/F Fælledhusene)
  • Anne Aage (By & Havn)
  • Peter Noes (E/F Tårnhusene I)
Hvem er medlemmer af grundejerforeningen?

Alle grundejere i Ørestad Arenakvarter er medlemmer af grundejerforeningen og har stemmeret ved generalforsamlingen, ligesom de er opstillingsberettiget til bestyrelsen.

Her finder du medlemslisten:

Hvor finder jeg foreningens dokumenter?