Skovrummet på Else Alfelts Vej i Ørestad Syd.
Skovrummet
dengang & nu

Da grundejerforeningen overtog Else Alfelts Vej, var det grønne område anlagt med græs og enkelte træer. I dag breder bynaturen sig i form af Skovrummet.

Den skønne natur, som Ørestad er kendt for, skal kunne mærkes i oplevelsen af bymiljøet. Bydelen skal ikke blot kunne nydes for sin bynære natur, men også for sin bynatur.

På Else Alfelts Vej breder bynaturen sig bid for bid i form af Skovrummet, som bliver etableret ét stykke ad gangen.

Da Grundejerforeningen Ørestad Syd overtog Else Alfelts Vej i 2013, var der anlagt græs og enkelte træer. Sidenhen har foreningen arbejdet med at realisere helhedsplanen for Ørestad Syd. Når Skovrummet er færdigt, vil foreningen have plantet omkring 800 nye træer på Else Alfelts Vej.

 

Det grønne areal på Else Alfelts Vej i 2012. Her var der anlagt græs og enkelte træer. Skovrummet var ikke realiseret dengang.

Skovrummet er ikke til at få øje på på dette billede, som er taget på Else Alfelts Vej i 2012. Det er bygningerne heller ikke. Kun 8Tallet og Ørestad Plejecenter troner i baggrunden. Foto: Google

Grundejerforeningen arbejder med at realisere helhedsplanen for Ørestad Syd. Når Skovrummet er færdigt, vil foreningen have plantet omkring 800 nye træer på Else Alfelts Vej
Skovrummet på Else Alfelts Vej.

For at understøtte skovstemningen bliver der plantet træer og buske, som også er at finde på fælleden.

 

Skovtræer får plads

For at understøtte skovstemningen bliver der plantet træer og buske, som også er at finde på fælleden. Tætte beplantninger danner et læhegn ud til vejen, og Skovrummet vil gro sig stærkere og smukkere over tid i takt med, at beplantningen vokser til.

Indtil videre er tre ud af fem etaper realiseret. Grundejerforeningen arbejder videre med det resterende stykke af vejen.

 

Skovparken i den sydlige ende af Else Alfelts Vej er et godt eksempel på, kan bynatur er og kan.

Skovrummets sydlige spids ved molepladsen på Else Alfelts Vej.

 

Fakta om Skovrummet

  • Helhedsplanen er udviklet i samarbejde med landskabsarkitekterne BOGL i tråd med beboernes ønsker. Den bliver realiseret i etaper, og parkområderne bliver derfor etableret over en årrække
  • Grundejerforeningen prioriterer først og fremmest at udvikle arealerne syd for kommunalt ejede Asger Jorns Allé, da mange af byggegrundene nord for ikke er bebygget endnu. Mange arealer er derfor ikke overdraget til foreningen endnu
  • Ud over Skovrummet udvikler foreningen Parkrummet på Richard Mortensens Vej og Kanalrummet på Robert Jacobsens Vej
  • Foreningen arbejder sideløbende på en samlet plan for indretningen af de etablerede områder