Grønningen i Ørestad Nord.
Grønningen
dengang & nu

Indtil 2007 var Grønningens areal byggeplads for de omkringliggende byggerier. I dag er kranerne væk, og parken, som trækker fælleden og dyrelivet ind i byen, er samlingspunkt for hele Ørestad Nord.

Anlæggelsen af parken begyndte i 2007, hvor de 60.000 kvm, der i dag udgør parken, var rømmet for byggepladsremedier.

Siden dengang har Grundejerforeningen Ørestad Nord blandt andet etableret boldbaner, insekthaver, blomsterbede, naturlegeplads, hængekøjer, trækfærge, hundegård og grillområde.

Udviklingen fortsætter med løbende tiltag og projekter.

 

Grønningen i 2010.

Grønningen i 2010. I dag er beplantningen vokset til, og nye områder er etableret. Foto: Google

Vandet spiller en central rolle i parken, hvor Den Landskabelige Kanal snor sig mellem bygninger og beplantninger og videre ud på Amager Fælled
I Ørestad Nord kan du komme tørskoet over Den Landskabelige Kanal via parkens hyggelige trækfærge.

I parkens sydlige halvdel er der blandt andet etableret en trækfærge, en naturcontainer og en naturlegeplads.

 

Vandet har en vigtig rolle

Vandet spiller en central rolle i parken, hvor Den Landskabelige Kanal snor sig mellem bygninger og beplantninger og videre ud på Amager Fælled.

Dér, hvor kanalen bugter ved DR Byen og Jean Nouvels unikke Koncerthus, er der etableret en trækfærge i kanalen. Lokale kan derudover låne kajakker og både i sommerhalvåret, og i samarbejde med Københavns Naturskole har en naturcontainer med grej til at udforske dyrelivet fundet vej til Ørestad.

Aktiviteterne er søsat for at skabe gode rammer for, at beboere og besøgende kan opleve bynaturen og parkens vandelementer helt tæt på.

 

Grønningen i Ørestad Nord.

I parkens nordlige halvdel er der blandt andet etableret bede til regnvandsopsamling, insekthaver og picnicområder.

 

Fakta om Grønningen

  • Grundejerforeningen Ørestad Nord (tidligere Universitetskvarter) har udviklet Grønningen i samarbejde med Opland Landskabsarkitekter
  • I dag passer foreningen parken med hjælp fra Grøn Vækst, der er fast driftsoperatør på tværs af Ørestads grundejerforeninger
  • Planter og træer i parken bliver vandet med vand fra kanalen, som passes af Ørestad Vandlaug. Ørestads grundejerforeninger bruger hvert år 1-2 millioner liter vand fra Ørestads kanalsystem til vanding i Ørestad