FAQ

Generelle

spørgsmål

Hvem gør hvad i Ørestad?

Der er flere aktører, der har forskelligt ansvar for Ørestads veje og parker, og det kan være svært at danne sig et overblik.

Her får du pixiversionen.

Groft stillet op kan ansvarsfordelingen forklares sådan her:

 • Kommunen har ansvaret for de offentlige veje såsom Ørestads Boulevard og Asger Jorns Allé
 • By & Havn står for salget af byggegrundene. Derudover har de driftsansvaret for udearealerne, indtil de bliver overdraget til grundejerforeningerne
 • Det, der er i de indre gårde og mellem rækkehusene, hører til de enkelte boligforeninger
 • Alt andet – kanaler, parker, pladser, private fællesveje og stier – ejes og drives af Ørestads grundejerforeninger og vandlaug

Læs videre her og få versionen med lidt flere detaljer.

Hvordan er reglerne for parkering i Ørestad?

Det er forskelligt, hvordan reglerne for parkering er i Ørestad. Læs derfor nøje, hvad der står på skiltene dér, hvor du parkerer, hvis du vil undgå en afgift.

Her er et groft overblik:

 • By & Havn driver 14 p-huse og udendørs p-pladser i Ørestad. Se hvor her
 • Field’s har et parkeringsanlæg til sine gæster. Læs mere her
 • DR har en stor p-plads, som bl.a. Koncerthusets gæster kan benytte mod betaling. Få mere at vide her
 • Københavns Kommunes Område for Parkering administrerer parkeringsregler og p-kontrol på Ørestads kommunale veje
 • Grundejerforeningerne i Ørestad har hyret Apcoa til at varetage p-kontrol på foreningernes veje. Private fællesveje i Ørestad er typisk begrænset til 15 eller 30 minutters parkering. Det vil altid fremgå af skiltning på vejene, når Apcoa fører kontrol i området. Læs mere her
 • Mange ejendomme har parkeringskældre eller lignende, som beboere kan benytte sig af. Her vil det ikke være muligt at parkere som besøgende.

Læs mere om parkering og p-kontrol her.

Kan man søge støtte til et projekt eller arrangement?

Hvis du har en god idé til et arrangement eller projekt, som vil fremme bylivet i Ørestad, kan du søge midler fra grundejerforeningernes og vandlaugets bylivspulje.

Vandlauget og Grundejerforeningerne Ørestad Nord, City og Syd administrerer alle en pulje, som hvert år støtter lokale initiativer.

Bylivspuljen er henvendt til events og initiativer, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:

 • Bidrager til at skabe liv og fællesskaber i Ørestad
 • Bidrager til at skabe spændende aktiviteter, oplevelser og mødesteder
 • Bidrager til kunstudsmykning i det offentlige rum
 • Bidrager til leg og bevægelse i det offentlige rum – for alle aldre
 • Bidrager til et Ørestad, som er attraktiv at bo, arbejde og være studerende i

Læs mere om bylivspuljen her.

Hvordan arbejder grundejerforeningerne med biodiversitet?

Arbejdet med at fremme biodiversiteten og sikre levende, grønne områder fylder meget i Ørestad Grundejerforeninger og Vandlaug.

Vandlauget overvåger løbende bydelens kanaler og søer, der bl.a. rummer mange fisk og flere sjældne vandplanter. Få mere at vide om vandet i Ørestad her.

Grundejerforeningerne indretter løbende de mange parker og grønne byrum med insektvenlig beplantning, kvashegn, uslåede græsarealer og flere træer, som sikrer leve- og spisesteder for byens insekter og fugle. Læs mere om arbejdet med bynatur her.

Jeg har set, at der er bærbuske og krydderurter i parkerne i Ørestad. Hvad må jeg samle?

Du må gerne plukke urter, bær og frugter til eget brug, så længe de befinder sig på grundejerforeningens arealer.

Her er tre gode steder, du kan lede.

God sanketur!

Hvem skal jeg kontakte angående udlejning eller salg af boliger?

Ønsker du information om leje eller køb af bolig, skal du kontakte de relevante boligselskaber, andels- eller ejerforeninger.

Grundejerforeningerne har ikke noget at gøre med udlejning og salg af boliger i Ørestad, men står for udviklingen og driften af grundejernes fællesarealer såsom parker, pladser, kanaler, stier samt byrumsinventar såsom kunstværker, belysning, legepladser, sportsbaner, beplantning og belægning.

Jeg har udført en opgave for en af grundejerforeningerne, Vandlauget eller sekretariatet. Hvordan sender jeg en faktura?

Grundejerforeningssekretariatet Ørestad betjener fem foreninger med hver deres økonomi. Som leverandør er det derfor vigtigt, at du fakturerer den rigtige forening.

 

Vandlauget i Ørestad

Fakturaer til Ørestad Vandlaug (CVR: 28948972) sendes elektronisk til Purpose Properties med følgende oplysninger:

 • Fakturaadresse: Vandlauget i Ørestad, c/o Purpose Properties ApS, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
 • Leveringsadresse: Anfør, hvor varen er leveret, fx Metrovej 9
 • Bestillerens navn: Anfør, hvem der har bestilt varen med for- og efternavn

Faktura sendes til: hello@purpose.properties (.purpose er domænet og der skal derfor ikke skrives .dk eller lignende). Vi modtager pt. ikke EAN fakturaer.

 

Grundejerforeningen Ørestad Nord

Fakturaer til Grundejerforeningen Ørestad Nord (CVR: 28827903) sendes elektronisk til Newsec med følgende oplysninger:

 • EAN: 5790002190902
 • Ejendomsnummer: F43260
 • Fakturaadresse: Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
 • Leveringsadresse
 • Bestillerens navn.

Leveringsadressen og bestilleres navn vil fremgå af ordren.

Betalingsbetingelser er minimum 21 dage. Newsec har brug for 21 dage til at behandle din faktura. Vær derfor opmærksom på, at betaling først finder sted tidligst 21 dage efter modtagelsen. Læs mere om e-faktura på Newsecs hjemmeside.

 

Grundejerforeningen Ørestad City

Fakturaer til Grundejerforeningen Ørestad City (CVR: 28827873) sendes elektronisk til Newsec med følgende oplysninger:

 • EAN: 5790002190902
 • Ejendomsnummer: F43262
 • Fakturaadresse: Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
 • Leveringsadresse
 • Bestillerens navn.

Leveringsadressen og bestilleres navn vil fremgå af ordren.

Betalingsbetingelser er minimum 21 dage. Newsec har brug for 21 dage til at behandle din faktura. Vær derfor opmærksom på, at betaling først finder sted tidligst 21 dage efter modtagelsen. Læs mere om e-faktura på Newsecs hjemmeside.

 

Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter

Fakturaer til Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter (CVR: 29870233) sendes elektronisk til Newsec med følgende oplysninger:

 • EAN: 5790002190902
 • Ejendomsnummer: F43264
 • Fakturaadresse: Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
 • Leveringsadresse
 • Bestillerens navn.

Leveringsadressen og bestilleres navn vil fremgå af ordren.

Betalingsbetingelser er minimum 21 dage. Newsec har brug for 21 dage til at behandle din faktura. Vær derfor opmærksom på, at betaling først finder sted tidligst 21 dage efter modtagelsen. Læs mere om e-faktura på Newsecs hjemmeside.

 

Grundejerforeningen Ørestad Syd

Fakturaer til Grundejerforeningen Ørestad Syd (CVR: 29876819) skal sendes elektronisk som en EAN-faktura med følgende informationer:

 • Grundejerforeningen Ørestad Syd
  CVR: 29876819
 • C/O Cobblestone A/S
  Gammel Køge Landevej 57, 3. sal
  2500 Valby
 • EAN: 5790002107825
 • PO-nummer: W5F1-313

Har du som leverandør ikke mulighed for at sende EAN-fakturaer, kan du sende til faktura@cobblestone.dk og markere mailens emnefelt med “Faktura til GF Ørestad Syd 313.”

 

Grundejerforeningssekretariatet Ørestad

Fakturaer til Grundejerforeningssekretariatet Ørestad (CVR: 33453957) sendes til faktura@orestad.net.

Brug og leje

af arealer

Jeg ønsker at bruge et areal til facaderenovering, vinduespudsning eller lignende. Hvordan får jeg lov?

Har du som bygningsejer eller entreprenørvirksomhed behov for at benytte et areal uden for egen matrikel i forbindelse med vedligehold, renovering eller byggeri, skal du have tilladelse fra ejeren.

I Ørestad er det ofte en af grundejerforeningerne eller vandlauget.

Inden arbejdet går i gang, skal tilladelserne være på plads.

Her kan du læse mere om, hvordan du søger om tilladelse til dit arbejde.

Hvad er reglerne for inventar, vareudstilling, udeservering, reklameskilte, butiksflag mv.?

Grundejerforeningerne ser positivt på at skabe byliv i Ørestad og ønsker en bydel med plads til alle.

Forskellige hensyn skal balanceres, og myndighedernes regler skal overholdes. De fleste veje, pladser og parker ejes, vedligeholdes og udvikles af Ørestad Grundejerforeninger, men Københavns Kommune er alligevel myndighed på arealer, der er udlagt som vej.

Ønsker du som butiks-, restaurant- eller caféejer at have møbler, skilte eller andet uden for din forretning, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

Få mere at vide her.

Hvad er reglerne for foodtrucks og stadepladser?

Veje, pladser og parker i Ørestad ejes, vedligeholdes og udvikles af grundejerforeningerne i Ørestad. Det er derfor grundejerforeningerne, som giver tilladelse til brug af fællesarealer under gældende lovgivning på området fastsat af blandt andet Københavns Kommune og færdselsloven.

Hvis du ønsker at opstille en foodtruck, skal du have tilladelse til mobilt gadesalg i København, og du skal have tilladelse fra vejens ejer, som flere steder i Ørestad er grundejerforeningen.

Reglerne for foodtrucks og stadepladser er kort fortalt:

 • Små vogne må stå på offentlige pladser og fortove
 • Store vogne kan stå på særlige stadepladser eller på parkeringspladser, hvor de skal følge gældende p-regler og betaling.

Grundejerforeningerne har ikke dedikerede pladser til foodtrucks, men har du en konkret idé, kan du skrive til kontakt@orestad.net.

Din henvendelse skal som minimum indeholde svar på følgende spørgsmål, ligesom du også skal medsende foto af din foodtruck:

 • Hvad vil du sælge?
 • Hvor stor er din foodtruck?
 • Har du tilladelse til mobilt gadesalg fra Københavns Kommune?
 • Hvor vil du gerne opstille din foodtruck? (medsend gerne placering på et kort)
 • Hvornår vil du gerne opstille din foodtruck? Oplys dag(e), tidspunkter og periode, f.eks. “Onsdage kl. 10-17, september-december.”

Det er den enkelte grundejerforenings bestyrelse, som behandler din forespørgsel, så alt efter hvornår det næste bestyrelsesmøde ligger, kan der være kortere og længere behandlingstid.

 

Regler for små og store vogne

Små vogne (under 2,5 kvm) er f.eks. ladcykler, kaffeknallerter eller kabinescootere og må stå på offentlige pladser og fortove.

Store vogne (over 2,5 kvm) er f.eks. foodtrucks eller varevogne og skal stå på parkeringspladser eller stadepladser. For store vogne gælder følgende regler:

 • Det er ikke tilladt at parkere og sælge fra fodgængerarealer, fx torve, fortove, pladser mv.
 • Der må ikke sælges ud til kørebane eller cykelsti
 • Der skal altid foretages lovlig parkering eller standsning efter færdselsloven
 • Der skal betales afgift på p-pladser, hvor dette påkræves. I Ørestad er der de fleste steder 30 minutters parkering på vejene, hvorfor store foodtrucks i praksis kun kan stå på særlige faste stadepladser i f.eks. parker. Det er den lokale grundejerforening, der fastsætter evt. stadepladser.

 

Generelle regler

Læs Københavns Kommunes regler for stadepladser i deres fulde længde her.

Her kan du også læse, hvilke regler der gælder for, hvad du må sælge fra din vogn, og hvordan du ansøger om tilladelse til mobilt gadesalg i kommunen.

Må jeg bruge grundejerforeningens arealer til et arrangement, f.eks. en fødselsdagsfest?

Alle må færdes på og bruge grundejerforeningernes fællesarealer.

Hvis du ønsker at afholde et arrangement (f.eks. en fødselsdagsfest, bryllupsreception, teambuilding eller lignende) i et af Ørestads grønne områder, skal du have tilladelse af grundejerforeningen.

Hvis du ønsker at afholde et større arrangement (f.eks. et cykelløb, loppemarked eller lignende), som kræver myndighedsgodkendelse, skal du både ansøge hos Københavns Kommune og din lokale grundejerforening.

Sådan gør du.

Må jeg bruge grundejerforeningens arealer til f.eks. en reklameoptagelse?

Hvis du ønsker at lave film-, tv- eller reklameoptagelser på Ørestads fællesarealer, skal grundejerforeningen give tilladelse til det.

Læs her, hvad du skal være opmærksom på.

Drift &

vedligehold

Jeg vil gerne have adgang til et lukket udeareal. Hvad skal jeg gøre?

Stier og veje, som er lukket af med steler, kæder og lignende, kan man som udgangspunkt ikke få adgang til.

Hvis der ikke er andre adgangsveje, og adgangen er nødvendig i forbindelse med et reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, kan du sende en forespørgsel til drift@orestad.net.

Send forespørgslen i så god tid som muligt og senest fem hverdage, før du skal have adgang.

Gadelamperne lyser ikke. Hvem skal jeg sige det til?

Lys på veje

Det er Københavns Kommune, der står for drift af gadelamper på vejene i Ørestad. Du kan give kommunen et praj via appen Giv et praj eller på givetpraj.kk.dk.

Lys i parker

I Ørestads parker er det grundejerforeningerne, som står for lyset. Oplever du, at stibelysning eller lamper i de grønne områder ikke virker, kan du sende en mail til drift@orestad.net.

Der er ikke saltet eller ryddet sne. Hvem skal jeg kontakte?

Grundejerforeningssekretariatet har ansvaret for, at grundejerforeningerne lever op til deres pligt om at gruse eller salte samt rydde for sne på veje, fortove, stier og trapper. Hvert år udarbejdes vinterkort med oversigt over, hvor der skal ryddes og saltes.

Selve opgaven med at rydde og salte er udliciteret til grundejerforeningernes driftsoperatør, som i vinterperioden (15. oktober til 30. april) både har beredskab og udkald. Følgende er aftalt:

 • Alle faste belægninger og løse belægninger ryddes i henhold til vinterkortet
 • På grusstier må der ligge 10 cm sne, før stien ryddes, mens gruspladser og pontoner ikke bliver ryddet for sne
 • Faste belægninger, trapper og ramper holdes ryddet på et sikkert og tilgængeligt niveau.

Oplever du, at der ikke bliver ryddet, er du velkommen til at sende os en mail på drift@orestad.net.

Der er ikke flere hundeposer. Hvornår kommer der nye?

Det er ikke særligt fedt at træde eller sætte sig oven i en hundelort, når man bruger de grønne områder.

Derfor stiller grundejerforeningerne gratis hundeposer til rådighed i hele bydelen.

Alene i Ørestad Syd og Arenakvarteret er der for eksempel stationer til hundeposer 36 steder, hvoraf de fleste er placeret på de populære hunderuter. Poserne er til dig, der har glemt at tage en pose med på turen, men ikke vil efterlade lorten til dine naboer eller gartnerne.

Der bor mange hundeejere i Ørestad, og mange benytter sig af det gratis tilbud. Det sker derfor en gang imellem, at hundeposerne løber tør. Driften holder dog skarpt øje med “udsolgte” poseholdere og fylder løbende op efter behov.

Hvor ofte bliver skraldespandene tømt?

Grundejerforeningerne betjener 233 skraldespande på tværs af Ørestads fællesarealer.

I sommerhalvåret bliver skraldespande som minimum tilset hver dag, og i vinterhalvåret hver anden dag. Skraldespande, som bliver brugt meget, tømmer grundejerforeningerne op til to gange om dagen.

Oplever du, at en skraldespand ikke bliver tømt eller ikke fungerer optimalt, kan du give driften besked på drift@orestad.net.

Grundejerforeningerne betjener ikke skraldespande på Ørestads Boulevard, Center Boulevard, Arne Jacobsens Allé, Ejler Billes Allé og Asger Jorns Allé, der alle er kommunale veje. Hvis kommunens skraldespande ikke bliver tømt, kan du give dem et praj på givetpraj.kk.dk.

Kanaler &

søer

Hvordan låner jeg Vandlaugets både?

Fra maj til oktober kan du flere steder låne en båd eller kajak helt gratis.

Bådene ejes af Ørestads beboere, virksomheder og institutioner i fællesskab via Ørestad Vandlaug.

For at bruge bådene skal du være oprettet i Vandlaugets lånersystem. Sådan bliver du oprettet.

 

Regler for både og kajakker

 • Bådene kan bruges mellem kl. 9.00 – 21.00 (nøgleboksen er låst uden for dette tidsrum)
 • Nøgler skal returneres senest kl. 21.00
 • Der må ikke afspilles musik fra bådene
 • Ryd op efter dig selv og brug affaldsspandene på land
 • Vis hensyn til dem, som bor ud til vandet – og hold afstand til bygninger og dyr
 • Du skal bære redningsvest, mens du opholder dig på vandet. Veste kan findes i en grejkasse i nærheden af bådene.

Al færdsel på og omkring kanaler og både sker på låners eget ansvar.

Er det tilladt at ro i båd, kajak eller med paddleboard?

Ja, du må gerne søsætte din egen båd/kajak/paddleboard i Ørestads kanaler og søer.

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at bade eller svømme i vandet, hvor fristende det ellers kan være…

Må jeg bade og svømme i kanalerne og søerne?

Nej, det er ikke tilladt at bade i Ørestads kanaler og søer.

Badning kan forårsage skader på planter og bunddækkene, hvilket kan gå ud over de naturlige processer og livet under overfladen.

Må jeg fiske i Ørestad?

Nej, du må ikke fiske i Ørestads kanaler og søer.

Vandet i Ørestad er hjem for et sprudlende, men skrøbeligt økosystem af fisk, smådyr og vandplanter, som kræver nøje overvågning og en nænsom hånd at opretholde. Derfor er det ikke tilladt at fiske i vandet.

 

Meeeeeeeen…

Der er én undtagelse.

Du må nemlig godt fiske i Nordre Landkanal, som løber langs med Vejlands Allé og ned langs Kay Fiskers Vej og Slusevej.

Nordre Landkanal er nemlig et naturligt vandløb med sit eget fiskesamfund, og der er ikke noget flow mellem kanalen og resten af Ørestads kanalsystem.

Må jeg fodre ænder og fugle?

Vandlauget gør meget for at bevare kanalernes naturlige liv og påvirke det så lidt som muligt.

Derfor opfordrer vi til, at man begrænser fodring af ænder og andre fugle.

Fodring forurener kanalerne, da både brød og fugleklatter tilfører vandet for meget næring. Alger og andre planter vil derfor vokse hurtigere og forringe forholdene for dyrelivet betydeligt.

Desuden får ænder og fugle ingen særlig næring ud af brødrester, og maden tiltrækker rotter til vandområderne.

 

Hvad med foderkugler?

Fodring med foderkugler er ikke tilladt på grundejerforeningens arealer. De har nemlig mange “skjulte” bivirkninger, blandt andet øget risiko for rotter og andre skadedyr.

Jeg kunne godt tænke mig at anlægge en bro over en af kanalerne i Ørestad i tilknytning til min ejendom/forretning. Er det muligt?

Vandlauget modtager med jævne mellemrum ansøgninger om at anlægge broer hen over Ørestads kanaler.

Ønsker du at søge om tilladelse til at opføre en bro, vil din ansøgning blive behandlet af Vandlaugets bestyrelse med udgangspunkt i følgende principielle retningslinjer:

 • Broer i Ørestad skal være åbne for offentlig passage
 • Dette gælder også for serveringsbroer, som skal være offentligt tilgængelige og tilbyde salg af mad og/eller drikkevarer, så de bidrager til bylivet
 • Vandlauget ønsker som udgangspunkt frit udsyn til kanalernes vandspejl
 • Der lægges vægt på, at broer skal være visuelt lette og enkle konstruktioner uden plantekasser, overdækninger mv.
 • Ansvar for drift og vedligehold tilfalder dig som broejer.

Du ansøger ved at sende en mail til kontakt@orestad.net.