FAQ

Ofte stillede

spørgsmål

Jeg vil benytte et areal til facaderenovering, vinduespudsning, byggeplads eller lignende. Hvordan får jeg lov?

Har du som bygningsejer eller entreprenørvirksomhed behov for at benytte et areal uden for egen matrikel i forbindelse med vedligehold, renovering eller byggeri, skal du have tilladelse fra ejeren. I Ørestad er det ofte en af grundejerforeningerne eller Vandlauget.

Det gælder både private fællesveje og grønne områder i Ørestad. På de private fællesveje skal du også have tilladelse af vejmyndigheden.

Inden arbejdet går i gang, skal tilladelserne være på plads. Her kan du læse mere om, hvordan du søger og indhenter tilladelse til dit arbejde.

Hvordan er reglerne for parkering i Ørestad?

Det er forskelligt, hvordan reglerne for parkering er i Ørestad. Læs derfor nøje, hvad der står på skiltene dér, hvor du parkerer, hvis du vil undgå en afgift.

 • APCOA er hyret af grundejerforeningerne i Ørestad til at varetage p-kontrol på de private fællesveje. Dette sker gradvist og er nået langt. Det vil altid fremgå af skiltning på vejene, når APCOA fører kontrol i området
 • By & Havn driver 15 parkeringsanlæg i Ørestad. Se hvor her
 • Field’s driver også store parkeringsanlæg på deres grund. Læs mere her
 • Københavns Kommune administrerer parkeringsregler og p-kontrol på Ørestads kommunale veje samt de private fællesveje, som endnu ikke er overgået til APCOA
 • Flere parkeringshuse er desuden typisk for beboerne i den givne ejendom. Her vil det ikke være muligt at parkere som besøgende.

Læs mere om parkering i Ørestad her.

Må jeg bruge fællesarealerne til sociale arrangementer, f.eks. en fødselsdagsfest?

I Ørestad er det de fire store grundejerforeninger, der ejer og driver de udendørs fællesarealer såsom parker, pladser og private fællesveje.

Alle kan bruge grundejerforeningens arealer til ophold, leg og hygge.

Hvis du vil afholde et decideret arrangement (fødselsdag, bryllup, teambuilding eller lignende), skal du indhente tilladelse hos din lokale grundejerforening.

Du kontakter grundejerforeningen via GFS Ørestad ved at sende en mail til GFSekretariatet@orestad.net, hvor du skriver:

– Sted
– Dato og tid
– Forventet antal deltagere.

Kontakt os i god tid før dit arrangement, da tilladelsen nogle gange skal forbi foreningens bestyrelse, inden den kan gives.

Hvad er reglerne for inventar, vareudstilling, udeservering, reklameskilte, butiksflag mv.

Grundejerforeningerne ser positivt på at skabe byliv i Ørestad og ønsker en bydel med plads til alle.

Forskellige hensyn skal balanceres, og myndighedernes regler skal overholdes. De fleste veje, pladser og parker ejes, vedligeholdes og udvikles af Ørestads grundejerforeninger, men Københavns Kommune er alligevel myndighed på arealer, der er udlagt som vej.

Ønsker du som butiks-, restaurant- eller caféejer at have møbler, skilte eller andet uden for din forretning, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

Hvem ejer vejen?

 • Er det en kommunal vej, er det alene Københavns Kommune, du skal søge hos
 • Er det en privat vej, skal du både have tilladelse hos Københavns Kommune og vejens ejer, som i Ørestad er den lokale grundejerforening
 • Er arealet ikke udlagt som vej, er det kun grundejerforeningen, du skal søge.

 

Sådan søger du tilladelse
Hvis arealet, du vil bruge, er udlagt som vej (f.eks. et fortov), skal du altid indhente en tilladelse hos vejmyndigheden i Københavns Kommune til at have inventar eller vareudstilling udenfor. Læs mere her.

Når du søger grundejerforeningen, skal du sende en mail til kontakt@orestad.net. Din ansøgning skal indeholde et kort, som tydeligt viser hvor, du ønsker at opstille flag, møbler eller inventar, samt en beskrivelse af dit forslag.

 

Grundejerforeningernes generelle betingelser

 • Der må ikke placeres inventar på brandveje
 • Der skal være passage for kørestole, barnevogne og lignende. Der skal derfor være en passage på min. 150 cm på almindelige fortove og 200 cm på brede fortove
 • Blomsterkummer, varehylder, stole, borde og andet må kun stå ud for forretningen. Ønskes en anden indretning, skal der indgås særlig aftale med grundejerforeningen og nabobutikker
 • Stole, borde og andet flytbart inventar skal samles og sikres uden for åbningstid
 • Reklameflag og -skilte skal stå inde ved facaden og må maks. være 2,5 m høje og må ikke være til gene for altaner, træer og andet
 • Inventar skal holdes pænt og rent, og arealet skal holdes fri for affald
 • Arealet, som inventaret står på plus en meter ud, skal holdes fri for ukrudt.

Grundejerforeningerne kan til enhver tid vurdere, om der er behov for at ændre arealets indretning.

Hvad er reglerne for foodtrucks og stadepladser?

Veje, pladser og parker i Ørestad ejes, vedligeholdes og udvikles af grundejerforeningerne i Ørestad. Det er derfor grundejerforeningerne, som giver tilladelse til brug af fællesarealer under gældende lovgivning på området fastsat af blandt andet Københavns Kommune og færdselsloven.

Hvis du ønsker at opstille en foodtruck, skal du have tilladelse til mobilt gadesalg i København, og du skal have tilladelse fra vejens ejer, som flere steder i Ørestad er grundejerforeningen.

Reglerne for foodtrucks og stadepladser er kort fortalt:

 • Små vogne må stå på offentlige pladser og fortove
 • Store vogne kan stå på særlige stadepladser eller på parkeringspladser, hvor de skal følge gældende p-regler og betaling.

Grundejerforeningerne har ikke dedikerede pladser til foodtrucks, men har du en konkret idé, kan du skrive til kontakt@orestad.net.

Din henvendelse skal som minimum indeholde svar på følgende spørgsmål, ligesom du også skal medsende foto af din foodtruck:

 • Hvad vil du sælge?
 • Hvor stor er din foodtruck?
 • Har du tilladelse til mobilt gadesalg fra Københavns Kommune?
 • Hvor vil du gerne opstille din foodtruck? (medsend gerne placering på et kort)
 • Hvornår vil du gerne opstille din foodtruck? Oplys dag(e), tidspunkter og periode, f.eks. “Onsdage kl. 10-17, september-december.”

Det er den enkelte grundejerforenings bestyrelse, som behandler din forespørgsel, så alt efter hvornår det næste bestyrelsesmøde ligger, kan der være kortere og længere behandlingstid.

 

REGLER FOR SMÅ OG STORE VOGNE

Små vogne (under 2,5 kvm) er f.eks. ladcykler, kaffeknallerter eller kabinescootere og må stå på offentlige pladser og fortove.

Store vogne (over 2,5 kvm) er f.eks. foodtrucks eller varevogne og skal stå på parkeringspladser eller stadepladser. For store vogne gælder følgende regler:

 • Det er ikke tilladt at parkere og sælge fra fodgængerarealer, fx torve, fortove, pladser mv.
 • Der må ikke sælges ud til kørebane eller cykelsti
 • Der skal altid foretages lovlig parkering eller standsning efter færdselsloven
 • Der skal betales afgift på p-pladser, hvor dette påkræves. I Ørestad er der de fleste steder 30 minutters parkering på vejene, hvorfor store foodtrucks i praksis kun kan stå på særlige faste stadepladser i f.eks. parker. Det er den lokale grundejerforening, der fastsætter evt. stadepladser.

 

GENERELLE REGLER

Læs Københavns Kommunes regler for stadepladser i deres fulde længde her.

Her kan du også læse, hvilke regler der gælder for, hvad du må sælge fra din vogn, og hvordan du ansøger om tilladelse til mobilt gadesalg i kommunen.

Må jeg bruge fællesarealerne til kommercielle formål, f.eks. en reklamefilmoptagelse?

Hvis du ønsker at bruge fællesarealerne til kommercielle formål, skal den lokale grundejerforening give tilladelse til det.

Send en mail til kontakt@orestad.net, hvor du skriver:

– Sted
– Dato og tid
– Info om formål

Vi svarer hurtigst muligt.

Jeg har en idé til et bydelsarrangement i Ørestad. Hvor kan jeg søge støtte til mit projekt?

Vandlauget og grundejerforeningerne i Ørestad Nord og Ørestad City administrerer hver en bylivspulje, du kan søge støtte fra.

Puljens formål er at støtte arrangementer, der fremmer bylivet i Ørestad. Puljen støtter arrangementer og projekter, der:

Læs mere om bylivspuljen her.

Hvordan arbejder Ørestads grundejerforeninger med biodiversitet?

Som en del af grundejerforeningernes bæredygtighedsstrategi arbejder foreningerne og det fælles sekretariat GFS Ørestad målrettet med at fremme biodiversitet i bydelen. Det gør vi i samarbejde med Vandlauget og vores driftsoperatør, som passer Ørestads grønne områder.

I Ørestads kanaler og søer overvåger vi løbende vandkvaliteten og livet under overfladen. De blå anlæg rummer blandt andet flere sjældne vandplanter.

I de grønne byrum etablerer vi blandt andet kvashegn, lader udvalgte græsarealer stå og sikrer forskelligartede blomster og træer. Læs mere om bynaturen her.

Der er også registreret sjældne arter i parkerne, flere af hvilke bærer præg af, at fælleden flytter mere og mere ind. For eksempel er den sjældne blå mynteguldbille fundet i Ørestad.

Jeg har set, at der er bærbuske og krydderurter i parkerne i Ørestad. Hvad må jeg samle?

Du må gerne plukke urter, bær og frugter til eget brug, så længe de befinder sig på grundejerforeningens arealer.

Her er tre gode steder, du kan lede.

God sanketur!

Hvordan får jeg adgang til Naturcontaineren i Ørestad Nord?

Naturcontaineren på Grønningen – lige over for DR Koncerthuset – er et aktivitetstilbud til beboere, skoler, institutioner, virksomheder og andre med interesse for naturaktiviteter i byen.

Containeren er af sikkerhedsmæssige årsager aflåst via en nøgleboks, som kræver en 4-cifret kode at åbne.

Ønsker du adgang til containeren? Send en mail til kontakt@orestad.net med din henvendelse.

Hvem skal jeg kontakte angående udlejning eller salg af boliger?

Ønsker du information om leje eller køb af bolig, skal du kontakte de relevante boligselskaber, andels- eller ejerforeninger.

Grundejerforeningerne har ikke noget at gøre med udlejning og salg af boliger i Ørestad, men står for udviklingen og driften af grundejernes fællesarealer såsom parker, pladser, kanaler, stier samt byrumsinventar som kunstværker, belysning, legepladser, sportsbaner, beplantning og belægning.

Hvordan sender jeg en faktura til en grundejerforening, Vandlauget eller GFS Ørestad?

Grundejerforeningssekretariatet Ørestad betjener fem foreninger med hver deres økonomi. Som leverandør er det derfor vigtigt, at du fakturerer den rigtige forening.

 

GFS ØRESTAD

Fakturaer til Grundejerforeningssekretariatet Ørestad (CVR: 33453957) sendes til faktura@orestad.net.

 

ØRESTAD NORD

Fakturaer til Grundejerforeningen Ørestad Nord (CVR: 28827903) sendes elektronisk til Newsec med følgende oplysninger:

 • EAN: 5790002190902
 • Ejendomsnummer: F43260
 • Fakturaadresse
 • Leveringsadresse
 • Bestillerens navn.

Betalingsbetingelser er minimum 21 dage. Newsec har brug for 21 dage til at behandle din faktura. Vær derfor opmærksom på, at betaling først finder sted tidligst 21 dage efter modtagelsen. Læs mere om e-faktura på Newsecs hjemmeside.

 

ØRESTAD CITY

Fakturaer til Grundejerforeningen Ørestad City (CVR: 28827873) sendes elektronisk til Newsec med følgende oplysninger:

 • EAN: 5790002190902
 • Ejendomsnummer: F43262
 • Fakturaadresse
 • Leveringsadresse
 • Bestillerens navn.

Betalingsbetingelser er minimum 21 dage. Newsec har brug for 21 dage til at behandle din faktura. Vær derfor opmærksom på, at betaling først finder sted tidligst 21 dage efter modtagelsen. Læs mere om e-faktura på Newsecs hjemmeside.

 

ØRESTAD ARENAKVARTER

Fakturaer til Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter (CVR: 29870233) sendes elektronisk til Newsec med følgende oplysninger:

 • EAN: 5790002190902
 • Ejendomsnummer: F43264
 • Fakturaadresse
 • Leveringsadresse
 • Bestillerens navn.

Betalingsbetingelser er minimum 21 dage. Newsec har brug for 21 dage til at behandle din faktura. Vær derfor opmærksom på, at betaling først finder sted tidligst 21 dage efter modtagelsen. Læs mere om e-faktura på Newsecs hjemmeside.

 

ØRESTAD VANDLAUG

Fakturaer til Ørestad Vandlaug (CVR: 28948972) sendes elektronisk til Newsec med følgende oplysninger

 • EAN: 5790002190902
 • Ejendomsnummer: F43263
 • Fakturaadresse
 • Leveringsadresse
 • Bestillerens navn.

Betalingsbetingelser er minimum 21 dage. Newsec har brug for 21 dage til at behandle din faktura. Vær derfor opmærksom på, at betaling først finder sted tidligst 21 dage efter modtagelsen. Læs mere om e-faktura på Newsecs hjemmeside.

 

ØRESTAD SYD

Fakturaer til Grundejerforeningen Ørestad Syd (CVR: 29876819) skal sendes digitalt som en EAN-faktura med følgende informationer:

 • Grundejerforeningen Ørestad Syd
  CVR: 29876819
 • C/O Cobblestone A/S
  Gammel Køge Landevej 57, 3. sal
  2500 Valby
 • EAN: 5790002107825
 • PO-nummer: W5F1-313

Har du som leverandør ikke mulighed for at sende EAN-fakturaer, kan du sende til faktura@cobblestone.dk og markere mailens emnefelt med “Faktura til GF Ørestad Syd 313.”

 

Læs mere her

Drift &

vedligehold

Gadelamperne lyser ikke. Hvem skal jeg sige det til?

Det er Københavns Kommune, der står for drift og vedligehold af gadelamper på vejene i Ørestad. Du kan give kommunen et praj via Giv et praj-app’en eller på givetpraj.kk.dk.

I Ørestads parker er det grundejerforeningerne, som står for lyset. Oplever du, at stibelysning eller lamper på de grønne områder ikke virker, kan du sende en mail til drift@orestad.net.

Jeg vil gerne have adgang til et lukket fællesareal. Hvad skal jeg gøre?

Stier og veje, som er lukket af med steler, kæder og lignende, kan man som udgangspunkt ikke få adgang til.

Hvis der ikke er andre adgangsveje, og adgangen er nødvendig i forbindelse med et reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, kan du sende en forespørgsel til drift@orestad.net.

Der er ikke saltet eller ryddet sne. Hvem skal jeg kontakte?

GFS Ørestad har ansvaret for, at grundejerforeningerne lever op til deres pligt om at gruse eller salte samt rydde for sne på veje, fortove, stier og trapper. Hvert år udarbejdes vinterkort med oversigt over, hvor der skal ryddes og saltes.

Selve opgaven med at rydde og salte er udliciteret til GFS Ørestads driftsoperatør, som i vinterperioden (15. oktober til 30. april) både har beredskab og udkald. Følgende er aftalt:

 • Alle faste belægninger og løse belægninger ryddes i henhold til vinterkortet
 • På grusstier må der ligge 10 cm sne, før stien ryddes, mens gruspladser og pontoner ikke bliver ryddet for sne
 • Faste belægninger, trapper og ramper holdes ryddet på et sikkert og tilgængeligt niveau.

Oplever du, at der ikke bliver ryddet, er du velkommen til at sende en mail til drift@orestad.net.

Der er ikke flere hundeposer. Hvornår kommer der flere?

GFS Ørestads driftsoperatør fylder løbende op i standerne med hundeposer.

Oplever du, at der mangler hundeposer, er du velkommen til at sende en mail til drift@orestad.net.

Hvor ofte bliver skraldespandene tømt?

Grundejerforeningerne betjener 233 skraldespande på tværs af Ørestads fællesarealer.

I sommerhalvåret bliver skraldespande som minimum tilset hver dag, og i vinterhalvåret hver anden dag. Skraldespande, som bruges meget, bliver tømt op til to gange om dagen.

Oplever du, at en skraldespand ikke bliver tømt eller ikke fungerer optimalt, kan du give driften besked på drift@orestad.net.

Grundejerforeningerne betjener ikke skraldespande på de offentlige veje i Ørestad, som er Ørestads Boulevard, Center Boulevard, Arne Jacobsens Allé, Ejler Billes Allé og Asger Jorns Allé. Hvis kommunens skraldespande ikke bliver tømt, kan du give et praj på givetpraj.kk.dk.

Kanaler &

søer

Må jeg sætte min egen båd, kajak eller mit eget paddleboard i vandet?

Ja, du må gerne søsætte din egen båd/kajak/paddleboard i Ørestads kanaler og søer.

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at bade eller svømme i vandet, hvor fristende det ellers kan være…

Ørestad Vandlaug har også både og kajakker i vandet som tilbud til lokale – læs mere nedenfor!

Hvordan låner jeg en af Vandlaugets både/kajakker?

Hvert år sætter Vandlauget både og kajakker i vandet.

Dem har du som beboer, ansat eller studerende i Ørestad mulighed for at låne!

Du kan låne en båd i Ørestad Nord og i Ørestad Syd. De er typisk i vandet fra maj til oktober.

I Ørestad Nord er bådene placeret på det nedsænkede område i Universitetskanalen ud for Ismageriet og i den sydlige del af Grønningen ud for DR Koncerthuset. Du kan hente nøglen til at låse dem op i DR’s reception, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C.

I Ørestad Syd er udlånet af både og kajakker midlertidigt lukket grundet tilbagevendende problemer med støj og misbrug af bådene. Vandlauget arbejder på en alternativ løsning, så tilbuddet kan få comeback i 2022.

For udlån af Vandlaugets både og kajakker gælder følgende regler:

 • Bådene kan bruges mellem kl. 9.00 – 21.00
 • Der må ikke afspilles musik fra bådene
 • Nøgler skal returneres senest kl. 21.00
 • Ryd op efter dig selv og brug affaldsspandene på land
 • Vis hensyn til dem, som bor ud til vandet – og hold afstand til bygninger og dyr
 • Du skal bære redningsvest, mens du opholder dig på vandet. Veste kan findes i en grejkasse i nærheden af bådene.

Al færdsel på og omkring kanaler og både sker på låners eget ansvar.

Hvor i Ørestad må jeg fiske?

Du må ikke fiske i Ørestads kanaler og søer.

Ørestads blå anlæg er hjem til et skrøbeligt økosystem af fisk, smådyr og vandplanter. Livet under overfladen kræver nøje overvågning og en nænsom hånd at opretholde. Derfor er det ikke tilladt at fiske i vandet.

Der er og én undtagelse. Du må nemlig godt fiske i Nordre Landkanal, som løber langs med Kay Fiskers Vej og Slusevej på grænsen mellem Ørestad og Sundbyerne.

Nordre Landkanal er et naturligt vandløb med sit eget fiskesamfund. Der er ikke noget flow mellem kanalen og resten af Ørestads kanalsystem.

Må jeg bade og svømme i kanalerne og søerne?

Nej, det er ikke tilladt at bade i Ørestads kanaler og søer.

Badning kan forårsage skader på planter og bunddækkene, hvilket kan gå ud over de naturlige processer og livet under overfladen.

Derudover tester Vandlauget ikke badevandskvaliteten.

Hvad med fodring af ænder og fugle?

Vandlauget gør meget for at bevare kanalernes naturlige liv og påvirke det så lidt som muligt. Derfor opfordrer vi til, at man begrænser fodring af ænder og andre fugle.

Fodring forurener kanalerne, da både brød og fugleklatter tilfører vandet for meget næring. Alger og andre planter vil derfor vokse hurtigere og dermed forringe forholdene for dyrelivet betydeligt.

Desuden får ænder og fugle ingen særlig næring ud af brødrester, og maden tiltrækker rotter til vandområderne.

 

Fodring med foderkugler

Uden for de frosne vinterperioder har naturen rigeligt med føde til fuglene, men om vinteren vil det være en god ide at fodre fuglene, når vandet fryser til is, da der ikke er meget føde i det frosne vand.

Fodring skal dog altid kastes på jorden ved siden af kanalen! Man skal holde øje med ikke at smide mere brød på jorden, end der bliver spist, da det tiltrækker skadedyr som f.eks. rotter.