Møbler til låns i Skovrummet på Else Alfelts Vej.
Udeservering
& butiksinventar

Grundejerforeningerne ser positivt på at skabe byliv i Ørestad og ønsker en bydel med plads til alle.

Forskellige hensyn skal balanceres, og myndighedernes regler skal overholdes. De fleste veje, pladser og parker ejes, vedligeholdes og udvikles af Ørestad Grundejerforeninger, og Københavns Kommune er myndighed på arealer, der er udlagt som vej.

Ønsker du som butiks-, restaurant- eller caféejer at have møbler, skilte eller andet uden for din forretning, er der nogle ting, du skal være opmærksom på:

 1. Du skal altid søge hos ejeren af det areal, du ønsker at benytte. I Ørestad er det ofte den lokale grundejerforening
 2. Når du har sendt din ansøgning til os, behandler vi den og giver dig tilladelse med udgangspunkt i vores generelle betingelser og de konkrete forhold
 3. Hvis arealet er udlagt til vej, skal du også søge Københavns Kommune, og du kan vedlægge vores tilladelse til din ansøgning

 

Hvem ejer arealet? Er det vej eller ej?

Allerførst skal du finde ud af, hvem der ejer arealet.

Dernæst skal du finde ud af, om det er udlagt som vej.

Københavnerkortet kan du under Trafik -> Vejnet -> Vejstatus se, om et areal er udlagt som vej. Du kan også se, hvem der ejer den, og om vejen er kommunal eller privat fællesvej.

 • Kommunal vej?
  Er det en kommunal vej, er det alene Københavns Kommune, du skal søge hos.
 • Privat fællesvej?
  Er det en privat vej, skal du både have tilladelse hos Københavns Kommune og vejens ejer, som i Ørestad er den lokale grundejerforening
 • Grønt område, plads eller torv?
  Er arealet ikke udlagt som vej, er det kun ejeren, du skal søge hos. Hvis det er grundejerforeningen, kan du søge via Grundejerforeningssekretariatet Ørestad

 

Trin 1: Send din ansøgning

Din ansøgning skal indeholde:

 • Et kort, som tydeligt viser, hvilket areal du ønsker at benytte
 • En skitse over, hvordan du ønsker at indrette arealet

Hvis du ønsker at opstille møbler og lignende, skal du også sende referencefotos på den type inventar, du ønsker at opstille.

Du ansøger ved at sende en mail med ovenstående til kontakt@orestad.net.

 

Trin 2: Tilladelse fra grundejerforeningen

Når vi har gennemgået og godkendt din ansøgning, kan du, hvis du også skal have tilladelse fra kommunen, sende den med i din ansøgning hos dem.

Hvis kommunen ikke skal ind over, kan du opstille dit inventar.

 

Trin 3: Er det vejareal, skal du søge Københavns Kommune om tilladelse

Hvis området, du vil bruge, er udlagt som vej (f.eks. et fortov), skal du også indhente en tilladelse hos vejmyndigheden i Københavns Kommune til at have inventar eller vareudstilling udenfor.

Læs mere her.

 

Trin 4: Opstil dit inventar

Når kommunen har givet dig de nødvendige tilladelser, skal du sende tilladelsen til os på kontakt@orestad.net, og du kan nu opstille dit inventar eller udeservering.

 

Grundejerforeningernes generelle betingelser

Når du får tilladelse fra grundejerforeningen, skal du leve op til vores generelle betingelser, som du finder her.