Ofte stillede

spørgsmål

Hvem gør hvad i Ørestad?

Der er flere aktører, der har forskelligt ansvar for Ørestads veje og parker, og det kan være svært at danne sig et overblik.

Her får du pixiversionen.

Groft stillet op kan ansvarsfordelingen forklares sådan her:

  • Kommunen har ansvaret for de offentlige veje såsom Ørestads Boulevard og Asger Jorns Allé
  • By & Havn står for salget af byggegrundene. Derudover har de driftsansvaret for udearealerne, indtil de bliver overdraget til grundejerforeningerne
  • Det, der er i de indre gårde og mellem rækkehusene, hører til de enkelte boligforeninger
  • Alt andet – kanaler, parker, pladser, private fællesveje og stier – ejes og drives af Ørestads grundejerforeninger og vandlaug

Læs videre her og få versionen med lidt flere detaljer.

Hvordan er reglerne for parkering i Ørestad?

Det er forskelligt, hvordan reglerne for parkering er i Ørestad. Læs derfor nøje, hvad der står på skiltene dér, hvor du parkerer, hvis du vil undgå en afgift.

Her er et groft overblik:

  • By & Havn driver 14 p-huse og udendørs p-pladser i Ørestad. Se hvor her
  • Field’s har et parkeringsanlæg til sine gæster. Læs mere her
  • DR har en stor p-plads, som bl.a. Koncerthusets gæster kan benytte mod betaling. Få mere at vide her
  • Københavns Kommunes Område for Parkering administrerer parkeringsregler og p-kontrol på Ørestads kommunale veje
  • Grundejerforeningerne i Ørestad har hyret Apcoa til at varetage p-kontrol på foreningernes veje. Private fællesveje i Ørestad er typisk begrænset til 15 eller 30 minutters parkering. Det vil altid fremgå af skiltning på vejene, når Apcoa fører kontrol i området.
  • Mange ejendomme har parkeringskældre eller lignende, som beboere kan benytte sig af. Her vil det ikke være muligt at parkere som besøgende.

Læs mere om parkering og p-kontrol her.

Jeg ønsker at bruge et areal til facaderenovering, vinduespudsning, byggeplads eller lignende. Hvordan får jeg lov?

Har du som bygningsejer eller entreprenørvirksomhed behov for at benytte et areal uden for egen matrikel i forbindelse med vedligehold, renovering eller byggeri, skal du have tilladelse fra ejeren.

I Ørestad er det ofte en af grundejerforeningerne eller vandlauget.

Inden arbejdet går i gang, skal tilladelserne være på plads.

Her kan du læse mere om, hvordan du søger om tilladelse til dit arbejde.

Hvordan arbejder grundejerforeningerne med biodiversitet?

Arbejdet med at fremme biodiversiteten og sikre levende, grønne områder fylder meget i Ørestad – Grundejerforeninger og Vandlaug.

Vandlauget overvåger løbende vandkvaliteten og livet under vandoverfladen i bydelens kanaler og søer. Områderne rummer blandt andet flere sjældne vandplanter. Få mere at vide om vandet i Ørestad her.

Grundejerforeningerne indretter løbende de mange parker og grønne byrum med insektvenlig beplantning, kvashegn, uslåede græsarealer og flere træer, som sikrer leve- og spisesteder for byens insekter og fugle. Læs mere om arbejdet med bynatur her.

Hvordan finder jeg referater og årsrapporter for grundejerforeningerne?

Skal du bruge et referat eller andet dokument fra en af grundejerforeningerne?

Klik her og vælg så den grundejerforening, du er interesseret i at finde dokumenter for.