Ofte stillede spørgsmål

FAQ

Hvem gør hvad i Ørestads byrum?

Groft stillet op kan ansvarsfordelingen forklares sådan her:

  • Kommunen har ansvaret for de offentlige veje såsom Ørestads Boulevard og Asger Jorns Allé.
  • By & Havn står for salget af byggegrundene. Derudover har de driftsansvaret for udearealerne, indtil de bliver overdraget til grundejerforeningerne.
  • Det, der er i de indre gårde og mellem rækkehusene, hører til de enkelte boligforeninger.
  • Alt andet – kanaler, parker, pladser, private fællesveje og stier – ejes og drives af Ørestads grundejerforeninger og vandlaug.

Det var pixiversionen. Læs videre her og få versionen med lidt flere detaljer.

Hvordan arbejder grundejerforeningerne med biodiversitet?

Som en del af grundejerforeningernes bæredygtighedsstrategi bliver der arbejdet målrettet med at fremme biodiversitet i bydelen.

I bydelens kanaler og søer overvåger Vandlauget løbende vandkvaliteten og livet under overfladen. Områderne rummer blandt andet flere sjældne vandplanter. Læs mere om vandet i byen her.

Parker og grønne byrum bliver løbende indrettet med insektvenlig beplantning, kvashegn, uslåede græsarealer og forskelligartede blomster og træer, som sikrer spise- og levesteder for byens insekter og fugle. Læs mere om arbejdet med bynatur her.

Hvordan er reglerne for parkering i Ørestad?

Det er forskelligt, hvordan reglerne for parkering er. Læs derfor nøje, hvad der står på skiltene dér, hvor du parkerer, hvis du vil undgå en afgift.

  • APCOA er hyret af grundejerforeningerne til at varetage p-kontrol på de private fællesveje. Det vil altid fremgå af skiltning på vejene, når APCOA fører kontrol i området
  • By & Havn driver 15 parkeringsanlæg i bydelen. Se hvor her
  • Field’s driver også store parkeringsanlæg på deres grund. Læs mere her
  • Københavns Kommune administrerer parkeringsregler og p-kontrol på bydelens kommunale veje samt de private fællesveje, som endnu ikke er overgået til APCOA
  • Flere parkeringshuse er desuden typisk for beboerne i den givne ejendom. Her vil det ikke være muligt at parkere som besøgende.

Læs mere om parkering og p-kontrol her.

Hvordan finder jeg referater og årsrapporter for grundejerforeningerne?

Skal du bruge en årsrapport eller et referatet fra den seneste generalforsamling i grundejerforeningen?

Klik her – og vælg den grundejerforening, hvis dokumenter du er interesseret i.