Hvem gør hvad i Ørestad? Det spørgsmål bliver ofte stillet, når det handler om Ørestads drift og udvikling.
Hvem gør hvad
i Ørestad?

Hvem gør hvad i Ørestad? Det spørgsmål bliver ofte stillet, når det handler om Ørestads drift og udvikling. Her får du overblikket over de vigtigste aktører og deres ansvar på Ørestads områder.

Først får du pixiversionen. Groft stillet op kan ansvarsfordelingen forklares sådan her:

  • Kommunen har ansvaret for de offentlige veje såsom Ørestads Boulevard og Asger Jorns Allé.
  • By & Havn står for salget af byggegrundene. Derudover har de driftsansvaret for udearealerne, indtil de bliver overdraget til grundejerforeningerne.
  • Det, der er i de indre gårde og mellem rækkehusene, hører til de enkelte boligforeninger.
  • Alt andet – kanaler, parker, pladser, private fællesveje og stier – ejes og drives af Ørestads grundejerforeninger og vandlaug.

Læs videre og få versionen med lidt flere detaljer:

 

1. Ørestad Grundejerforeninger & Vandlaug

I Ørestad er det grundejerforeningerne og vandlauget, og ikke kommunen, som passer og udvikler bydelens kanaler, parker, pladser og private fællesveje.

Det betyder, at når du for eksempel går en tur i Byparken eller omkring søerne i Ørestad Syd, så er det grundejerforeningen, som sørger for at holde arealerne pæne og rene, rydde dem for sne, tømme skraldespandene og fylde op med hundeposer. Det er også grundejerforeningen, som udvikler Ørestads grønne områder – fra grus og græsplæner til bynatur og boldbaner.

For at varetage de særlige, lokale behov, og for at sikre sammenhængen på tværs af Ørestad, har grundejerforeningerne samlet kræfterne i et fælles sekretariat.

Foreningernes konstruktion hænger sammen på den måde, at alle grundejere i hvert af Ørestads kvarterer ejer områdets udearealer i fællesskab. Det gælder kvartererne Ørestad Nord, City, Arenakvarter og Syd samt Amager Fælled Øst. Som beboer, erhvervsdrivende eller studerende i Ørestad er du repræsenteret i grundejerforeningen i dit kvarter via din boligforening, udlejer eller uddannelsesinstitution.

Alle grundejerforeningerne er derudover repræsenteret i Vandlauget, som passer bydelens kanaler og søer.

 

2. By & Havn

Udviklingsselskabet By & Havn ejer byggegrundene i Ørestad og står for salget af dem. By & Havn etablerer også infrastrukturen, ligesom selskabet administrerer p-huse i hele bydelen.

Når By & Havn har solgt en byggegrund, har de stadig driftsansvaret for de tilstødende arealer. Først når grunden er bebygget, og infrastrukturen er etableret, bliver fællesarealerne gennemgået for fejl og mangler og overdraget til grundejerforeningen. Det drejer sig blandt andet om stier, promenader, veje, pladser og græsarealer.

Når grundejerforeningen overtager et areal, følger pligten til at vedligeholde og videreudvikle det med.

 

3. Københavns Kommune

Københavns Kommune er øverste myndighed på byggerier og veje i Ørestad.

Selv om grundejerforeningerne selv vedligeholder og udvikler Ørestads private fællesveje og grønne områder, er Københavns Kommune stadig myndighed – præcis som i resten af byen. Kommunen har for eksempel ansvaret for lokalplaner, skoler, idrætshaller, biblioteker og så videre.

Kommunen har desuden ansvaret for de offentlige veje i bydelen: Ørestads Boulevard, Center Boulevard, Asger Jorns Allé, Ejler Billes Allé og Arne Jacobsens Allé.

 

4. Bellakvarter

Bellakvarter ligger mellem C.F. Møllers Allé og Vejlands Allé og er i hverdagen en integreret del af Ørestad.

Kvarteret er dog udviklet senere end det, der ligger i den oprindelige Lov om Ørestaden. Derfor er området ikke en del af det fælles sekretariat, som varetager grundejerforeningernes projekter. Det ejes i stedet af selskaberne Akademikerpension og Sampension og udvikles af Solstra Development.

Ligesom grundejerforeningerne er Bellakvarter med i Vandlauget, som passer kvarterets sø og kanal. Vandet i Bellakvarter er også integreret i Ørestads bæredygtige kanalsystem.

 

5. Metroselskabet

Metroselskabet ejer arealerne omkring alle metrostationer og under metrobanen.

Også græsarealerne under metrobanen i Ørestad. I grundejerforeningernes vedtægter er det dog beskrevet, at de forpligter sig til at stå for driften af arealerne.

Der gælder en række sikkerhedskrav for områderne, og det er Metroselskabet, som giver tilladelse til eventuelle ændringer og udvikling af arealerne.

 

6. Naturstyrelsen

Naturstyrelsen forvalter Amager Fælled og Kalvebod Fælled, aka. Ørestads fantastiske baghave, og er en del af partnerskabet bag Naturpark Amager.

Grundejerforeningerne er repræsenteret i Naturparkrådet, der er et samarbejdsforum for foreninger, organisationer og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, friluftsliv og kulturmiljø inden for Naturpark Amagers udbredelsesområde.