På billedet ses et p-skilt med teksten "Parkering forbudt". Skiltet er opstillet af Apcoa Parking for Grundejerforeningen Ørestad City.
PARKERING &
P-KONTROL

Hvor kan man parkere i Ørestad? Her guider vi dig til dine muligheder og giver tips til, hvad du skal være opmærksom på.

Som beboer, ansat eller besøgende i Ørestad har du flere muligheder for parkering.

Først og fremmest kan du parkere i et af p-husene, hvor der typisk er 30 minutters gratis parkering. By & Havn driver 15 p-huse og p-pladser i terræn, mens bl.a. Field’s driver parkeringsanlæg på centrets egen matrikel. Skal du parkere ved Royal Arena, anbefaler spillestedet et af p-husene.

Du har også mulighed for at korttidsparkere langs mange af vejene i Ørestad. Her er der dog typisk en tidsbegrænsning på enten 15 eller 30 minutter.

Reglerne for parkering i Ørestad er politisk bestemt. Det er med andre ord ikke noget, bydelens grundejerforeninger kan ændre på. Grundejerforeningerne har heller ikke indflydelse på parkeringspriser i p-husene. Det har By & Havn og de enkelte p-husejere, som driver dem.

 

Gadeparkering og p-kontrol

Du kan korttidsparkere langs mange af vejene i i Ørestad i op til 30 minutter ad gangen.

Gadeparkering i Ørestad administreres som udgangspunkt af Københavns Kommunes Område for Parkering. Syd for Vejlands Allé er det imidlertid grundejerforeningerne, og ikke kommunen, som har ansvaret for p-kontrol på foreningernes arealer.

I Ørestad har de fleste veje status som private fællesveje, og det er kvarterernes grundejerforeninger, som ejer dem.

Da den kommunale p-kontrol har været mangelfuld, har grundejerforeningerne valgt at få et privat selskab, Apcoa Parking, til at varetage opgaven, herunder kontrol, klager mv. Det er en stor opgave at overgå til privat p-kontrol – og noget, der har taget flere år at implementere. Bortset fra nogle få arealer, som ikke er overdraget til grundejerforeningerne endnu, er der dog indført privat p-kontrol på foreningernes arealer syd for Vejlands Allé.

Indtægten fra p-afgifter indgår i grundejerforeningernes samlede budgetter, som går til udvikling og drift af Ørestads parker, pladser og private fællesveje.

Hvis du vil undgå en afgift, så følg disse tommelfingerregler:

  • Hold altid øje med skiltene og parkér derefter – de fleste steder må du maks. holde i 30 minutter
  • Husk at sætte din parkeringsskive og starte din app.

FAQ

Parkering og p-kontrol

Hvor kan jeg parkere i Ørestad?

Først og fremmest kan du parkere i p-husene, hvor der typisk er 30 minutters gratis parkering. By & Havn driver 15 p-huse, mens bl.a. Field’s har parkeringsanlæg på egen matrikel.

Du kan også korttidsparkere langs mange af vejene i Ørestad (i op til 30 minutter).

Derudover findes der enkelte p-pladser i terræn.

Fælles for dem alle er dog, at du kun må parkere i opmærkede båse eller strækninger, hvor dette er tydeligt skiltet. Hold altid øje med skiltene og parkér derefter.

Hvordan er reglerne for parkering?

Det er forskelligt, hvordan reglerne for parkering er i Ørestad. Hold derfor øje med informationerne på skiltene i området, hvis du vil undgå en afgift.

  • By & Havn driver 15 p-huse og p-pladser i terræn i Ørestad. Find dem her
  • Field’s driver ligeledes store parkeringsanlæg på deres grund. Læs mere
  • Københavns Kommune administrerer parkeringsregler og p-kontrol på Ørestads kommunale veje
  • Grundejerforeningerne i Ørestad har hyret Apcoa Parking til at varetage p-kontrol på de private fællesveje, som ejes af foreningerne. Det vil altid fremgå af skilte på vejene, når Apcoa fører kontrol i området
  • Flere parkeringshuse er kun for beboerne i den tilknyttede ejendom. Her vil det ikke være muligt at parkere som besøgende.

Reglerne for parkering i Ørestad er politisk bestemt. Det er med andre ord ikke noget, grundejerforeningerne kan ændre på. Foreningerne har heller ikke indflydelse på parkeringspriser i p-husene. Det har By & Havn og de enkelte p-husejere, som driver dem.

Hvad koster det at parkere i Ørestad?

Det koster altid noget at parkere i et p-hus, men det kan variere lidt alt efter hvem, der ejer det. Typisk ligger prisen på 9-18 kr. i timen. Der er typisk også mulighed for at have et abonnement, hvor du slipper for at betale efter hver parkering.

På vejene er det ikke muligt at betale for at holde parkeret i længere tid end det, der er angivet på skiltene. På de få parkeringspladser i terræn gælder typisk de samme regler som i p-husene. Men orientér dig på stedet, inden du går fra bilen.

Overtræder du parkeringsreglerne, kan du blive pålagt en p-afgift (pris fra 650 kroner).

Læs mere om parkeringsabonnementer her.

Hvem kontakter jeg, hvis jeg har fået en p-bøde?

Hvis du mener, du har fået en uberettiget parkeringsbøde, skal du kontakte udstederen af den. Alt efter hvor, du har parkeret, kan det være forskelligt, hvem der har givet dig afgiften.

Det fremgår af skiltning på pladsen, hvem der kontrollerer området.

Hvordan ansøger jeg om fast handicapplads?

Hvis du ønsker en fast handicapplads i Ørestad, skal du ansøge om tilladelse hos Københavns Kommune. Det gælder også private fællesveje ejet af grundejerforeningen. Her kan du tjekke din vejs status.

Læs mere om handicapparkering i København her.