Hele dit nærområde
på ét sted

Er du nysgerrig på Ørestads drift og udvikling? Så er bydelens grundejerforeninger, Vandlaug og deres fælles sekretariat et godt bekendtskab.

I Ørestad er det grundejerforeningerne, og ikke kommunen, som passer og udvikler bydelens parker og byrum.

Hver forening repræsenterer sit eget kvarter med egen bestyrelse, økonomi og historie:

Dertil kommer Vandlauget, som passer og udvikler bydelens kanaler og søer.

Som beboer, ansat eller studerende i Ørestad er du repræsenteret i grundejerforeningen i dit kvarter via din ejerforening, virksomhed, boligselskab eller universitet.

 

Seks foreninger, ét fælles sekretariat

For at varetage de særlige, lokale behov, og for at sikre sammenhængen på tværs af Ørestad, har grundejerforeningerne og Vandlauget samlet kræfterne i et fælles sekretariat.

Sekretariatet koordinerer og udfører opgaver for bestyrelserne. De dækker blandt andet:

  • Bydelsdrift på tværs af grundejerforeningernes arealer
  • Projektledelse, forvaltning, kommunikation, borgerinddragelse, myndighedsbehandling og alt muligt andet

Hvem er vi?

Mød sekretariatet

Pia Vannacci Elnif
Sekretariatsleder
Jakob Nagstrup Jensen er ansat i Grundejerforeningssekretariatet som Driftsansvarlig. Jakob har ansvaret for drift og vedligehold på tværs af grundejerforeningernes arealer - lige fra veje, parker, legepladser og boldbaner til koordinering af biodiversitetstiltag, snerydning og tømning af skraldespande.
Jakob Nagstrup Jensen
Driftsansvarlig
Anne Fink Riis er projektleder for grundejerforeningerne i Ørestad Nord og Ørestad Arenakvarter.
Anne Fink Riis
Projektleder
Pil Marie Solhart er projektleder i GFS Ørestad, sekretariat for Ørestads Grundejerforeninger og Vandlaug.
Pil Marie Solhart
Projektleder
Anders Gorm Pettersson
Bydelsinspektør
Kim Jansen
Driftsleder i Vandlauget
Kim Lyster Nørbygaard
Driftsassistent i Vandlauget
Bertram Julius Krogh
Kommunikationsmedarbejder

Sekretariatets

bestyrelse

Hvem sidder i bestyrelsen?

Grundejerforeningssekretariatets bestyrelse består af repræsentanter fra medlemsforeningerne.

Bestyrelsesmedlemmer:

Hvor finder jeg relevante dokumenter for GFS Ørestad?

Vision og mission

Grundejerforeningerne og Vandlauget er vokset i takt med Ørestads rivende udvikling, og sekretariatet beskæftiger i dag syv medarbejdere med stærke kompetencer inden for blandt andet projektledelse, driftsledelse og kommunikation.

Vi arbejder for, at de parker, veje, boldbaner og legepladser, du bruger i hverdagen, er pæne, velholdte og af høj kvalitet. Vi beskæftiger os udelukkende med Ørestad og arbejder for at sikre værdien af grundejerforeningernes arealer for Ørestads beboere, erhvervsdrivende, ansatte og studerende.

Alt sammen med visionen om, at Ørestad skal være et grønt og attraktivt nærområde.