Seks foreninger
Ét fælles sekretariat

Er du nysgerrig på Ørestads drift og udvikling? Så er Ørestad Grundejerforeninger og Vandlaug et godt bekendtskab.

I Ørestad er det grundejerforeningerne, og ikke kommunen, som passer og udvikler bydelens parker og byrum.

Hver forening repræsenterer sit eget kvarter med egen bestyrelse, økonomi og historie:

Dertil kommer Ørestad Vandlaug, som passer og udvikler bydelens kanaler og søer.

Som beboer, ansat eller studerende i Ørestad er du repræsenteret i grundejerforeningen i dit kvarter via din ejerforening, virksomhed, boligselskab eller universitet.

 

Fælles sekretariat

For at varetage de særlige, lokale behov, og for at sikre sammenhængen på tværs af Ørestad, har grundejerforeningerne og Vandlauget samlet kræfterne i et fælles sekretariat.

Sekretariatet koordinerer og udfører opgaver for bestyrelserne. Opgaverne spænder vidt inden for bl.a. bydelsdrift, tilsyn, projektledelse, arrangementer, overdragelsesforretninger, leverandørstyring, kontraktindgåelser, økonomirapportering, forvaltning, kommunikation, borgerinddragelse, myndighedsbehandling og alt muligt andet.

 

Kort over Ørestads kvarterer samt kanaler og søer anno 2024.

Hvem er vi?

Mød sekretariatet

Pia Vannacci Elnif
Sekretariatsleder
Jakob Nagstrup Jensen er ansat i Grundejerforeningssekretariatet som Driftsansvarlig. Jakob har ansvaret for drift og vedligehold på tværs af grundejerforeningernes arealer - lige fra veje, parker, legepladser og boldbaner til koordinering af biodiversitetstiltag, snerydning og tømning af skraldespande.
Jakob Nagstrup Jensen
Driftsansvarlig
Anne Fink Riis er projektleder for grundejerforeningerne i Ørestad Nord og Ørestad Arenakvarter.
Anne Fink Riis
Projektleder
Pil Marie Solhart
Pil Marie Solhart
Projektleder
Anders er bydelsinspektør i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad.
Anders Gorm Pettersson
Bydelsinspektør
Medarbejder Bertram i 2023.
Bertram Julius Krogh
Kommunikationskonsulent
Kim Jansen
Driftsleder i Vandlauget
Kim Lyster Nørbygaard
Driftsassistent i Vandlauget
Thea Rod Hoff
Studentermedhjælper til digital drift

Sekretariatets

bestyrelse

Hvem sidder i bestyrelsen?

Grundejerforeningssekretariatets bestyrelse består af repræsentanter fra medlemsforeningerne.

Bestyrelsesmedlemmer:

Hvor finder jeg relevante dokumenter for Grundejerforeningssekretariatet?

Vision for Ørestad

Ørestad Grundejerforeninger og Vandlaug er vokset i takt med bydelens rivende udvikling, og Grundejerforeningssekretariatet beskæftiger i dag syv medarbejdere med stærke kompetencer inden for blandt andet projektledelse, driftsledelse og kommunikation.

Foreningerne og sekretariatet varetager alt lige fra drift og udvikling af Ørestads grønne områder, vedligeholdelse af kanaler og søer, uddeling af bylivsmidler og traditionsrige arrangementer til deltagelse i lysfestival, lokale projekter og netværk inden for bæredygtig byudvikling og biodiversitet.

Vi arbejder for, at de parker, veje, boldbaner og legepladser, du bruger i hverdagen, er pæne, velholdte og af høj kvalitet – og at Ørestad er et grønt og attraktivt nærområde for beboere, ansatte og studerende.