ØRESTAD
CITY

Ørestad City er bydelens midtby, hvor du bl.a. finder Ørestad Station, Field’s, Ørestad Streethal, Bjerget og V-Huset.

Kvarteret afgrænses af Øresundsmotorvejen i syd, C.F. Møllers Allé i nord, Center Boulevard i vest og Ørestads Boulevard i øst.

Det er et område med masser af bynatur, kunstoplevelser og aktivitetsmuligheder i byrummene. Her finder du blandt andet Byparken, fire unikke lommeparker og flere kilometers rekreativt kanalforløb. Kvarteret byder også på en fitnesspark, adskillige legepladser og diverse boldbaner til frit brug.

Grundejerforeningen Ørestad City ejer og driver områdets parker, pladser og private fællesveje. Det betyder, at det er grundejerforeningen, som sørger for de grønne byrum, sivegader og andre udendørs fællesarealer.

Det er GFS Ørestad, der varetager den daglige drift, projektledelse og kommunikation i kvarteret og repræsenterer grundejerforeningen i officielle henseender over for blandt andre samarbejdspartnere, myndigheder mv.

 

Ørestad City set fra oven. Foto: By & Havn

Kvarteret er indrettet med Byparken som kerne og rummelige lommeparker mellem de høje bygninger. Parkerne udvikles med forskellige udtryk; der er både åbne græsplæner, vilde blomsterenge, haveområder med bærbuske og frugttræer og tæt beplantede stier
Ørestad City

Bynatur og grønne fællesskaber

Siden 2008 har grundejerforeningen arbejdet for at udvikle, begrønne og indrette fede byrum, hvor der både er plads til at bevæge og fordybe sig.

Her spiller bynaturen en vigtig rolle. Kvarteret er indrettet med Byparken som kerne og rummelige lommeparker mellem de høje bygninger. Parkerne udvikles med forskellige udtryk; der er både åbne græsplæner, vilde blomsterenge, haveområder med bærbuske og frugttræer og tæt beplantede stier, som giver en fornemmelse af, at naturen lukker sig om sig selv og skaber afstand til byen.

Med andre ord er der god mulighed for både at tage på picnic, dyrke sport, lufte hunden eller bare nyde bynaturen.

Læs mere om, hvordan GFS Ørestad indretter og passer de grønne områder.

 

V-Huset og Prismehaven er et eksempel på, hvordan arkitektur med kant spiller sammen med grønne byrum.

 

Kunstoplevelser i byrummet

Grundejerforeningen arbejder målrettet med at integrere kunst og design i byrummene.

Det arbejde har ført til, at flere kunstinstallationer er kommet til Ørestad. Her kan blandt andet nævnes danske Carl Krulls Meridian (2019) og amerikanske Dan Grahams A Small Loop Becoming a Big Loop (2015). Begge værker er skabt specifikt til Byparken.

Kunst og design inddrages også i valget og produktionen af byrumsinventar. Tag for eksempel Ørestad Citys eventyrrute, som er udviklet i samarbejde med Amager Skovhjælpere, Ørestad Bibliotek og Salling Fondene. Ruten består af fire eventyrstationer, som kan findes området omkring biblioteket og skolen og er inspireret af eventyr som Sværdet i stenen og Den flyvende kuffert.

 

Skovbrynets flyvende kuffert, inspireret af H.C. Andersens eventyr, er lavet af lokale naturmaterialer som en del af Ørestad Citys eventyrrute.

 

Byliv og events

Grundejerforeningen står også bag kulturskabende aktiviteter i form af den årlige julehygge og lystænding i Byparken, støtte til Ørestad Kulturdag og administration af kvarterets populære kunstgræsbane.

Derudover administrerer foreningen en bylivspulje, som aktører med tilknytning til bydelen kan søge til afholdelse af åbne arrangementer/projekter i Ørestad City. Bylivspuljen støtter bl.a. kunstgruppen SIMIAN, som udstiller kunst under Ørestad St. på Kay Fiskers Plads.

 

Ørestad City byder på et væld af legepladser og idrætsfaciliteter. Her leges der i fitnessparken omkring Ørestad Streethal.

Bestyrelse

& medlemmer

Hvem sidder i bestyrelsen i Ørestad City?

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Formand Mia Ellgaard (beboer, Copenhagen Golfpark)
 • Næstformand Søren Risager Hansen (KLP Ejendomme)
 • Niels Walentin Jensen (Wing House)
 • Heidi Ejstrup (beboer, VM Bjerget)
 • Lis Kuntz (beboer, Porthuset)

Suppleanter:

 • Mette Nicolaisen (Ørestad Skole)
 • Henrik de Gier (Skanska)
Hvem er medlemmer af grundejerforeningen?

Alle grundejere i Ørestad City er medlemmer af grundejerforeningen og har stemmeret ved generalforsamlingen, ligesom de er opstillingsberettiget til bestyrelsen.

Her finder du medlemslisten i alfabetisk rækkefølge:

 • AAB (afd. 92 Bykuben)
 • Akelius (Bella Hus)
 • AP Pension (Kronehaverne)
 • Bo-Vita (Signalhuset)
 • By & Havn (P-huse)
 • Cab Inn Holding A/S
 • Ceraco Development (Pulshuset)
 • Dades (Wing House)
 • E/F Bjerget
 • E/F Cityhusene
 • E/F Copenhagen Golfpark I
 • E/F Copenhagen Golfpark II
 • E/F Det Flexible Hus
 • E/F Horisonten I
 • E/F Horisonten II
 • E/F M-Huset
 • E/F Parkhusene I
 • E/F Parkhusene II
 • E/F Parkhusene III
 • E/F Porthuset
 • E/F V-Huset
 • E/F Ørestadshuset
 • Field’s (Option 2)
 • Fokus Asset Management A/S (Company Park)
 • Genesta Property Nordic (Ferring, Neroport)
 • Heimstaden (Ø-Huset)
 • HOFOR
 • KAB (Brohuset, Sejlhuset)
 • KLP Ejendomme A/S (HUB1, HUB2, HUB3)
 • KS Klöveren
 • Københavns Kommune (Ørestad Skole, Ørestad Bibliotek)
 • PFA Ejendomme A/S (HOFOR Domicil)
 • Skanska (Sweco, NEST45, Møllergården)
 • Ørestad Gymnasium
Hvor finder jeg foreningens dokumenter?
Hvordan kan jeg få indflydelse på udviklingen i kvarteret?

Alle grundejere i Ørestad City kan deltage i foreningens årlige generalforsamling og være med til at sætte retningen for udvikling af kvarteret.

Du kan stille op til bestyrelsen på vegne af din bolig- eller ejerforening. Der er brug for kræfter, som brænder for at præge nærområdets byrumsprofil i en bæredygtig retning. Her har du også mulighed for at vise din interesse for bestyrelsesarbejdet uden nødvendigvis at skulle stille op til bestyrelsen selv.

Det er til enhver tid nemt at få fat i grundejerforeningernes fælles sekretariat, GFS Ørestad, som gerne tager imod dine gode idéer og forslag til forbedringer.

Du kan også abonnere på GFS Ørestads nyhedsbrev eller følge det daglige arbejde på Facebook.

Fakta om Ørestad City

 • 694.000 etagemeter2 byggeri – 90 % solgte byggeretter pr. 2021
 • Ca. 85.000 m2 grønne områder – svarende til ca. otte 11-mands fodboldbaner
 • 7.800 arbejdspladser
 • 5.800 beboere
 • Metro- og togstation.

 

Ørestad City byder på masser af aktivitetsmuligheder i byrummene – bl.a. en beachvolleybane til frit brug.