Luftfoto fra 2023, der viser Ørestads kvarterer. Foto: By & Havn
Kvarterer
i Ørestad
Luftfoto af Ørestad i 2023. Foto: By & Havn

Ørestad er anderledes end resten af København.

Her er det nemlig grundejerforeningerne og vandlauget – og ikke kommunen – der passer og udvikler bydelens kanaler, parker og byrum i fællesskab.

Som beboer, erhvervsdrivende eller studerende i Ørestad er du repræsenteret i grundejerforeningen i dit kvarter via din boligforening, udlejer eller uddannelsesinstitution.

Alle grundejere betaler et årligt bidrag til deres respektive grundejerforening ud fra antallet af etagemeter. Medlemsbidraget går til:

  • Byliv – foreningerne står bag en række af bydelens tilbagevendende begivenheder såsom Søfest og Sankthans
  • Drift – foreningerne står selv for drift, pleje og fornyelse af bydelens fællesarealer – lige fra parker og legepladser til skraldespande og snerydning
  • Udvikling – foreningerne etablerer løbende nye, grønne områder og udvikler små oaser mellem de høje bygninger.

For at varetage de særlige, lokale behov, og for at sikre sammenhængen på tværs af kvartererne, har grundejerforeningerne og vandlauget samlet kræfterne i et fælles sekretariat.

Grundejerforeningssekretariatet varetager den daglige drift, projektledelse og kommunikation i hele Ørestad.

 

Kort over Ørestads kvarterer samt kanaler og søer anno 2024.

Tal & fakta

om Ørestad

*Seneste tal fra december 2022

26253

beboere i Ørestad

23051

arbejdspladser

11325

boliger

6

metrostationer

15

minutter fra Vestamager St. til Kgs. Nytorv

241000

kvadratmeter grønne områder passes af grundejerforeningerne

2

mio. liter regnvand bliver brugt til vanding om året

0

% kemisk fremstillet ukrudtsbekæmpelse