Luftfoto af Ørestad.
ØRESTADS
KVARTERER

Ørestad er anderledes end resten af København, når det kommer til, hvem der udvikler byrummene.

I Ørestad er det nemlig ikke kommunen, men bydelens fire grundejerforeninger og Vandlaug, der ejer og udvikler de lokale parker, pladser, kanaler, stier og private fællesveje. Som beboer, erhvervsdrivende eller studerende i Ørestad er du medlem af din lokale grundejerforening via din boligforening, grundejer eller uddannelsesinstitution.

Alle grundejere betaler et årligt bidrag til deres respektive grundejerforening ud fra antallet af etagemeter. Medlemsbidraget går til:

  • Bydelsdrift – foreningerne passer og fornyr selv fællesarealerne – lige fra parker, legepladser, boldbaner og idrætsfaciliteter til snerydning og tømning af skraldespande
  • Byudvikling – foreningerne sparer op til og gennemfører store og små udviklingsprojekter i byrummene, som skal sikre deres værdier
  • Byliv – foreningerne afholder årlige bydelsarrangementer som julefester, Ørestad Kulturdag og Sankt Hans
  • Borgerinddragelse – foreningerne afholder løbende projektworkshops og samtalevandringer med beboere, og det er nemt at komme i kontakt via det fælles sekretariat.

GFS Ørestad er grundejerforeningernes og Vandlaugets fælles sekretariat og varetager den daglige drift, projektledelse og kommunikation i kvartererne.

 

 

 

Fakta om Ørestad

 

Ørestads bykanaler er en vigtig rekreativ ressource for beboere og ansatte i nærområdet.

 

Unik konstruktion

Det er grundejerne selv, repræsenteret ved grundejerforeningernes bestyrelser, som har ansvaret for udviklingen af Ørestad som en sammenhængende bydel.

Den konstruktion giver nogle særlige fordele:

  • Ørestad har et højt driftsniveau, da grundejerforeningerne via det fælles sekretariat selv kan hyre entreprenører til driftsarbejdet og selv føre tilsyn med arealer, byggepladser og kanalanlæg
  • Ørestads grundejere, beboere og erhvervsdrivende kan selv præge bydelens udvikling – f.eks. ved at deltage på foreningernes årlige generalforsamlinger, løbende beboerworkshops eller via henvendelser til sekretariatet, som er nemt at komme i kontakt med
  • Kombinationen af private arealer, som bestemmes over at brugerne selv, og et professionelt sekretariat tilbyder et unikt udgangspunkt for at omstille og udvikle Ørestad bæredygtigt. Læs mere om den grønne omstilling i Ørestad her.

 

Det er grundejerforeningerne og Vandlauget i Ørestad, der sørger for, at der er pæne veje og kanaler, vild bynatur og fælles udendørs faciliteter som boldbaner, hundegårde og legepladser.