Luftfoto fra 2023, der viser Ørestads kvarterer. Foto: By & Havn
Kvarterer
i Ørestad
Luftfoto af Ørestad i 2023. Foto: By & Havn

Ørestad er anderledes end resten af København, når det kommer til, hvem der udvikler byrummene.

I Ørestad er det nemlig ikke kommunen, men bydelens fire grundejerforeninger og Vandlaug, der ejer og udvikler de lokale parker, pladser, kanaler, stier og private fællesveje. Som beboer, erhvervsdrivende eller studerende i Ørestad er du medlem af din lokale grundejerforening via din boligforening, grundejer eller uddannelsesinstitution.

Alle grundejere betaler et årligt bidrag til deres respektive grundejerforening ud fra antallet af etagemeter. Medlemsbidraget går til:

 • Bydelsdrift – foreningerne passer og fornyr selv fællesarealerne – lige fra parker, legepladser, boldbaner og idrætsfaciliteter til snerydning og tømning af skraldespande
 • Byudvikling – foreningerne sparer op til og gennemfører store og små udviklingsprojekter i byrummene, som skal sikre deres værdier
 • Byliv – foreningerne afholder årlige bydelsarrangementer som julefester, Ørestad Kulturdag og Sankt Hans
 • Borgerinddragelse – foreningerne afholder løbende projektworkshops og samtalevandringer med beboere, og det er nemt at komme i kontakt via det fælles sekretariat.

GFS Ørestad er grundejerforeningernes og Vandlaugets fælles sekretariat og varetager den daglige drift, projektledelse og kommunikation i kvartererne.

 

 

 

Fakta om Ørestad

 • Bydelen er inddelt i fem kvarterer, som har hver deres grundejerforening: Ørestad Nord, Ørestad City, Ørestad Arenakvarter, Ørestad Syd og Amager Fælled Øst
 • Ca. 2,2 mio. etagemeter2 byggeri
 • Ca. 241.000 m2 grønne områder – svarende til ca. 34 11-mands-fodboldbaner
 • Fire søer og syv kanaler
 • 23.051 arbejdspladser
 • 24.475 beboere
 • 11.325 boliger
 • Seks metrostationer og en togstation.

Tallene er opdateret i december 2022.

 

Ørestads bykanaler er en vigtig rekreativ ressource for beboere og ansatte i nærområdet.