På denne side finder du en vejledning til brug af arealer i Ørestad til film-, reklame- og tv-optagelser.
Film-, tv- &
reklameoptagelser

Hvis du ønsker at lave film-, tv- eller reklameoptagelser på Ørestads fællesarealer, skal grundejerforeningen give tilladelse til det. Læs her, hvad du skal være opmærksom på.

 

Optagelser på en privat fællesvej?

På Københavnerkortet kan du under Trafik -> Vejnet -> Vejstatus se, om et areal er udlagt som vej. Du kan også se, hvem der ejer den, og om vejen er kommunal eller privat fællesvej.

Ønsker du at lave film- og tv-optagelser på private fællesveje, skal du ansøge Københavns Kommune, som sender din ansøgning i høring hos grundejerforeningen.

Her kan du læse, hvordan du søger.

 

Optagelser i en park?

Ønsker du at benytte grundejerforeningens fællesarealer, som ikke er udlagt til vej (f.eks. en park eller plads), skal du sende en mail til kontakt@orestad.net med følgende oplysninger:

  • Sted – tegnet ind og markeret på et kort
  • Dato og tid
  • Forventet antal deltagere
  • Beskrivelse af hvilket formål optagelserne skal bruges til (film, reklame eller lignende)
  • Kontaktoplysninger på arrangør og ansvarlig for optagelse

Når vi har behandlet din henvendelse, og vi kan godkende din ansøgning, får du tilladelse med udgangspunkt i, at vores generelle betingelser bliver overholdt.

Vi behandler ansøgninger løbende og bestræber os på at svare inden for 1-2 uger.

 

Grundejerforeningernes generelle betingelser

Grundejerforeningernes generelle betingelser er:

  • Arealer skal afleveres tilbage i samme stand, som de modtages, og alt skrald mv. skal bortskaffes
  • Hvis der er sket skader i forbindelse med optagelserne eller materielopsætning skal dette udbedres for produktionsselskabets regning. Det kræves herfor at stedet for arbejdet er dokumenteret inden arbejdets begyndelse og efter afslutning. Denne dokumentation skal være til rådighed for grundejerforeningen
  • Der skal tages hensyn til naboer, hvis der afspilles musik mv. Elektronisk forstærket musik skal slukkes helt kl. 22.00 og skal på alle tidspunkter holdes, så den ikke generer naboer og andre brugere af området.
  • Der må ikke køres bil i parker og grønne områder
  • Naboer skal informeres i så god tid muligt, og gerne som minimum en uge før filmoptagelserne begynder med information om filmoptagelsen, hvornår den foregår, produktionsselskabets navn og adresse, samt navn og telefonnummer på kontaktperson