Molepladsen på Richard Mortensens Vej var fyldt med mennesker til Søfest i 2022.
Arrangementer

Alle må færdes på og bruge grundejerforeningernes fællesarealer.

Grundejerforeningerne ser positivt på at skabe byliv i Ørestad og ønsker en bydel med plads til alle.

Forskellige hensyn skal balanceres, og myndighedernes regler skal overholdes. De fleste veje, pladser og parker ejes, vedligeholdes og udvikles af Ørestad Grundejerforeninger, men Københavns Kommune er myndighed på arealer, der er udlagt som vej.

Hvis du ønsker at afholde et arrangement (f.eks. en fødselsdagsfest, bryllupsreception, teambuilding eller lignende) i et af de grønne områder, skal du have tilladelse af grundejerforeningen.

Hvis du ønsker at afholde et større arrangement (f.eks. et cykelløb, loppemarked eller lignende), som kræver myndighedsgodkendelse, skal du både ansøge hos Københavns Kommune og din lokale grundejerforening.

 

Sådan ansøger du om at tilladelse til at afholde arrangementer

Du kan ansøge om tilladelse til at bruge et af grundejerforeningernes områder ved at sende en mail til kontakt@orestad.net.

Mailen skal indeholde information om:

 • Sted – tegnet ind og markeret på et kort
 • Dato og tid
 • Forventet antal deltagere
 • Kontaktoplysninger på arrangør og ansvarlig for arrangementet

Når vi har behandlet og godkendt din ansøgning, får du tilladelse med udgangspunkt i det specifikke arrangement. Vi forventer altid, at vores generelle betingelser bliver overholdt.

Vi behandler ansøgninger løbende og bestræber os på at svare inden for 1-2 uger.

 

Grundejerforeningernes generelle betingelser

De generelle betingelser for brug af arealer er:

 • Alt der sættes op, skal tages ned samme
 • Eventuelle telte og pavilloner skal være behørigt sikrede, og træer og buske må ikke anvendes til sikring
 • Arealer skal afleveres tilbage i samme stand, som de modtages, og alt skrald mv. skal bortskaffes
 • Hvis der er sket skader i forbindelse med arrangementet, skal dette udbedres for arrangørens regning. Det kræves herfor at stedet for arbejdet er dokumenteret inden arrangementets begyndelse og efter afslutning. Denne dokumentation skal være til rådighed for grundejerforeningen
 • Der skal under arrangementet være uhindret adgang til arealerne for alle andre
 • Der skal tages hensyn til naboer, hvis der afspilles musik mv. Elektronisk forstærket musik skal slukkes helt kl. 22.00 og skal på alle tidspunkter holdes, så den ikke generer naboer og andre brugere af området
 • Der må ikke køres bil i parker og grønne områder

 

Større arrangementer kræver myndighedsgodkendelse

Ønsker du at afholde et stort arrangement, som kræver myndighedsgodkendelse, kan du bruge tilladelsen fra grundejerforeningen, når du ansøger hos kommunen og politiet. Læs mere om, hvordan du gør her.