Organisering
Ørestad set fra oven. Foto: By & Havn

Ørestad er anderledes end resten af København, når det kommer til, hvem der udvikler byrummene.

I Ørestad er det nemlig ikke kommunen, men bydelens fire grundejerforeninger og Vandlaug, der ejer og udvikler de lokale parker, pladser, kanaler, stier og private fællesveje. Som beboer, erhvervsdrivende eller studerende i Ørestad er du medlem af din lokale grundejerforening via din boligforening, grundejer eller uddannelsesinstitution.

Alle grundejere betaler et årligt bidrag til deres respektive grundejerforening ud fra antallet af etagemeter. Medlemsbidraget går til:

 • Bydelsdrift – foreningerne passer og fornyr selv fællesarealerne – lige fra parker, legepladser, boldbaner og idrætsfaciliteter til snerydning og tømning af skraldespande
 • Byudvikling – foreningerne sparer op til og gennemfører store og små udviklingsprojekter i byrummene, som skal sikre deres værdier
 • Byliv – foreningerne afholder årlige bydelsarrangementer som julefester, Ørestad Kulturdag og Sankt Hans
 • Borgerinddragelse – foreningerne afholder løbende projektworkshops og samtalevandringer med beboere, og det er nemt at komme i kontakt via det fælles sekretariat.

GFS Ørestad er grundejerforeningernes og Vandlaugets fælles sekretariat og varetager den daglige drift, projektledelse og kommunikation i kvartererne.

Læs mere om de enkelte kvarterer og grundejerforeninger ved at klikke dig ind på undersiderne nedenfor.

Kvarterer &

Foreninger

Ørestad Nord
Ørestads ældste kvarter, hvor du bl.a. finder Tietgenkollegiet, DR Byen, IT-Universitetet og Københavns Universitets Søndre Campus
Ørestad City
Ørestads midtby, hvor du bl.a. finder Ørestad Station, Field's, Ørestad Streethal, Bjerget og V-Huset
Ørestad Arenakvarter
Ørestads yngste kvarter, hvor du bl.a. finder Royal Arena, Crowne Plaza Copenhagen Towers, Rambøll og Kalvebod Fælled Skole
Ørestad Syd
Ørestads sydligste kvarter, hvor du bl.a. finder Vestamager Station, 8Tallet, Stævnen og Ørestad Plejecenter
Ørestad Vandlaug
Ørestad Vandlaug står for den daglige drift og udvikling af bydelens kanaler og søer
GFS Ørestad
GFS Ørestad er det fælles sekretariat for grundejerforeningerne og Vandlauget i Ørestad

FAKTA OM ØRESTAD

 • Ca. 2,2 mio. etagemeter2 byggeri
 • Ca. 211.000 m2 grønne områder – svarende til ca. 30 11-mands-fodboldbaner
 • 21.700 arbejdspladser
 • 21.700 beboere
 • Seks metrostationer og en togstation.

 

Ørestads bykanaler er en vigtig rekreativ ressource for beboere og ansatte i nærområdet. Foto: GFS Ørestad

UNIK KONSTRUKTION

Det er grundejerne selv, repræsenteret ved grundejerforeningernes bestyrelser, som har ansvaret for videreudviklingen af Ørestad som en sammenhængende bydel.

Og det giver nogle særlige fordele:

 • Ørestad har et højt drifts- og vedligeholdelsesniveau, da grundejerforeningerne via GFS Ørestad selv kan hyre entreprenører til driftsarbejdet og selv føre tilsyn med arealer, byggepladser og kanalanlæg
 • Ørestads grundejere, beboere og erhvervsdrivende kan selv præge bydelens udvikling – f.eks. ved at deltage på foreningernes årlige generalforsamlinger, løbende beboerworkshops eller via henvendelser til sekretariatet, som er nemt at komme i kontakt med
 • Kombinationen af private arealer, som bestemmes over at brugerne selv, og et professionelt sekretariat tilbyder et unikt udgangspunkt for at omstille og udvikle Ørestad bæredygtigt. Læs mere om den grønne omstilling i Ørestad her.

 

Det er grundejerforeningerne og Vandlauget i Ørestad, der sørger for, at der er pæne veje og kanaler, vild bynatur og fælles udendørs faciliteter som boldbaner, hundegårde og legepladser. Foto: GFS Ørestad