Gruppefoto af bestyrelsen i Arenakvarteret.
Fra venstre: Torben Simonsen, Ola Hvamstad, Anne Aage og Peter Noes. Foto: GFS Ørestad

Sig hej til den nye bestyrelse i Arenakvarteret

Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter er afholdt, og bestyrelsen har konstitueret sig. Læs her, hvem der udgør den nye bestyrelse i Arenakvarteret – og hvad grundejerforeningen egentlig laver.

Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter har fået ny bestyrelse! Bestyrelsen består pr. 3. maj 2022 af:

  • Ola Hvamstad, formand (beboer, KAB Nordre Fælled Kvarter)
  • Benedicte Toft Sørensen, næstformand (ATP Ejendomme)
  • Torben Simonsen (beboer, E/F Fælledhusene)
  • Anne Aage (By & Havn)
  • Peter Noes (beboer, E/F Tårnhusene I)

På generalforsamlingen blev det forgangne års projekter gennemgået, mens retningen for det kommende års udvikling blev sat.

 

Skovpladsen på hjørnet af Else Alfelts Vej og Ejler Billes Allé har i 2021 fået en makeover med kampesten, volde, frugttræer og et bredt udvalg af spiselige planter og bær.

I 2021 gav grundejerforeningen blandt andet Skovpladsen en makeover med blandt andet kampesten, frugttræer og bede med bær og krydderurter. Foto: GFS Ørestad

FOKUS PÅ AT GØRE MØDESTEDER GRØNNERE

I 2021 gav grundejerforeningen blandt andet Skovpladsen på hjørnet af Else Alfelts Vej og Ejler Billes Allé en makeover med kampesten, volde, vild beplantning, frugttræer og bede med bær og krydderurter. Foreningen tog også hul på udviklingen af Parkpladsen med en workshop for beboere. Workshoppen understregede det store ønske om at begrønne pladsen med fokus på at fremme biodiversiteten og området som mødested.

Derudover opsatte grundejerforeningen trappenedgange til Byfælleden flere steder, hvor betonkanten er rigtig høj. Trapperne er et af flere tiltag, som har haft til formål at fremme brugen af Byfælleden som rekreativt område.

Og så var Arenakvarteret i september 2021 vært for Ørestad Kulturdag med et flot musikprogram og stort lokalt madmarked.

I 2022 er Parkpladsen på hjørnet af Richard Mortensens Vej og Ejler Billes Allé et centralt fokuspunkt. Pladsen skal have et gedigent løft fra grusareal til grønt åndehul. På grund af pladsens størrelse skal dette arbejde udføres i etaper – med start i efteråret.

 

I 2022 skal Parkpladsen på hjørnet af Richard Mortensens Vej og Ejler Billes Allé have et grønt løft.

I 2022 skal Parkpladsen på hjørnet af Richard Mortensens Vej og Ejler Billes Allé have et grønt løft. Udviklingsprocessen startede i 2021 med en workshop for naboerne til pladsen. Foto: GFS Ørestad

HVAD LAVER GRUNDEJERFORENINGEN?

Arenakvarteret, tidligere Ørestad City Syd, er Ørestads yngste kvarter og afgrænses af Ejler Billes Allé i Syd, Øresundsmotorvejen i Nord, Fælledpromenaden i vest og Ørestads Boulevard i øst.

Ligesom i Ørestads andre kvarterer er det grundejerforeningen og ikke kommunen, som passer og udvikler områdets parker, pladser og private fællesveje. Det betyder, at det er grundejerforeningen, som sørger for at indrette kvarteret med grønne byrum, picnicpletter og andre udearealer af høj kvalitet. Foreningen er også en del af Ørestad Vandlaug, som sørger for bydelens kanaler og søer.

 

Leg på Byfælleden.

Byfælleden er Arenakvarterets grønne centrum, som grundejerforeningen løbende indretter med ny beplantning, opholdspladser, broer, trappeopgange og fritklippede stier i græsset. Foto: GFS Ørestad