Insektvenlig beplantning spiller en central rolle i Ørestads bynatur og parkudtryk. På billedet ses blomster i Byparken.
Bynatur & biodiversitet
Insektvenlig beplantning spiller en central rolle i Ørestads bynatur og parkudtryk. Foto: GFS Ørestad

Bynatur handler om at værdsætte de naturkvaliteter, som byen råder over, og indrette byrum, som fremmer disse kvaliteter.

Grundejerforeningerne og Vandlauget i Ørestad opsøger hele tiden nye og bedre måder at drifte og udvikle bydelen på. Vi giver naturen lov til at mangfoldiggøre sig.

Og det har en mærkbar effekt på biodiversiteten og livskvaliteten.

Scroll videre og find ud af, hvordan grundejerforeningerne i Ørestad indretter de grønne byrum.

Når det kommer til oplevelsen af de grønne byrum, er der en enormt positiv stemning blandt beboerne og ansatte i områderne. Vi oplever særligt stor opbakning til de initiativer, vi iværksætter for at understøtte og fremme livet i Ørestads bynatur
Susanne Raben Rasmussen, projekt- og bæredygtighedskonsulent i GFS Ørestad

FLERE OG FLERE TANKSTATIONER FOR INSEKTER

Blomster i bybilledet er ikke kun for synets skyld – de er også for insekterne.

I Ørestad tænkes insektvenlig beplantning ind i alle nye anlægsprojekter. Det gøres blandt andet ved at udruste byrummene med grønne tankstationer, hvor bier og sommerfugle kan tanke op. Blomsterenge og bi-oaser, som er nydelige at se på, men som vigtigst af alt sikrer nye levesteder og forbedrer livsvilkårene for dyr og planter.

For eksempel får vi hvert forår udlagt blomsterløg, som tilbyder mad til de tidlige bestøvere.

 

Mange steder i Ørestad er der plantet bede og blomster specifikt til sommerfugle. Her har en sommerfugl af arten det hvide C ladet sig fotografere. Foto: GFS Ørestad

UDVALGTE GRÆSAREALER FÅR LOV AT STÅ

I Ørestad arbejder vi med naturen – ikke imod den.

På udvalgte områder bliver græsset kun slået én gang om året, hvilket giver naturen mulighed for selv at mangfoldiggøre sig. Det vilde, uslåede græs tiltrækker masser af insekter og sørger for, at nye plantearter har råderum til at sætte rødder.

På disse områder lader vi altså græsset passe sig selv og ser, hvad der dukker op. Gartnerne luger kun nye arter ud, hvis de er invasive.

Biodiversitetstiltaget er til stor glæde for beboere såvel som besøgende. Effekten af det vilde græs kan ses og mærkes på det lokale dyre- og planteliv – og nydes af alle, der elsker grønne omgivelser.

Læs grundejerforeningernes baseline for biodiversitet i Ørestad.

 

Ørestad har både trimmede græsplæner til frit brug og uslåede græsarealer – som her, hvor en ellers helt almindelig plæne er forvandlet til solbagt savanne. Foto: GFS Ørestad

GRØNT AFFALD FÅR NYT LIV SOM KVASHEGN OG KOMPOSTBUNKER

I Ørestad genanvender vi grønt affald på nye måder. Det er en overordnet tankegang, som kaldes cirkulær økonomi og har til formål at mindske behovet for nye ressourcer samt forlænge det grønne materiales værdikæde.

Dette ved at lave kvashegn og kompostbunker af grønt affald fra bydelen. Kvaset består udelukkende af afklippede grene, døde stammer og andet affaldstræ, som insekterne elsker at gemme sig i.

I stedet for at køre træet til forbrænding, genbruger vi det inden for bydelens grænser. Det er en yderst effektiv og ikke mindst insektvenlig måde at arbejde med bynatur på. Kvas tiltrækker nemlig masser af dyr og insekter samtidig med, at det har en ukrudtshæmmende effekt.

Og så sparer vi turen frem og tilbage frem og tilbage fra produktion og forbrænding.

 

I Ørestad genanvendes afhuggede grene og andet affaldstræ, så det bliver i bydelen – blandt andet i form af såkaldte kvashegn og -bunker. Foto: GFS Ørestad

ELDREVET HAVEVÆRKTØJ UDNYTTES, HVOR DET ER MULIGT

I tæt samarbejde med vores driftsoperatør Grøn Vækst arbejder vi målrettet med at opdatere maskiner og haveværktøj til el.

Ambitionen er at komme så tæt på 100 % el som muligt. Derfor følger vi udviklingen på markedet tæt og slår til, når markedet kan følge med ambitionerne.

Indtil videre har vores bydelsdrift opdateret hele arsenalet af mindre værktøjer og maskiner, herunder løvblæsere, hækkeklippere og buskryddere. Også robotplæneklippere og flere typer af elbiler er ved at blive testet.

Derudover er støj et af de tunge verdensmål, og eldrevne alternativer har typisk den fordel for beboerne i Ørestad, at de er tæt på lydløse.

 

En af Ørestads robotplæneklippere på patrulje i Byparken. Foto: GFS Ørestad

STENDIGER GIVER RO OG HUSLY TIL DYRENE

Stendiger og kampesten er en anden god ressource at arbejde med, når man sigter mod at skabe nye og flere levesteder for insekter.

Solen varmer stenene op, hvilket skaber husly til smådyrsfaunaen. På den måde fungerer stendiget både som en slags radiator og et hotel, hvor bier, sommerfugle og edderkopper har mulighed for at overvintre.

 

I Ørestad Nord er der etableret et stendige, som både fungerer som insekthotel og hegn mellem beplantning og cykelsti. Foto: GFS Ørestad

FUGLEKVARTER I HJERTET AF BYPARKEN

I Ørestad City har grundejerforeningen etableret Bird City, som er et lille fugledistrikt for ynglende fugle i området. Byparken og de nærliggende lommeparker byder på masser af føde, så Bird City er et ekstra tilbud for vores bevingede venner.

Det kræver en aktiv indsats med tilsyn og rengøring at holde fugledistriktet på vingerne. Hvert efterår tømmer vi husene og renser dem grundigt for mug og andet snavs. I foråret bliver husene gjort indflytningsklare med mos og små træspåner.

 

Træstammen med stærekasser tårner op over Løvtaget i Byparkens vestlige ende. Foto: GFS Ørestad

HAVEOMRÅDER MED BÆR OG KRYDDERURTER

Flere steder i Ørestad har grundejerforeningerne etableret frugttræer, bærbuske og krydderurter.

Og de er lige til at spise.

Du må gerne plukke urter, bær og frugter til eget brug, så længe de befinder sig på grundejerforeningens område. Det gælder f.eks. de store parker Grønningen og Byparken samt lommeparkerne i Ørestad City.

 

Frugtlommen er Ørestad Citys spiselige lommepark. Gå på opdagelse i bedene og pluk gerne lækkerier til eget brug. Foto: GFS Ørestad