Gruppefoto af bestyrelsesmedlemmerne i Grundejerforeningen Ørestad City.
Fra venstre: Mia Ellgaard (formand), Heidi Ejstrup (via Zoom), Mette Nicolaisen, Henrik de Gier, Lis Kuntz, Niels Walentin Jensen. Foto: GFS Ørestad

Sig hej til den nye bestyrelse i Ørestad City

Den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Ørestad City er afholdt, og bestyrelsen har konstitueret sig. Læs her, hvem der er dine repræsentanter i bestyrelsen – og hvad grundejerforeningen egentlig laver.

Grundejerforeningen Ørestad City har fået ny bestyrelse! Bestyrelsen består pr. 26. april 2022 af:

  • Mia Ellgaard, formand (beboer, Copenhagen Golfpark)
  • Søren Risager Hansen, næstformand (KLP Ejendomme)
  • Niels Walentin Jensen (Wing House)
  • Heidi Ejstrup (beboer, VM Bjerget)
  • Lis Kuntz (beboer, Porthuset)
  • Mette Nicolaisen, suppleant (Ørestad Skole)
  • Henrik de Gier, suppleant (Skanska)

På generalforsamlingen blev sidste års udviklingsprojekter gennemgået, og retningen for det kommende års udvikling sat.

I 2021 har grundejerforeningen blandt andet bidraget til et bedre Ørestad med en eventyrrute, “domen” i Prismehaven, kunst i Byparken, lys på de tværgående stier i parken og en lokalt produceret egetræsbænk i Frugtlommen.

I 2022 har Ørestad City allerede haft besøg af Copenhagen Light Festival, og den private p-kontrol er trådt i kraft i området. Et af grundejerforeningens hovedtemaer i år er desuden at retablere og opgradere Sivegaden langs Ørestads Boulevard, hvor en strækning ved VM Bjerget allerede står færdig – og er gjort bilfri. Derudover kan beboere og brugere af kvarterets parker og faciliteter se frem til flere tiltag i Sivegaden og i de grønne områder.

 

En gruppe elever fra Ørestad Skole gør deres bedste, mest ihærdige arbejde for at hive sværdene op af stenene ved Ørestad Bibliotek. Installationen er en del af områdets eventyrrute.

En gruppe elever fra Ørestad Skole gør deres bedste, mest ihærdige arbejde for at hive sværdene op af stenene ved Ørestad Bibliotek. Installationen er en del af områdets eventyrrute. Foto: GFS Ørestad

HVAD LAVER GRUNDEJERFORENINGEN?

Ørestad City er bydelens midtby og afgrænses af Øresundsmotorvejen i syd, C.F. Møllers Allé i nord, Center Boulevard i vest og Ørestads Boulevard i øst.

Ligesom i Ørestads andre kvarterer er det grundejerforeningen og ikke kommunen, som passer og udvikler områdets parker, pladser og private fællesveje. Det betyder, at det er grundejerforeningen, som sørger for at indrette kvarteret med grønne byrum, legepladser, boldbaner og andre udearealer af høj kvalitet. Foreningen er også en del af Ørestad Vandlaug, som sørger for bydelens kanaler og søer.

Et af grundejerforeningens første træk i sin tid var at etablere de første faciliteter i Byparken. Det var tilbage i 2008, da foreningen fik overdraget parken fra By & Havn. Hvert år siden da er nye boldbaner, fitnessanlæg, kunstværker og grønne oaser kommet til – både i Byparken, på de private fællesveje og i form af lommeparker mellem de høje bygninger.

 

Luftfoto af Byparken fra 2009. Parken ser helt bar ud. Siden har grundejerforeningen plantet hundredvis af træer, etableret store områder med vild beplantning og indrettet parken med endnu federe faciliteter og steder af opholde sig.

Byparken, 2009. Da billedet blev taget, var “aktivitetsøerne” – legepladserne, grillområdet mv. – lige etableret. Siden 2009 har grundejerforeningen plantet hundredvis af træer, etableret store områder med vild, varieret beplantning og indrettet parken med endnu federe faciliteter og steder af opholde sig. Foto: By & Havn

 

Luftfoto af Ørestad City, med Byparken som det bankende grønne hjerte i midten, i 2021. Foto: By & Havn

Byparken, 2021. Parken er kvarterets grønne hjerte med plads til at slappe af, spille bold, gå en tur, lufte sin hund, grille pølser – og meget mere. Foto: By & Havn