Grundejerforeningen graver asfalt i Sivegaden op for at retablere de oprindelige granitfliser. Foto: GFS Ørestad

Derfor graver vi i Sivegaden på Ørestads Boulevard

Granitbelægningen i Sivegaden på Ørestads Boulevard skal retableres over de næste år. Første etape ved VM Bjerget forventes afsluttet allerede i foråret. Herefter vil denne strækning være bilfri.

Grundejerforeningen Ørestad City udvikler Sivegaden og retablerer i den forbindelse de oprindelige granitfliser, som har været savnet grundet rørføring og byggeri. Arbejdet udføres i etaper, hvoraf den første – på strækningen foran VM Bjerget – forventes afsluttet i løbet af foråret.

Foreningen nøjes dog ikke med at retablere belægningen.

“Retableringen har givet anledning til at tænke lidt større. I tillæg til granitbelægningen vil vi forbedre de fysiske rammer og fremme livet og flowet i gaden. Og det arbejde udføres i etaper sammen med retableringen,” fortæller projektleder i GFS Ørestad Susanne Raben Rasmussen og fortsætter:

“Når gravearbejdet ved VM Bjerget er afsluttet, lukker vi en lille strækning af for gennemkørende biler. Dermed åbner vi for muligheden for noget liv, som der ikke har været plads til på grund af trafikken. Samtidig udvider vi forpladsen til Streethallen, hvilket også vil støtte op om mere liv i gadeplan.”

 

På billedet ses Sivegaden foran ejendommen Bjerget i 2021 - før gravearbejdet gik i gang.

Strækningen foran Bjerget i 2021 før gravearbejdet gik i gang. Når asfalten er gravet op, skal granitfliserne retableres. Foto: GFS Ørestad

 

Bilfri zone bestod test

Grundejerforeningen har tidligere testet bilfri zoner i Sivegaden – med stor succes. I 2021 lukkede foreningen midlertidigt to strækninger af for gennemkørende trafik ved hjælp af plantekummer, og det skabte en helt anden stemning i gaden med legende børn og kridttegninger på jorden. Det er blandt andet på baggrund af de erfaringer, at den bilfri zone ved VM Bjerget nu realiseres.

Når belægningen er retableret foran VM Bjerget, går turen til strækningen mellem VM Husene og Porthuset. Her skal asfalten også fjernes og den oprindelige granitbelægning retableres. Det er dog ikke besluttet, hvornår dette arbejde skal udføres. På denne strækning vil fokus også være at fremme opholdsmuligheder og liv i gaden samt begrønning og trafikchikaner.

“Af forskellige grunde er det ikke muligt at gøre denne strækning bilfri. I stedet arbejder vi for eksempel med trafikchikaner, som nedsætter hastigheden på gennemkørende biler og generelt gør det mindre oplagt at køre den vej,” uddyber Susanne Raben Rasmussen.

 

På billedet ses Sivegaden foran VM Husene og Prismehaven i 2021.

Strækningen mellem VM Husene og Porthuset skal også retableres. På denne strækning vil fokus være at fremme opholdsmuligheder og liv i gaden samt begrønning og trafikchikaner. Foto: GFS Ørestad

 

Vendeplads eller aktivitetsområde?

I slutningen af efteråret 2021 valgte grundejerforeningen at forlænge forpladsen til Ørestad Streethal og dermed udnytte arealet som aktivitetsområde.

På papiret er arealet dog en vendeplads.

Ifølge lovgivningen koster det nemlig en vendeplads med plads til en lastbil at lukke af for trafik. Også selv om et lastbilbesøg vil høre til sjældenhederne.

Forlængelsen af forpladsen er grundejerforeningens måde at udnytte lovkravet om at lave den vendeplads til at skabe et udvidet aktivitetsområde.

Et af de næste skridt er derfor at lave optegninger på asfalten, som signalerer, at her kan man lege og bevæge sig.

 

På billedet ses den rekreative sti langs Nordre Landkanal i Ørestad City, som til daglig bruges til hundeluftning, gåture og meget mere.

Den rekreative sti langs Nordre Landkanal. Selv om stiens nordligste strækning er asfalteret på grund af øget trafiktryk, forbliver resten af stien en grussti. Foto: GFS Ørestad

 

Hvorfor asfaltere en rekreativ sti?

På den østlige side af bygningerne langs Nordre Landkanal ligger en lang sti. Stien har fra start været tænkt som rekreativ sti til hundeluftning, gåture mv. – og er også blevet brugt sådan. Nu er trafiktrykket på stien dog steget markant, særligt efter den nye daginstitution i Kronehaverne kom til med hovedindgang fra stien.

Trykket har medført, at grundejerforeningen i 2021 aftalte med Københavns Kommune, at strækningen bag Streethallen og Kronehaverne skulle asfalteres. Dette da det ikke ville være muligt at vedligeholde den som grussti.

Ifølge Susanne Raben Rasmussen skal beboerne dog ikke være bange for, at hele den rekreative sti bliver asfalteret:

“Asfalteringen ved daginstitutionen var af ren og skær nødvendighed. Vi kommer ikke til at asfaltere øvrige dele af den rekreative sti.”