GFS Ørestad

GFS Ørestad er grundejerforeningernes og Vandlaugets fælles sekretariat i Ørestad.

Sekretariatets kerneopgaver er:

  • Medlemsservice, herunder bestyrelsesbetjening, projektledelse, forvaltning, udvikling, netværk, borgerinddragelse, dialog, kommunikation, myndighedsbehandling mv.
  • Bydelsdrift af grundejerforeningernes arealer, herunder byrum, parker, pladser, kanaler og private fællesveje.

Sekretariatet har eksisteret siden 2008. De første tre år hos By & Havn og fra 2011 som en selvstændig forening drevet af medlemmerne. Sekretariatet har derfor sin egen bestyrelse med repræsentanter fra medlemsforeningerne. Gå til oversigten her.

Ørestads grundejerforeninger og Vandlaug er selvstændige foreninger med egne bestyrelser, vedtægter, økonomi og traditioner.

Sekretariatet har til daglig hjemme i et kontorfællesskab i KLP på Arne Jacobsens Allé 15. Læs her, hvordan du kommer i kontakt med sekretariatet.

Medlemmer

af sekretariatet

Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter
Grundejerforeningen Ørestad City
Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter
Grundejerforeningen Ørestad Syd
Grundejerforeningen Amager Fælled Øst
Ørestad Vandlaug
Pia Vannacci Elnif
Sekretariatsleder
Christian Højbjerre Andersen
Driftschef
Anders Gorm Pettersson
Bydelsinspektør
Susanne Raben Rasmussen
Projekt- og bæredygtighedskonsulent
Anne Fink Riis
Projektleder
Arendse Bardram Noes
Projektleder (på barsel)
Kim Jansen
Driftsleder i Vandlauget
Kim Lyster Nørbygaard
Driftsassistent i Vandlauget
Bertram Julius Krogh
Kommunikationsmedarbejder

VISION & MISSION

Grundejerforeningssekretariatet er vokset i takt med Ørestads rivende udvikling og beskæftiger i dag otte medarbejdere med stærke kompetencer inden for projektledelse, driftsledelse og kommunikation.

Vi arbejder for at styrke de lokale fællesskaber og bylivet i området, for at sikre moderne og velholdte byrum, for at fastholde værdien af de arealer, som ejes i grundejernes fællesskab, samt at sikre en fortsat værdiskabelse for vores mange medlemmer.

Alt sammen med visionen om, at Ørestad skal være et grønt og attraktivt nærområde for bydelens beboere og brugere.

Sekretariatets

Bestyrelse

Hvem sidder i sekretariatets bestyrelse?

GFS Ørestads bestyrelse består af repræsentanter fra sekretariatets medlemmer, dvs. grundejerforeningerne og Vandlauget.

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Søren Risager, formand (Grundejerforeningen Ørestad City)
  • Annemarie Brink Olsen (Grundejerforeningen Ørestad Syd)
  • Torben Simonsen (Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter)
  • Michael Gørup Povlsen (Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter)
  • André Just Vedgren (Grundejerforeningen Amager Fælled Øst og Ørestad Vandlaug)
Hvor finder jeg relevante dokumenter for GFS Ørestad?