Prismehavens væksthus bliver, hvor det er. Grundejerforeningen har nemlig valgt at købe det. Foto: GFS Ørestad

Ørestad City beholder domen i Prismehaven

I forbindelse med luftforureningsprojektet Thrive Zone Amager testede Ørestad City to domer i Prismehaven og ved Field’s. Testen er nu slut – men der er et dome-formet twist!

I august 2021 fik Ørestad City opsat et par meget iøjnefaldende dome-formede væksthuse. Domerne er en del af byrums- og luftforureningsprojektet Thrive Zone Amager, som handler om at indrette og afprøve nye byrum, som kan bruges til ophold, men samtidig afskærmer mod byens luftforurening.

Grundejerforeningen Ørestad City har nu valgt at købe og derved beholde væksthuset i Prismehaven. Det har vist sig at være et super godt mødested og samlingspunkt for beboere og ansatte i området.

Bestyrelsen ser desuden store muligheder i at kunne bruge domen i forbindelse med mindre arrangementer. Tag godt imod Ørestad Citys nyeste byrum!

 

Domen har vist sig at være et supergodt mødested og samlingspunkt for beboere og ansatte i området. Foto: GFS Ørestad