Grønningen i Ørestad Nord er en unik bypark. På billedet ses flere elementer i samspil; insektvenlig beplantning i fuldt flor, et stisystem til hhv. cyklister og gående og en plæne med plads til ophold og bevægelse.
Bydelsdrift
Ørestad er anderledes end resten af København, når det gælder bydelsdrift. Udearealerne ejes og passes nemlig af de lokale grundejerforeninger. Det sikrer en effektiv drift og udvikling mellem bygningerne.

I Ørestad er det ikke kommunen, men bydelens store grundejerforeninger, der står for drift, pleje og fornyelse af fællesarealerne – lige fra parker og legepladser til boldbaner, idrætsfaciliteter, skraldespande og snerydning. Dertil har Ørestad Vandlaug ansvaret for bydelens kanaler og søer.

Groft stillet op har Københavns Kommune ansvaret for Ørestads Boulevard og Center Boulevard samt de tværgående alléer, herunder Asger Jorns, Arne Jacobsens og Ejler Billes Allé. Det, der er mellem husene og i de indre gårde, hører til de enkelte boligforeninger.

Alt andet ejes og drives af grundejerforeningerne og Vandlauget.

 

Kim er driftsassistent i Ørestad Vandlaug og er med til at holde Ørestad på skinner. Sammen med Vandlaugets driftsleder passer han Ørestads kanaler og søer.

Kim er driftsmedarbejder i Vandlauget i Ørestad og er med til at holde bydelen på skinner.

 

I Ørestad er drift mere end bare drift

Drift kan være mange ting. Det kan være det, ordet helt nøgternt siger: drift.

Et temmelig kedeligt og intetsigende ord, som kun beskriver, at tingene kører. Det har dog potentiale til at være noget mere, og det er det i Ørestad.

I Ørestad er drift ikke bare drift. Ørestads driftsfolk arbejder blandt andet med udvikling, sikring af byrummenes værdier, stærke relationer, grøn omstilling, kompetenceudvikling hos den enkelte medarbejder.

Bydelsdriften er med inde over alle aspekter i bydelen, når muligheden byder sig. Det vil sige, at de driftsfolk, som er i Ørestad hver dag og passer byrummene i det daglige, tages med på råd, når grundejerforeningerne planlægger nye opholdsområder, veje, parker og bede. Videreudviklingen af byen sker ikke alene bag et skrivebord, men også i marken. På den måde skaber vi en velfungerende bydelsdrift og sætter et personligt aftryk på den bæredygtige udvikling.

 

Anlægsgartnerfirmaet Grøn Vækst er tilknyttet som GFS Ørestads driftsoperatør, der sammen med sekretariatet varetager den daglige bydelsdrift og grønne pleje i Ørestad.

Anlægsgartnerfirmaet Grøn Vækst er tilknyttet som GFS Ørestads driftsoperatør, der sammen med sekretariatet varetager den daglige drift og grønne pleje i Ørestad.

I Ørestad passer og udvikler grundejerforeningerne selv parkerne, pladserne og de private fællesveje, og den opgave løfter vi i grundejerforeningssekretariatet i tæt samarbejde med blandt andet vores driftsoperatør. Den røde tråd i driften er et højt vedligeholdelsesniveau og en fokuseret bæredygtig omstilling med vild bynatur og vidtfavnende biodiversitetstiltag som en af de bærende søjler
Pia Vannacci Elnif, Sekretariatsleder i GFS Ørestad

Vild bynatur og biodiversitet

Grundejerforeningerne har hyret GFS Ørestad til at varetage den daglige drift, projektledelse og kommunikation i Ørestad. Det betyder, at det er GFS Ørestad, som er ansvarlig for bydelsdriften på alle grundejerforeningernes arealer som blandt andet parker, pladser, stier og private fællesveje. For at løse opgaverne er Grøn Vækst tilknyttet som GFS Ørestads driftsoperatør.

“I Ørestad passer og udvikler grundejerforeningerne selv parkerne, pladserne og de private fællesveje, og den opgave løfter vi i sekretariatet i tæt samarbejde med blandt andet Grøn Vækst,” siger Sekretariatsleder i GFS Ørestad Pia Vannacci Elnif: “Den røde tråd i driften er et højt vedligeholdelsesniveau og en fokuseret bæredygtig omstilling med vild bynatur og vidtfavnende biodiversitetstiltag som en af de bærende søjler.”

Læs mere om den grønne omstilling i Ørestad her.

Ofte stillede spørgsmål

til Ørestads bydelsdrift

Jeg vil gerne have adgang til et lukket fællesareal. Hvad skal jeg gøre?

Stier og veje, som er lukket af med steler, kæder og lignende, kan man som udgangspunkt ikke få adgang til.

Hvis der ikke er andre adgangsveje, og adgangen er nødvendig i forbindelse med et reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, kan du sende en forespørgsel til drift@orestad.net.

Hvornår bliver skraldespandene tømt?

GFS Ørestads driftsoperatør sikrer, at skraldespandene i Ørestad bliver tømt.

I sommerhalvåret tilses skraldespande som minimum hver dag, og i vinterhalvåret minimum hver anden dag. Skraldespande, som bruges meget – ved såkaldte hotspots – tømmes op til to gange om dagen.

Oplever du, at en skraldespand ikke bliver tømt eller ikke fungerer optimalt, er du velkommen til at sende en mail til drift@orestad.net.

Se hele FAQ’en her.