Grønningen i Ørestad Nord er en unik bypark. På billedet ses flere elementer i samspil; insektvenlig beplantning i fuldt flor, et stisystem til hhv. cyklister og gående og en plæne med plads til ophold og bevægelse.
Bydelsdrift

Ørestad er anderledes end resten af København. Her er det nemlig de lokale grundejerforeninger, der passer og udvikler bydelens parker, pladser og private fællesveje.

I Ørestad er det bydelens store grundejerforeninger, der står for drift, pleje og fornyelse af fællesarealerne. Lige fra parker og legepladser til boldbaner, idrætsfaciliteter, skraldespande og snerydning. Dertil har Ørestad Vandlaug ansvaret for kanaler og søer.

Groft stillet op har Københavns Kommune ansvaret for Ørestads Boulevard og Center Boulevard samt de tværgående alléer, herunder Asger Jorns, Arne Jacobsens og Ejler Billes Allé. Det, der er mellem husene og i de indre gårde, hører til de enkelte boligforeninger.

Alt andet ejes og drives af grundejerforeningerne og vandlauget.

 

Kim er driftsassistent i Ørestad Vandlaug og er med til at holde Ørestad på skinner. Sammen med Vandlaugets driftsleder passer han Ørestads kanaler og søer.

Kim er driftsmedarbejder i Vandlauget i Ørestad og er med til at holde bydelen på skinner.

 

I Ørestad er drift mere end bare drift

Bydelsdrift kan være mange ting. Det kan være det, ordet helt nøgternt siger: drift.

Et temmelig kedeligt og intetsigende ord, som kun beskriver, at tingene kører. Det har dog potentiale til at være noget mere.

Og det er det i Ørestad.

Bydelsdriften er med inde over alle aspekter i bydelen, når muligheden byder sig. Det vil sige, at de driftsfolk, som er i Ørestad hver dag og passer byrummene i det daglige, tages med på råd, når grundejerforeningerne etablerer nye grønne områder. Udviklingen mellem bygningerne sker ikke bare bag et skrivebord, men også i Ørestad i hverdagen.

Det stærke bånd mellem grundejerforeningernes bestyrelser, sekretariatet og driftsoperatør er kernen, som sikrer bydelsdriftens kvalitet og et personligt aftryk på udviklingen af udearealerne i vores bydel.

 

Anlægsgartnerfirmaet Grøn Vækst er tilknyttet som GFS Ørestads driftsoperatør, der sammen med sekretariatet varetager den daglige bydelsdrift og grønne pleje i Ørestad.

Ørestads grundejerforeninger passer og udvikler bydelens grønne områder i tæt samarbejde med driftsoperatøren og andre samarbejdspartnere.

Det er ret unikt for Ørestad, at grundejerforeningerne selv har ansvaret for bydelens parker, pladser og private fællesveje. Det er også forpligtende. Den røde tråd er derfor et højt driftsniveau i det daglige og et målrettet arbejde med bynatur og biodiversitet mellem bygningerne

Målrettet arbejde med bynatur og biodiversitet

Det er ret unikt for Ørestad, at grundejerforeningerne selv har ansvaret for bydelens parker, pladser og private fællesveje. Det er også forpligtende. Den røde tråd er derfor et højt driftsniveau i det daglige og et målrettet arbejde med bynatur og biodiversitet mellem bygningerne.

For at varetage de særlige, lokale behov, og for at sikre sammenhængen på tværs af Ørestad, har grundejerforeningerne samlet kræfterne i et fælles, professionelt sekretariat. Sekretariatet er blandt andet ansvarlig for den daglige drift, projektledelse, kommunikation samt udvikling af byrum og traditioner. For at løse driftsopgaverne er anlægsgartnerfirmaet Grøn Vækst tilknyttet som driftsoperatør.

Læs mere om Ørestads grønne omstilling her.

Ofte stillede spørgsmål

til bydelsdriften

Jeg vil gerne have adgang til et lukket udeareal. Hvad skal jeg gøre?

Stier og veje, som er lukket af med steler, kæder og lignende, kan man som udgangspunkt ikke få adgang til.

Hvis der ikke er andre adgangsveje, og adgangen er nødvendig i forbindelse med et reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, kan du sende en forespørgsel til drift@orestad.net.

Gadelamperne lyser ikke. Hvem skal jeg sige det til?

Det er Københavns Kommune, der står for drift og vedligehold af gadelamper på vejene i Ørestad. Du kan give kommunen et praj via Giv et praj-app’en eller på givetpraj.kk.dk.

I Ørestads parker er det grundejerforeningerne, som står for lyset. Oplever du, at stibelysning eller lamper på de grønne områder ikke virker, kan du sende en mail til drift@orestad.net.

Hvor ofte bliver skraldespandene tømt?

Grundejerforeningerne betjener 233 skraldespande på tværs af Ørestads fællesarealer.

I sommerhalvåret bliver skraldespande som minimum tilset hver dag, og i vinterhalvåret hver anden dag. Skraldespande, som bruges meget, bliver tømt op til to gange om dagen.

Oplever du, at en skraldespand ikke bliver tømt eller ikke fungerer optimalt, kan du give driften besked på drift@orestad.net.

Grundejerforeningerne betjener ikke skraldespande på de offentlige veje i Ørestad, som er Ørestads Boulevard, Center Boulevard, Arne Jacobsens Allé, Ejler Billes Allé og Asger Jorns Allé. Hvis kommunens skraldespande ikke bliver tømt, kan du give et praj på givetpraj.kk.dk.