Bydelsdrift
i Ørestad
GFS Ørestads bydelsinspektør og driftschef i marken. Foto: GFS Ørestad

Ørestad er anderledes end resten af København, når det kommer til, hvem der passer byen.

I Ørestad er det nemlig ikke kommunen, men bydelens store grundejerforeninger, der står for drift, pleje og fornyelse af fællesarealerne – lige fra parker, legepladser, boldbaner, idrætsfaciliteter, skraldespande og snerydning. Dertil har Ørestad Vandlaug ansvaret for bydelens kanaler og søer.

Groft stillet op har Københavns Kommune ansvaret for Ørestads Boulevard og Center Boulevard samt de tværgående alléer, herunder Asger Jorns, Arne Jacobsens og Ejler Billes Allé. Det, der er mellem husene og i de indre gårde, hører til de enkelte boligforeninger.

Alt andet ejes og drives af grundejerforeningerne og Vandlauget.

 

Ørestad Vandlaug er ude med slamsugeren på en våd efterårsdag. Foto: GFS Ørestad

I Ørestad passer og udvikler grundejerforeningerne selv parkerne, pladserne og de private fællesveje, og den opgave løfter vi i grundejerforeningssekretariatet i tæt samarbejde med blandt andet vores driftsoperatør. Den røde tråd i driften er et højt vedligeholdelsesniveau og en fokuseret bæredygtig omstilling med vild bynatur og vidtfavnende biodiversitetstiltag som en af de bærende søjler
Christian Andersen, Driftschef i GFS Ørestad

HVAD ER BYDELSDRIFT I ØRESTAD?

Grundejerforeningerne har hyret GFS Ørestad til at varetage den daglige drift, projektledelse og kommunikation i Ørestad.

Det betyder, at det er GFS Ørestad, som er ansvarlig for bydelsdriften på alle grundejerforeningernes arealer som blandt andet parker, pladser, stier og private fællesveje. For at løse opgaverne er Grøn Vækst tilknyttet som GFS Ørestads driftsoperatør.

“I Ørestad passer og udvikler grundejerforeningerne selv parkerne, pladserne og de private fællesveje, og den opgave løfter vi i sekretariatet i tæt samarbejde med blandt andet Grøn Vækst,” siger Driftschef i GFS Ørestad Christian Andersen: “Den røde tråd i driften er et højt vedligeholdelsesniveau og en fokuseret bæredygtig omstilling med vild bynatur og vidtfavnende biodiversitetstiltag som en af de bærende søjler.”

Læs mere om den grønne omstilling i Ørestad her.

 

Anlægsgartnerfirmaet Grøn Vækst er tilknyttet som GFS Ørestads driftsoperatør, der sammen med sekretariatet varetager den daglige drift og grønne pleje i Ørestad. Foto: GFS Ørestad

Ofte stillede spørgsmål

til Ørestads bydelsdrift

Gadelamperne lyser ikke. Hvem skal jeg sige det til?

Det er Københavns Kommune, der står for drift og vedligehold af gadelamper på vejene i Ørestad. Du kan derfor give kommunen et praj via Giv et praj-app’en eller på givetpraj.kk.dk.

Oplever du, at stibelysning eller lamper på de grønne områder ikke virker, kan du sende en mail til drift@orestad.net – så ser GFS Ørestad på sagen.

Jeg vil gerne have adgang til et lukket fællesareal. Hvad skal jeg gøre?

Stier og veje, som er lukket af med steler, kæder og lignende, kan man som udgangspunkt ikke få adgang til.

Hvis der ikke er andre adgangsveje, og adgangen er nødvendig i forbindelse med et reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, kan du sende en forespørgsel til drift@orestad.net.

Hvornår bliver skraldespandene tømt?

GFS Ørestads driftsoperatør sikrer, at skraldespandene i Ørestad bliver tømt.

I sommerhalvåret tilses skraldespande som minimum hver dag, og i vinterhalvåret minimum hver anden dag. Skraldespande, som bruges meget – ved såkaldte hotspots – tømmes op til to gange om dagen.

Oplever du, at en skraldespand ikke bliver tømt eller ikke fungerer optimalt, er du velkommen til at sende en mail til drift@orestad.net.

Se hele FAQ’en her.

VINTERBEREDSKAB: MENS DU SOVER, SALTER VI

Når vintervejret spidser til, går driften til modangreb med maskiner til snerydning og saltspredning. Der spredes salt ud på grundejerforeningernes arealer, herunder fortove, stier og de private fællesveje. Men i sårbare parkområder, hvor unge træer, blomster og planter er ved at etablere sig, bruger driften et trævenligt alternativ.

For at skåne beplantningen anvendes det miljøvenlige tømiddel kaliumformiat som alternativ til vejsalt. Kaliumformiat har den fordel, at det ikke efterlades i jorden, men selv nedbrydes af den. Det gør det til et af de mest miljøvenlige tømidler, markedet har at byde på.

Læs mere om Ørestads vinterberedskab.

 

Parkbåndet på Richard Mortensens Vej er et af de områder, som saltes med kaliumformiat for at skåne træerne. Foto: GFS Ørestad