Arbejdet på den nye Parkplads er i gang og forventes afsluttet i løbet af december.

Arbejdet på den nye Parkplads er i gang

I løbet af december får Arenakvarterets “Parkplads” en ordentlig opgradering med nye bænke, legeredskaber og masser af beplantning.

Kommer du i området omkring Lille Kalvebod, kan du glæde dig til mere park.

Gruspladsen på hjørnet af Richard Mortensens Vej og Ejler Billes Allé har været på tegnebrættet længe, og arbejdet med at etablere lommeparken er nu i gang.

 

Tankstation for insekter

Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter har længe drømt om at omdanne pladsen til et mødested for beboere og en tankstation for insekter.

Sammensætningen af planter og blomster er udvalgt med omtanke for byens bier, sommerfugle og andre insekter, som kunne tænke sig at flytte ind i kvarteret.

“Som en del af vores bæredygtighedsstrategi genanvender og udnytter vi ressourcerne, hvor vi kan. Helt konkret vil vi i forbindelse med dette projekt hente mange af planterne fra egenproduktion i Ørestad,” forklarer projektleder i Grundejerforeningssekretariatet Anne Fink Riis, og fortsætter:

“Det fungerer på den måde, at vi deler planter fra Ørestads øvrige parker i to. Så lader vi den ene halvdel blive i jorden som madpakke til næste år og planter den anden på Parkpladsen.”

Derudover får pladsen en flot finish med fuglehuse og et stort insekthotel.

 

Skitseplan for Parkpladsen.

Denne skitse af Parkpladsen viser omtrentligt, hvor der vil blive grønt. Visu: Grøn Vækst

Som en del af vores bæredygtighedsstrategi genanvender og udnytter vi ressourcerne, hvor vi kan. Helt konkret vil vi i forbindelse med dette projekt hente mange af planterne fra egenproduktion i Ørestad
Anne Fink Riis, projektleder i Grundejerforeningssekretariatet

Legeredskaber og hængekøjer

Børn i Arenakvarteret kan desuden glæde sig til et nyt sted at lege, mens deres forældre vil kunne slå sig ned lige ved siden af.

Leg og ophold bliver nemlig også en central del af den nye Parkplads. Der kommer både bænke, hængekøjer og sjove legeredskaber som blandt andet et klatretårn i træ.

 

Arbejdet på den nye Parkplads i Arenakvarteret er i gang. Anlægsarbejdet forventes afsluttet i januar 2023.

Parkpladsen før anlægsarbejdet gik i gang.

 

Fonde støtter projekt

Projektet er finansieret af Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter, som passer og udvikler kvarterets grønne områder og pladser.

“Grundejerforeningen har en begrænset økonomi sammenlignet med for eksempel Ørestad Syd, fordi der stadig er mange ledige byggegrunde. Det påvirker foreningens indtægter. Parkpladsen er derfor et projekt, foreningen har sparet op til – både økonomisk og med inddragelse af naboer fra kvarteret,” forklarer Anne Fink Riis.

Udviklingen bliver derudover til med støtte fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond samt Københavns Kommunes biodiversitetspulje.

“Det betyder meget for os, at vi har mulighed for at støtte et projekt, som skaber liv i lokalområdet. Og det faktum, at det særligt kommer børn, unge og familier til gavn, er et stort plus i bogen,” siger Casper Østergaard, der er varehuschef i Bilka One Stop Field’s. Det var den lokale Bilka, som indstillede projektet til donation.

 

Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter får overrakt en donation på 250.000 kroner fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond. Midlerne skal blandt andet gå til legeredskaber og byrumsmøbler på Parkpladsen. Det er lokale Bilka OneStop Field's, som har indstillet projektet til donation.

Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter får overrakt en donation på 250.000 kr. af Bilka OneStop Field’s.

 

Beboeres idéer bliver til virkelighed

Udviklingen af Parkpladsen har været på tegnebrættet i flere år og udspringer af beboernes egne idéer.

I 2019 inviterede grundejerforeningen beboere med på flere samtalevandringer i Arenakvarteret. De blev fulgt op af en workshop på Parkpladsen i 2021, hvor foreningen inviterede naboerne til at komme med deres ønsker og konkrete idéer til pladsen.

De mange gode inputs understregede blandt andet det store ønske om at begrønne og aktivere pladsen.

 

En humlebi nyder godt at blomsterne i lommeparken Frugtlommen i Ørestad City.

Sammensætningen af planter og blomster er udvalgt med omtanke for byens bier, sommerfugle og andre insekter, som kunne tænke sig at flytte ind i kvarteret.

 

Åbner til sommer

Anlægsarbejdet på Parkpladsen forventes afsluttet i januar 2023.

Planterne får dog brug for ro til at gro.

Ligesom med efterårets to andre parkprojekter, Skovrummet på Else Alfelts Vej og Kaffebakkerne i Byparken, vil Parkpladsen derfor være spærret af i en periode – formentlig indtil forsommeren.

“Vi ved af erfaring, at nye grønne områder skal have mulighed for at etablere sig ordentligt. Derfor spærrer vi dem af for vinteren, så vi kan give dem de bedste betingelser fra starten. Ved at hegne området ind håber vi på at undgå, at beplantningen bliver trampet og tisset ihjel. Vi håber derfor, at folk vil væbne sig med tålmodighed. Det er jeg sikker på, vil lønne sig i det lange løb,” forklarer sekretariatsleder i Grundejerforeningssekretariatet Pia Vannacci Elnif.

Parkpladsen bliver anlagt af Grøn Vækst, som også er grundejerforeningernes driftsoperatør i det daglige.