Gruppefoto af den nye bestyrelse i Ørestad Nord.
Bagerste række fra venstre: Heidi Christiansen, Jørgen Ørbech, Michael Gørup Povlsen, Helle Dahl. Forreste række fra venstre: Lise Schou, Pernille Toft, Merete Meisner. Foto: GFS Ørestad

Sig hej til den nye bestyrelse i Ørestad Nord

Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ørestad Nord er afholdt, og bestyrelsen byder velkommen til to nye medlemmer.

Der er kommet ny bestyrelse i Ørestad Nord, og den byder på to nye navne. Lise Schou og Heidi Christiansen bor begge i Ørestad Nord i henholdsvis Universitetshaven Øst og Karen Blixen Parken og tiltræder i grundejerforeningens bestyrelse som suppleanter. Velkommen til de nye ansigter!

Bestyrelsen består pr. 11. maj 2022 af:

  • Pernille Toft, formand (Danmarks Radio)
  • Jørgen Ørbech, næstformand (beboer, Universitetshaven Vest)
  • Helle Dahl (Nordea)
  • Michael Gørup Povlsen (beboer, Radiorækkerne)
  • Merete Meisner (beboer, AAB 87)
  • Lise Schou, suppleant (beboer, Universitetshaven Øst)
  • Heidi Christiansen, suppleant (beboer, A/B Karen Blixen Parken)

 

Gruppefoto af den nye bestyrelse i Ørestad Nord.

Hils på den nye bestyrelse i Ørestad Nord! Foto: GFS Ørestad

FOKUS PÅ TRADITIONER, EVENTS OG BYNATUR

På generalforsamlingen blev sidste års udviklingsprojekter gennemgået, mens retningen for det kommende års udvikling blev sat.

Og så har foreningen officielt skiftet navn fra Ørestad Universitetskvarter til Ørestad Nord.

I 2021 anlagde grundejerforeningen blandt andet en ny grøn sti i kvarterets centrale park Grønningen. Stien snor sig fra parkens insekthave til vendepladsen på Kaj Munks Vej og er skabt for at adskille cyklister og gående. Grønningen fik også velkomstskilte ved alle indgange, som giver et overblik over parkens faciliteter, aktivitetstilbud og generelle ordensregler.

Derudover var Ørestad Nord igen vært for en fremragende Sankt Hans-aften, som i 2021 trak masser af besøgende til kvarteret.

 

Billedet viser den grønne oplevelsessti, som blev anlagt i 2021. Stien er beregnet til gående, som nyder en gåtur i parken.

Den nye sti på Grønningen er skabt for at fremme færdselssikkerhed og fremkommelighed for gående i parken som et alternativ til asfaltstien. Foto: GFS Ørestad

 

I 2022 fastholder grundejerforeningen sit fokus på traditioner, events og videreudvikling af bynaturen. Først og fremmest den 21. maj med årets Naturdag, som bød på insektsafari, snobrød og andre sjove aktiviteter i parken. Naturdagen bliver skarpt efterfulgt af den traditionsrige Sankt Hans-aften i juni, som i år vender tilbage til det format, de lokale kender, med skattejagt, madboder og meget mere.

Foreningen iværksætter også en håndfuld nye formidlingstiltag, der skal støtte op om Ørestad Nord som et byområde, hvor der arbejdes målrettet med bynatur og biodiversitet i driften og udviklingen af udearealerne.

Endelig er bestyrelsen ved at gøre klar til at lancere grundejerforeningens strategiplan for 2022-2032. Den bygger på bestyrelsens ønsker for udviklingen af kvarteret samt hundredvis af besvarelser fra beboere, ansatte og studerende, der har bidraget via en spørgeskemaundersøgelse, og sætter rammerne for udviklingen de næste 10 år.

 

Sankt Hans Aften i Ørestad Nord er en af de mest traditionsrige bydelsarrangementer i Ørestads indtil videre korte historie.

I 2021 var Ørestad Nord igen vært for en fremragende Sankt Hans-aften, som på trods af coronarestriktioner og et mindre arrangement trak masser af besøgende til kvarteret. I 2022 vender arrangementet tilbage til det oprindelige format med skattejagt, madboder og meget mere. Foto: GFS Ørestad

HVAD LAVER GRUNDEJERFORENINGEN?

Ørestad Nord er Ørestads ældste kvarter og afgrænses af Njalsgade i nord, Grønjordsvej i Syd, Ørestads Boulevard i vest og Amagerfælledvej i øst.

Ligesom i Ørestads andre kvarterer er det grundejerforeningen og ikke kommunen, som passer og udvikler områdets parker, pladser og private fællesveje. Foreningen er også en del af Ørestad Vandlaug, som sørger for bydelens kanaler og søer.

I løbet af de sidste 10 år har grundejerforeningen blandt andet udviklet kvarterets centrale park, Grønningen, fra græsplæne til grønt åndehul. Det startede med en kunstgræsbane, multibane og petanquebane i starten af forrige årti. Siden da er nye grønne anlæg og faciliteter poppet op hvert år.

 

Luftfoto af Grønningen fra 2011.

Ørestad Nord, 2011. Kvarterets centrale park Grønningen gøres klar til første udviklingsetape. I 2012-2013 etablerede Grundejerforeningen blandt andet parkens kunstgræsbane, multibane og petanquebane. Foto: By & Havn

 

Luftfoto af Ørestad Nord fra 2021. Parken Grønningen fremstår som kvarterets grønne centrum.

Ørestad Nord, 2021. Knap 10 år efter første etape af udviklingen af Grønningen summer det af liv mellem de høje bygninger. I mellemtiden har Grundejerforeningen etableret et væld af frodige haveanlæg, idræts- og legefaciliteter og afgrænsede byrum til glæde for kvarterets beboere, ansatte og studerende. Foto: By & Havn