Nu bliver 183 træer plantet på Else Alfelts Vej

Anlægsarbejdet på Ørestad Syds “Skovrum” følger tidsplanen, og i løbet af januar bliver der plantet 183 træer på Else Alfelts Vej.

Det er træplantningstid i Ørestad Syd – nærmere bestemt Else Alfelts Vej.

Som led i helhedsplanen for kvarteret er grundejerforeningen i gang med at udvide Skovrummet, som er navnet på det “grønne bånd” langs med vejen.

I årets første par uger er ca. 100 træer plantet i området, som forlænger den eksisterende park op til Asger Jorns Allé. Inden udgangen af januar vil der være plantet hele 183 styks fordelt ud på seks forskellige sorter.

 

I løbet af januar 2023 bliver 183 træer plantet i Skovrummet på hjørnet af Else Alfelts Vej og Asger Jorns Allé.

Skovrummets anlægsteam fra Grøn Vækst planter træer – også selv om det regner.

Sammen med landskabsarkitekten på projektet har vi valgt flere forskellige typer af træer, som vi både kender dem fra fælleden, og som vi har gode erfaringer med, kan trives i Ørestad. Som områdets navn illustrerer, er skov det bærende tema, som området på lidt længere sigt gerne skulle emme af
Pia Vannacci Elnif, sekretariatsleder i Grundejerforeningssekretariatet

Skovtræer får plads

“Sammen med landskabsarkitekten på projektet har vi valgt flere forskellige typer af træer, som vi både kender dem fra fælleden, og som vi har gode erfaringer med, kan trives i Ørestad. Som områdets navn illustrerer, er skov det bærende tema, som området på lidt længere sigt gerne skulle emme af,” siger Pia Vannacci Elnif, som er sekretariatsleder i Grundejerforeningssekretariatet.

For at understøtte skovstemningen plantes flere forskellige arter, blandt andet pil, poppel og birk. Ud over at tiltrække fugle og insekter vil mange af parkens træer og buske også fungere som læhegn, når de er vokset til.

 

På Else Alfelts Vej bliver 183 træer plantet. Her venter ca. 20 nye træer på at blive plantet.

Træer venter på at blive plantet i Skovrummet.

 

Afsluttes i foråret

Siden september 2022 har Skovrummets anlægsteam fra Grøn Vækst arbejdet på højtryk for at gøre området klar til beplantning. Før årsskiftet er der blandt andet udført forberedende jordarbejde, udkørt frisk muld, anlagt stier, udrullet græs og opsat beskyttende fodhegn.

Med træplantningen rykker Skovrummet endnu et stort skridt nærmere sin afslutning.

“Træerne hører til den næstsidste fase, så man kan godt begynde at glæde sig. I det tidlige forår sætter vi buske, bede og bundplanter, som med tiden vil give parken et frodigt udtryk,” forklarer Pia Vannacci Elnif og fortsætter:

“Der vil dog gå en rum tid, før parken kan tages i brug. Græs og planter skal nemlig have mulighed for at etablere sig ordentligt. For en periode vil vi derfor holde området afspærret. Det vil give en meget smukkere park, hvis området ikke overtages af hunde og hundeejere med det samme. Derfor appellerer jeg alle til at være tålmodige og hjælpe os med at give området ro til at gro.”

 

På hjørnet af Else Alfelts Vej og Asger Jorns Allé ligger et bart område, som i 2022 forvandles til en ny skovpark. Skovparken er etape 11 af Helhedsplanen i Ørestad Syd og udføres i efteråret 2022.

Sådan så området ud, før anlægsteamet gik i jorden. Det har tidligere været udlejet som byggepladsareal.

 

Helhedsplan sætter retningen

Skovrummet er tegnet af landskabsarkitekterne BOGL og bliver realiseret i samarbejde med Grøn Vækst, som også er driftsoperatør for Ørestads grundejerforeninger.

Alle de grønne byrum i Ørestad Syd er etableret i tråd med helhedsplanen for kvarteret, som blev udviklet i 2016 i samarbejde med beboere. Grundejerforeningen Ørestad Syd realiserer helhedsplanen i etaper og etablerer således parkområderne over en årrække.

 

Skovrummet ved Bastionen i juni 2022. Parken står flot efter en hård start.

Udvidelsen af Skovrummet kommer til at ligge i forlængelse af det eksisterende parkområde ved ejendommen Bastionen, som blev realiseret i 2020.