Den nye bestyrelse i Ørestad Nord vil puste nyt liv i gammelt byrum i 2023-2024.
Bagerste række: Heidi Christiansen, Helle Dahl, Jørgen Ørbech. Forreste række: Merete Meisner, Lise Schou, Pernille Toft.

Ørestad Nord vil puste nyt liv i gammelt byrum

Den fjerde og sidste af Ørestads grundejerforeninger har afholdt årets generalforsamling. I Ørestad Nord ser bestyrelsen frem til at styrke kvarterets traditioner og give arealet langs Emil Holms Kanal et løft.

Der er kommet ny bestyrelse i Grundejerforeningen Ørestad Nord.

Lise Schou fra Universitetshaven Øst bytter sin suppleantpost ud med en plads i bestyrelsen og fortsætter som Ørestad Nords repræsentant i Vandlauget.

Bestyrelsen siger farvel til Michael Gørup Povlsen fra Radiorækkerne efter flere års arbejde.

Bestyrelsen består pr. 9. maj 2023 af:

  • Pernille Toft, formand (DR)
  • Jørgen Ørbech, næstformand (Universitetshaven Vest)
  • Helle Dahl (Nordea)
  • Merete Meisner (AAB afd. 87)
  • Lise Schou (Universitetshaven Øst)
  • Heidi Christiansen, suppleant (A/B Karen Blixen Parken)

 

Sankthans på Grønningen var en succes med langt over 1000 deltagere. Arrangementet er vokset fra nabomøde til forankret bydelstradition.

Sankthans på Grønningen i 2022.

Vi ser frem til igen i år at invitere alle beboere til sankthans, Naturdag og julehygge i Ørestad Nord. Derudover glæder vi os til at udsmykke Emil Holms Kanal og Grønningen, når kvarterets vinterlys gør comeback til vinter
Pernille Toft, bestyrelsesformand i Grundejerforeningen Ørestad Nord

Traditioner voksede

På generalforsamlingen gennemgik Pernille Toft bestyrelsens beretning for 2022:

“Sidste år gik vi i luften med en ny 10-årig strategiplan for Ørestad Nord. Den tidligere strategiplan for 2012-2022 afspejlede periodens pionerånd, og mange af planerne er realiseret. Den nye strategiplan sætter rammerne for udviklingen i det næste årti, hvor bynatur, byliv og traditioner er de bærende temaer.”

Strategiplanen – læs den her – er udformet i samarbejde med PLADS på baggrund af ca. 400 spørgeskemainterviews og samtaler med beboere, ansatte og studerende i kvarteret.

“Det står klart, når vi zoomer ind på 2022, at Ørestad Nords traditioner voksede. Flere end 1.000 mennesker var med til at fejre sankthans på Grønningen,” beretter Pernille Toft og fortsætter:

“Og så var 2022 året, hvor den nye Naturdag så dagens lys. Her byggede børn og voksne fuglehuse, mens andre gik på opdagelse efter insekter i parken, flettede med pil, bagte snobrød og sejlede i kanalen. Det var også på Naturdagen, at vi lancerede vores insektsafari på Grønningen med et flot, illustreret hæfte. Vi arbejder videre med både Naturdag og insektsafari i 2023.”

Derudover har foreningen i 2022 forsøgt at afhjælpe problemet med biler, som kører ulovligt på kryds og tværs over pladsen mellem DR Byen St. og DR’s p-plads. Dette ved at sætte en tydelig, midlertidig afspærring op.

 

Der bliver bygget fuglehuse med vejledning fra Amager Skovhjælpere. Flere af fuglehusene, der blev bygget på 2022's Naturdag, er blevet hængt op i træer i parken.

Fuglehusbyggeri på Ørestad Nords Naturdag i 2022.

 

Vinterlyset vender tilbage

Efter sin beretning berørte formanden, hvad foreningen fokuserer på i 2023:

“Vi er lige nu i gang med et trafikprojekt på Rued Langgaards Vej. Her vil der blive etableret bump og flere p-pladser samt udskiftes slidlag på vejen.”

På bylivsfronten er der også gode nyheder.

“Vi ser frem til igen i år at invitere alle beboere til sankthans, Naturdag og julehygge i Ørestad Nord. Derudover glæder vi os til at udsmykke Emil Holms Kanal og Grønningen, når kvarterets vinterlys gør comeback til vinter.”

 

En grønnere Emil Holms Kanal

Resten af året fokuserer foreningen blandt andet på Emil Holms Kanal, som er det strøg, der strækker sig fra Njalsgade til DR Byen St.

“Knudepunktet Emil Holms Kanal bliver mest brugt til transit, men har stort potentiale. Vi arbejder på en plan om at gøre gaden og de nedsænkede områder ved vandet grønnere,” siger Pernille Toft.

Du kan læse hele referatet fra generalforsamlingen her.

 

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Ørestad Nord vil puste nyt liv i Emil Holms Kanal, som i dag mest bliver brugt som transitrum.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Ørestad Nord vil puste nyt liv i arealet langs Emil Holms Kanal.

 

Hvad laver Grundejerforeningen Ørestad Nord?

Ørestad Nord er bydelens ældste kvarter og afgrænses af Njalsgade i nord, Amagerfælledvej i øst, Ørestads Boulevard i vest og Grønjordsvej i Syd.

Ligesom i Ørestads andre kvarterer er det grundejerforeningen, og ikke kommunen, som passer og udvikler de grønne områder og private fællesveje i kvarteret. Det er blandt andet Emil Holms Kanal, Rued Langgaards Vej, Kaj Munks Vej, Tom Kristensens Vej og den centrale park Grønningen.

Foreningen er også en del af Ørestad Vandlaug, som passer bydelens kanaler og søer.

Læs mere om hvem, der gør hvad i Ørestad.

 

Luftfoto af Grønningen fra 2011.

 

Luftfoto af Ørestad Nord fra 2021. Parken Grønningen fremstår som kvarterets grønne centrum.

Ørestad Nord set fra oven i henholdsvis 2011 og 2022. Fotos: By & Havn.