Gruppefoto af bestyrelsesmedlemmerne i Grundejerforeningen Ørestad City.
Fra venstre: Mia Ellgaard, Mette Nicolaisen, Henrik de Gier, Lis Kuntz, Niels Walentin Jensen. Med på Zoom: Heidi Ejstrup. Ikke til stede: Søren Risager Hansen

Erfarent bestyrelsesteam fortsætter arbejdet med Ørestad City

Den anden af Ørestads grundejerforeninger har netop afholdt årets generalforsamling. Ørestad Citys bestyrelse fortsætter med samme holdopstilling – og blod på byudviklingstanden.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Ørestad City fortsætter arbejdet i 2023.

Det står klart efter foreningens generalforsamling, hvor flere beboere også var mødt op for at høre om det forgangne og det kommende års udvikling i kvarteret.

Bestyrelsen består pr. 26. april 2023 af:

  • Mia Ellgaard, formand (E/F Copenhagen Golfpark)
  • Søren Risager Hansen, næstformand (KLP Ejendomme)
  • Niels Walentin Jensen (Wing House)
  • Heidi Ejstrup (E/F Bjerget)
  • Lis Kuntz (E/F Porthuset)
  • Mette Nicolaisen, suppleant (Ørestad Skole)
  • Henrik de Gier, suppleant (Skanska)

 

Kaffebakkerne i Byparken i 2021, 2022 og 2023.

I 2022 fik Ørestad City et nyt grønt anlæg i Byparken, nemlig Kaffebakkerne. Bakkerne består af opgravet jord fra andre projekter i parken og er plantet til med farverige blomster, der både er valgt ud fra deres farver, udtryk, robusthed, blomstring og biodiversitetsmæssig værdi for området
Mia Ellgaard, bestyrelsesformand i Grundejerforeningen Ørestad City

Endnu mere park og byliv

På generalforsamlingen gennemgik Mia Ellgaard bestyrelsens beretning for 2022:

“I 2022 fik Ørestad City et nyt grønt anlæg i Byparken, nemlig Kaffebakkerne. Bakkerne består af opgravet jord fra andre projekter i parken og er plantet til med farverige blomster, der både er valgt ud fra deres farver, udtryk, robusthed, blomstring og biodiversitetsmæssig værdi for området.”

I sivegaden langs med Ørestads Boulevard skete der også noget.

“På strækningen foran Bjerget har vi fjernet den midlertidige asfalt, retableret granitfliserne og fået lukket af for gennemkørende trafik. Det åbner op for, at man kan bruge området rekreativt i stedet for som en smutvej,” fortæller Mia Ellgaard.

Grundejerforeningen Ørestad City har derudover bidraget til bydelen med en række bylivsprojekter.

“Lyset i Ørestad City er med til at skabe glæde, tryghed og lyst til at komme udenfor, når vintermørket gør sit indtog. Derfor har jule- og vinterbelysningen fået en kæmpe opgradering, samtidig med at vi gjorde debut på Copenhagen Light Festival med to værker i 2022 – og i år med to nye,” uddyber Mia Ellgaard og fortsætter:

“Og så uddelte vi midler fra bylivspuljen til blandt andre Ørestad Loppemarked, fastelavnsfesten i Byparken og Hørestad, bydelens klassiske musikfestival.”

Blandt andre projekter har grundejerforeningen i 2022 indført privat p-kontrol på de private fællesveje, rettet belysningen i Byparken til, opgraderet en af parkens trampestier til en rigtig sti og faciliteret et forløb for lokale erhvervsdrivende.

 

Julelys på træøen ved Ørestad Gymnasium.

I vinteren 2022-2023 fik grundejerforeningens jule- og vinterlys en kæmpe opgradering med mere og smukkere belysning.

 

Lysfestival og lommepark

Efter sin beretning om det forgangne år berørte formanden, hvad foreningen fokuserer på i 2023.

Grundejerforeningen har indtil videre bidraget til årets fastelavnsfest og været med i årets Copenhagen Light Festival med lysværker i Byparken og på Kay Fiskers Plads.

Resten af året vil bestyrelsen arbejde videre med at udvikle sivegaden og de grønne områder i kvarteret.

“Vi har øjnene rettet mod sivegaden på Ørestads Boulevard, og så er vi i gang med at skaffe finansiering til et nyt kunstværk i Byparken. Derudover har vi udpeget Bellahusparken med den gule legeplads, som var blandt grundejerforeningens allerførste projekter, til at få en makeover. Næste skridt er at få den projekteret,” fortæller Mia Ellgaard og slutter:

“Og så kan beboere se frem til, at vi indvier de nye Kaffebakker med et hyggeligt program senere på året.”

Du kan læse hele referatet af generalforsamlingen her.

 

Bellahusparken mellem Bellahus og Swecos bygning.

Bellahusparken var et af de første områder, Grundejerforeningen Ørestad City udviklede, og er udpeget af foreningen til at skulle piftes op.

 

Hvad laver Grundejerforeningen Ørestad City?

Ligesom i Ørestads andre kvarterer er det grundejerforeningen, og ikke kommunen, som passer og udvikler de grønne områder samt pladser og private fællesveje. Foreningen er også en del af Ørestad Vandlaug, som passer bydelens kanaler og søer.

Et af grundejerforeningens første træk i sin tid var at etablere de første faciliteter i Byparken. Det var tilbage i 2008, da foreningen fik overdraget parken fra By & Havn. Hvert år siden da er nye boldbaner, fitnessanlæg, kunstværker og grønne oaser kommet til – både i Byparken, på de private fællesveje og i form af lommeparker mellem de høje bygninger.

Ørestad City afgrænses af Øresundsmotorvejen i syd, Center Boulevard i vest, Nordre Landkanal i øst og C.F. Møllers Allé samt Vejlands Allé i nord.

Læs mere om hvem, der gør hvad i Ørestad.

 

Luftfoto af Ørestad City

Ørestad City afgrænses af Øresundsmotorvejen i syd, Center Boulevard i vest, Nordre Landkanal i øst og C.F. Møllers Allé samt Vejlands Allé i nord. Foto: By & Havn