Ny bestyrelse i Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter pr. 2. maj 2023.
Fra venstre: Anne Aage, Peter Noes, Ola Hvamstad, Nicolaj Jensen, Torben Simonsen.

Ny bestyrelse i Ørestad Arenakvarter retter blikket mod bylivet

Den tredje af Ørestads grundejerforeninger har afholdt årets generalforsamling, og der er kommet ny bestyrelse i Ørestad Arenakvarter. Bestyrelsen ser frem til at indvie Parkpladsen, udvide vinterlyset og komme mudder på Byfælleden til livs.

Der er kommet ny bestyrelse i Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter, som dækker området mellem Øresundsmotorvejen og Ejler Billes Allé.

Nicolaj Jensen fra ATP Ejendomme tiltræder som nyt medlem af bestyrelsen og overtager næstformandsposten, mens Peter Noes fra E/F Tårnhusene I bliver Arenakvarterets repræsentant i bestyrelsen for Ørestad Vandlaug.

Bestyrelsen består pr. 2. maj 2023 af:

  • Ola Hvamstad, formand (KAB Nordre Fælled Kvarter)
  • Nicolaj Jensen, næstformand (ATP Ejendomme)
  • Anne Aage (By & Havn)
  • Peter Noes (E/F Tårnhusene I)
  • Torben Simonsen (E/F Fælledhusene)

 

Parkpladsen i april 2023.

Parkpladsen på hjørnet af Richard Mortensens Vej og Ejler Billes Allé. Billedet er taget i april 2023.

Vi fortsætter arbejdet med både vinterlys og lysfestival, så de grønne områder i vores kvarter lyser endnu klarere til vinter
Ola Hvamstad, bestyrelsesformand i Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter

Parkpladsen er realiseret

På generalforsamlingen gennemgik Ola Hvamstad bestyrelsens beretning for 2022:

“Vi har længe villet gøre noget ved Parkpladsen og sparet op til den i flere år. Og så har vi fået mange gode bidrag fra beboere i kvarteret. I 2022 satte vi gang i anlægsarbejdet med plantning af træer og stauder samt opsætning af insekthoteller og fuglehuse.”

Grundejerforeningen har derudover hævet plantekummerne på fælledpromenaden i Arenakvarteret.

“Tidligere har vi oplevet, at plantebedene blev tisset og gravet ihjel. Fælledpromenaden er nemlig mange hundeejeres yndlingsrute. Ved at hæve kummerne får planterne fred fra livet i hundehøjde og ro til at gro,” forklarer Ola Hvamstad.

Ørestad Arenakvarter har strækningen nord for Ejler Billes Allé, mens Grundejerforeningen Ørestad Syd dækker området syd for. På strækningen mellem Ejler Bille og Asger Jorns Allé er kummerne imidlertid ikke udskiftet. Det skyldes, at strækningen først bliver overdraget fra By & Havn til grundejerforeningen, når byggerierne på strækningen står færdige.

Blandt andre projekter har foreningen i 2022 indført privat p-kontrol på de private fællesveje og fornyet jule- og vinterlyset langs med kanalen på Robert Jacobsens Vej, hvor træer og broer har været beklædt med lysgardiner.

 

Højbed på fælledpromenaden.

På fælledpromenaden er plantekummerne hævet med cirka en halv meter. Det giver planterne fred fra livet i hundehøjde og ro til at gro.

 

Udvidelse af vinterlys i 2023

Efter sin beretning berørte formanden, hvad foreningen fokuserer på i 2023:

“I år har vi allerede deltaget i Copenhagen Light Festival, som var en stor succes. I Arenakvarteret kunne beboere og besøgende opleve en lysende portal på Byfælleden, og vi fik kunstneren Mads Vegas på besøg i forbindelse med en lysvandring. Vi fortsætter arbejdet med både vinterlys og lysfestival, så de grønne områder i vores kvarter lyser endnu klarere til vinter.”

 

Vinterlys i træerne og på broerne på Robert Jacobsens Vej i Ørestad Syd.

Vinterlys i træerne og på broerne på Robert Jacobsens Vej.

 

Parkpladsen får legeområde

Resten af året vil grundejerforeningen fokusere på at etablere en ny sti og færdiggøre Parkpladsen.

“I 2023 vil vi forbedre forholdene på Byfælleden ud mod Kalvebod Fælled, som har en tendens til at avle mudder og sjap. Planen er at erstatte mudderstien med en gangbar grussti,” siger Ola Hvamstad og slutter:

“På Parkpladsen lægger vi derudover de sidste brikker på plads i form af nogle legepladsredskaber, som vil give Arenakvarterets børn et sjovt sted at lege. Det har vi ansøgt og modtaget støtte til af Salling Fonden. Vi holder en indvielse af Arenakvarterets nye byrum med hygge og aktiviteter sidst på sommeren.”

 

Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter får overrakt en donation på 250.000 kroner fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond. Midlerne skal blandt andet gå til legeredskaber og byrumsmøbler på Parkpladsen. Det er lokale Bilka OneStop Field's, som har indstillet projektet til donation.

Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter har modtaget 250.000 kr. i donation fra Salling Fonden til legepladsredskaber på Parkpladsen.

 

Hvad laver Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter?

Ligesom i Ørestads andre kvarterer er det grundejerforeningen, og ikke kommunen, som passer og udvikler de grønne områder og private fællesveje i Arenakvarteret. Det er blandt andet Byfælleden samt fælledpromenaden, Else Alfelts Vej, Richard Mortensen Vej og Robert Jacobsens Vej nord for Ejler Billes Allé.

Foreningen er også en del af Ørestad Vandlaug, som passer bydelens kanaler og søer.

Arenakvarteret er afgrænset af Øresundsmotorvejen i nord, Ejler Billes Allé i syd, fælledpromenaden i vest og Kanalvej i øst.

 

Luftfoto af Ørestad Arenakvarter fra 2021.

Luftfoto af Ørestad Arenakvarter fra 2021. Arenakvarteret dækker området mellem Ejler Billes Allé (til venstre på billedet) og Øresundsmotorvejen (til højre på billedet). Foto: By & Havn