Rued Langgaards Vej i Ørestad Nord.

Rued Langgaards Vej får bump og flere p-pladser

Der er bump og flere nye p-pladser på vej på Rued Langgaards Vej. Tiltagene er sat i værk for at dæmpe farten på vejen og skabe bedre forhold for pendlere og handlende.

Nu får Rued Langgaards Vej et trafikalt løft. 

Grundejerforeningen Ørestad Nord udfører i januar og februar en række tiltag, som vil gøre trafikken mere sikker: 

 

To vejbump dæmper farten

Først og fremmest kommer der fem nye p-pladser langs med fortovene – to foran IT-Universitetet og tre på den anden side af vejen. Cykelstativer og plantekummer bliver i den forbindelse flyttet for at gøre plads til båsene. 

Når p-pladserne er færdige, bliver asfalten udskiftet. Asfalten på den 20 år gamle vej er, ja, temmelig slidt. 

Endelig bliver der etableret to bump på vejen, og fartgrænsen bliver sænket fra 50 til 30 km/t.

“Tiltagene har til formål at skabe bedre forhold for blandt andre pendlere og handlende,” siger sekretariatsleder i Grundejerforeningssekretariatet, Pia Vannacci Elnif, og fortsætter:

“Projektering, myndighedsgodkendelse og udbud tager alle lang tid, og vores vejprojekt har været længe undervejs. Vi er glade for, at Rued Langgaards Vej endelig får sin opgradering.”

 

Rued Langgaards Vej i marts 2021. Sammen med cykelstativer og bænke forhindrer plantekasser ulovlige parkeringer på fortovet på Rued Langgaards Vej.

Sammen med cykelstativer og bænke forhindrer plantekummer ulovlige parkeringer på fortovet på Rued Langgaards Vej.

 

Plantekummer og bænke

De nye tiltag på Rued Langgaards Vej tager udgangspunkt i en trafikanalyse i området og følger op på andre tiltag i 2021 og 2022. 

Grundejerforeningen har tidligere opsat en række plantekummer, cykelstativer og bænke på hver side af vejen. Inventaret har blandt andet til formål at forhindre ulovlige parkeringer på fortovene. 

Derudover er Emil Holms Kanal spærret af for gennemkørsel. Vejen er en lege- og opholdszone og bliver blandt andet brugt af cyklister og gående, som skal til og fra Københavns Universitet, IT-Universitetet, DR Byen mv.