Forpladsen til DR Byen St. og August Schade Kvarteret. Foto: GFS Ørestad

Ensretning håndhævet: Nu bliver forplads til DR Byen mere sikker

Flere bilister trodser ensretningen ved DR Byen St. og kører tværs over forpladsen for at komme hen til parkeringspladsen. Det har nu fået grundejerforeningen og GFS Ørestad til at markere ensretningen med betonklodser.

Forpladsen til DR Byen St. og August Schade Kvarteret er hver dag hotspot for tusindvis af pendlere, der benytter sig af metrostationen. Grundejerforeningen har imidlertid observeret, at pladsen også benyttes af gennemkørende biler til fare for pendlerne.

Men hvordan kan det være?

“Mange bilister kører ind ad vejene i August Schade Kvarteret for at komme hen til parkeringspladsen ved DR. Men ved forpladsen møder man en ensretning, som leder tilbage til Amagerfælledvej,” forklarer driftschef i GFS Ørestad Christian Andersen og fortsætter:

“Der er slet ikke nogen vej fra August Schade Kvarteret over til parkeringspladsen. Man skal helt udenom via Grønjordsvej og ind fra Ørestads Boulevard, men det er slet ikke intuitivt for alle. Det får nogle bilister til at trodse ensretningen og køre tværs over pladsen i stedet for at dreje ud på Amagerfælledvej igen.”

For at komme problemet til livs har grundejerforeningen nu markeret ensretningen med betonklodser. Klodserne forhindrer farlige situationer mellem gennemkørende biler og bløde trafikanter på forpladsen.

Tiltaget er midlertidigt, da man ønsker at se effekten, inden en endelig løsning tages i brug. Indtil videre kommer det til at stå der frem til januar 2023.

 

Betonklodserne er en midlertidig løsning, som markerer ensretningen og sørger for, at der ikke skabes farlige situationer på forpladsen. Foto: GFS Ørestad

Ved forpladsen møder man en ensretning, som leder tilbage til Amagerfælledvej. Det får nogle bilister til at trodse ensretningen og køre tværs over pladsen i stedet for at dreje ud på Amagerfælledvej igen
Christian Andersen, Driftschef i GFS Ørestad

FLERE TILTAG PÅ VEJ

Grundejerforeningen er i dialog med kommunen om yderligere tiltag, som skal følge op på markeringen af ensretningen og komme de trafikale udfordringer i området til livs. For eksempel ønsker foreningen at spærre af for kørsel på Sivegaden, så biler skal dreje fra til Amagerfælledvej ved foden af kanalen.

 

Ansatte og studerende i området er ankommet med metroen og går op ad Sivegaden med retning mod DR og universiteterne. Foto: GFS Ørestad

FAKTA OM AUGUST SCHADE KVARTERET

  • August Schade Kvarteret er fællesbetegnelsen for de nybyggerier, der ligger på hjørnet af Amagerfælledvej og Grønjordsvej i Ørestad Nord
  • Kvarteret huser boligkarréerne Eksercerpladsen og Schades Have samt kontorhotellet Woods Augusthus, Nordeas domicil og om nogle år også Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
  • Stikvejene i August Schade Kvarteret samt Rued Langgaards Vej, Kaj Munks Vej og Emil Holms Kanal er private fællesveje og ejes af Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter, som også ejer og driver de grønne områder i Ørestad Nord. Det er grundejerforeningen, som via GFS Ørestad vedligeholder og udvikler disse arealer. Grundejerforeningen er dog ikke vejmyndighed og skal derfor ansøge hos Københavns Kommune om tilladelse til vejændringer, hvilket også har været tilfældet med ensretningen ved forpladsen til DR Byen St.

 

Satellitfoto af området. Private fællesveje (blå) rådes over af grundejerforeningen, mens offentlige (gule) rådes over af kommunen. Kort: Københavnerkortet