“Under første lortetælling løb vi tør for flag. Anden tælling viser allerede forbedring”

Grundejerforeningen Ørestad Syd har foretaget endnu en lortetælling i Skovrummet på Else Alfelts Vej, hvor efterladte hundelorte er talt op og erstattet med lyserøde flag for at synliggøre problemet. Resultatet er et positivt skridt fremad i kampen for lortefri fællesområder.

“Vores anden lortetælling registrerede 171 efterladte hundelorte. Det er stadig for mange, men vi ser positivt på at have fundet færre end sidst. Da vi foretog den første tælling for ca. en måned siden, var de 300 flag, vi havde med, slet ikke nok. Det er med andre ord en klar forbedring,” siger Jakob Jensen, der er driftsansvarlig i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad.

 

Grundejerforeningen Ørestad Syd har foretaget endnu en lortetælling i Skovrummet på Else Alfelts Vej, hvor efterladte hundelorte er talt op og erstattet med lyserøde flag for at synliggøre problemet. Resultatet af anden tælling er et positivt skridt fremad i kampen for lortefri fællesområder.

Resultatet af anden tælling er et positivt skridt fremad i kampen for lortefri fællesområder.

 

Hundelorte fylder for meget

“Hundelorte og hundetis ødelægger desværre de grønne områder, som grundejerforeningen bruger mange ressourcer på at udvikle og passe. Hundelort kan indeholde bakterier, der er farlige for både mennesker og dyr, og hundetis slår planter ihjel. Efterladenskaberne påvirker derudover, om andre for eksempel har lyst til at sole sig på et tæppe eller lege i græsset,” uddyber Jakob Jensen.

Derfor har Grundejerforeningen Ørestad Syd iværksat en række lortetællinger, som har til formål at skabe opmærksomhed omkring problemet og få flere hundeejere til at samle op efter sig.

 

1, 2, 3 lortetællinger

For at se om eksperimentet har en effekt, har grundejerforeningen planlagt tre lortetællinger, så resultaterne kan sammenlignes. Der er foretaget én tælling sidst i april og én i starten af juni. Den sidste lortetælling gennemføres senere på året for at teste effekten på længere sigt.

“Under første lortetælling løb vi tør for flag. Anden tælling viser allerede forbedring, og det tyder på, at forsøget virker. Vi håber derfor, at endnu flere vil gå foran som gode eksempler,” slutter Jakob Jensen.

Lortetællingen er udført i samarbejde med Grøn Vækst, der er driftsoperatør for Ørestad Grundejerforeninger og har hilst initiativet velkomment. For gartnerne er pasning af planter i Ørestad Syd nemlig ofte også et ubehageligt møde med hundelort.

 

Gartner hos Grøn Vækst samler en hundelort op i forbindelse med grundejerforeningens lortetælling. Den anden tælling viste forbedring over den første.

Forsøget går ud på, at efterladte hundelorte bliver talt op og erstattet med lyserøde flag for at synliggøre problemet.

 

Store skilte informerer beboere og besøgende om flagenes betydning.

 

Hundeposer, hegn og højbede

Grundejerforeningen har allerede over en årrække søsat forskellige tiltag i kampen for lortefri fællesområder. På fælledpromenaden er foreningens plantekummer f.eks. hævet med ca. 50 centimeter, hvilket har sikret bedenes overlevelse. Før blev planterne på den populære hunderute simpelthen tisset ihjel.

Sidste sommer tog foreningen temperaturen på folks holdninger til hunde i byrummene, hvor mange pegede på efterladte hundelorte og slitage på planter og græs som problemer. Rundspørgen gav bl.a. inspiration til at opsætte tissesten, mere plantehegn og skilte, der minder hundeejere om at passe på plantelivet, når de bruger parkerne.

Har man glemt hundeposerne derhjemme, stiller Ørestad Grundejerforeninger derudover gratis hundeposer til rådighed i byrummene. Til at hjælpe har foreningerne sat over 70 hundeposeholdere op på tværs af Ørestad.

 

Højbed på fælledpromenaden.

Højbed på fælledpromenaden.

 

Sådan så bedene ud, før grundejerforeningen udskiftede kummerne med en højere model.

Sådan så bedene ud, før grundejerforeningen udskiftede kummerne med en højere model.