Arbejdet med næste etape af grundejerforeningens helhedsplan for Ørestad Syd er i gang. Etapen forvandler græsstykket ud for Else Alfelts Vej 89-95 til en park, og der er en masse at se frem til.

Skovrummet får park med legeplads: Nu er anlægsarbejdet i gang

Grundejerforeningen Ørestad Syd har taget hul på arbejdet med at etablere en ny park og legeplads i den sydlige del af Else Alfelts Vej. Her er planerne for området.

Arbejdet med næste etape af grundejerforeningens helhedsplan for Ørestad Syd er i gang. Etapen forvandler græsstykket ud for Else Alfelts Vej 89-95 til en park, og der er en masse at se frem til.

“I stedet for græs og spredte træer får området karakter af vild og varieret bynatur. Vi planter flere træer, og mellem dem gør vi plads til to store lysninger, hvor der kommer en legeplads. Det har været meget efterspurgt i området, så det glæder vi os til, bliver til virkelighed,” siger Jakob Jensen, der er driftsansvarlig i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad.

 

Jordarbejde er første skridt

Først skal der udføres forskellige forberedende arbejder. Her bliver området ryddet og gjort klar til jordarbejde og -forbedring. Så skal de forskellige “rum” indrettes og stier anlægges, mens der skal trylles lidt med terrænet. Til sidst skal der udrulles græs og opsættes legeplads, før der kan plantes træer, blomster og buske.

I forberedelserne til jordarbejdet bevarer grundejerforeningen så mange træer som muligt.

“Det kan se lidt voldsomt ud, når vores entreprenør rykker ind og fjerner træer. Men vi har desværre været nødt til det, fordi nogle af træerne enten var gået ud, eller fordi de var så syge, at de ikke stod til at redde. Vi har desværre dårlige erfaringer fra andre projekter, hvor træerne var i rigtig dårlig stand, fordi de oprindeligt har været plantet forkert og i for dårlig jord,” forklarer Jakob Jensen, og fortsætter:

“Derfor er en del af projektet også at sikre, at de træer, der skal blive, får bedre forhold. Vi forbedrer blandt andet jorden, så vi både sikrer, at de nye træer får en bedre start på livet, og så de eksisterende træer får en større chance for at overleve. Derudover planter vi hundredvis af nye træer og en masse planter.”

 

Situationsplan over den nye park med legeplads på Else Alfelts Vej.

Grundejerforeningen Ørestad Syd planter flere træer, og mellem dem bliver der gjort plads til to store lysninger, hvor der kommer en legeplads. Det har været meget efterspurgt i området. Ret til ændringer forbeholdes. Visu: BOGL

I stedet for græs og spredte træer får området karakter af vild og varieret bynatur. Vi planter flere træer, og mellem dem gør vi plads til to store lysninger, hvor der kommer en legeplads. Det har været meget efterspurgt i området, så det glæder vi os til, bliver til virkelighed
Jakob Jensen, driftsansvarlig i Grundejerforeningssekretariatet

Ét samlet parkområde

Området får samme udtryk som resten af Skovrummet, der dermed vil fremstå som en afrundet park og et sted, man kan gå på opdagelse i. Der kommer masser af træer og plantebede samt stier, bænke, broer over vandrenden og ovale lysninger med plads til leg, ophold og udforskning.

Når etapen er afsluttet, vil Skovrummet strække sig fra Asger Jorns Allé og helt ned til søerne. Molepladsen er også del af helhedsplanen og kan først etableres, når det sidste byggeri og dets restarbejder er afsluttet.

 

Skovrummet på Else Alfelts Vej.

Området får samme udtryk som resten af Skovrummet, der dermed vil fremstå som en afrundet park og et sted, man kan gå på opdagelse i.

 

Legeplads med inspiration fra fælleden

I takt med at der nu er over 12.000 beboere i Ørestad Syd og Arenakvarteret, er behovet for et samlingssted for de mindste og deres familier også steget. Der er ca. 2.000 børn mellem 0-9 år, men ingen legepladser, der er tilgængelige, mens daginstitutionerne er åbne.

Med afsæt i sin helhedsplan for kvarteret etablerer grundejerforeningen derfor en legeplads til børnene. Grundejerforeningen har blandt andet lagt vægt på, at legepladsen får en stærk og lokalt forankret identitet med inspiration fra fælledens natur og dyreliv, og at den bliver tilgængelig og åben for alle.

Arbejdet er i gang og forventes at stå på indtil februar 2025 med forbehold for, at tidsplanen kan ændre sig.

 

Skitse af park og legeplads på Else Alfelts Vej.

Skitse af den nye park med legeplads. Ret til ændringer forbeholdes. Visu: CADO

 

Mere park på Richard Mortensens Vej

Ud over legepladsetapen af Skovrummet fører grundejerforeningen også et andet stort projekt ud i livet i år.

På Richard Mortensens Vej bliver Parkrummet nemlig udvidet med mindre, grønne oaser, en pergola og en petanquebane langs 8Tallets facade.

Her går anlægsarbejdet i gang medio juni.

Læs mere om planerne for Parkrummet her.

 

To store grønne områder er på tegnebrættet i 2024.

Grundejerforeningen Ørestad Syd har to store grønne områder på tegnebrættet, der bliver til virkelighed i 2024. Luftfoto: By & Havn

 

Fakta om Ørestad Syds udviklingsprojekter

 • Grundejerforeningen Ørestad Syd er bygherre, og Grundejerforeningssekretariatet Ørestad er projektleder
 • Skovrummet og Parkrummet er tegnet af landskabsarkitekterne BOGL
 • Legepladsen er udviklet i samarbejde med CADO
 • Entreprenør på projekterne er MøllerLøkkegaard
 • Grundejerforeningen Ørestad Syd har siden 2017 arbejdet med at realisere helhedsplanen for kvarteret, som blev til i samarbejde med beboere. Grundejerforeningen udvikler tre gennemgående byrum, der har hver deres karakter og forskellige funktioner. Rummene bliver realiseret i etaper, og områderne bliver derfor etableret ét for ét over en årrække:
  • Skovrummet på Else Alfelts Vej
  • Parkrummet på Richard Mortensens Vej
  • Kanalrummet på Robert Jacobsens Vej