Bestyrelsen i Ørestad Syd har meget på tegnebrættet, som bliver udført i 2024.
Fra venstre: Karen Borchersen, Steen Jürs, Anne Aage, Frederik Berling, Svend Elberg, Camilla Holtegaard

Ørestad Syd har meget på tegnebrættet, der snart bliver til virkelighed

Den fjerde og sidste af Ørestads grundejerforeninger har afholdt sin årlige generalforsamling. Bestyrelsen i Ørestad Syd glæder sig blandt andet til at realisere to store etaper af helhedsplanen for kvarteret og møblere hele Skovrummet på Else Alfelts Vej.

Der er kommet ny bestyrelse i Grundejerforeningen Ørestad Syd, som dækker området mellem søerne og Ejler Billes Allé.

Bestyrelsen byder hele fire nye medlemmer velkommen og består pr. 2. maj 2024 af:

  • Steen Jürs, formand (E/F Stævnen)
  • Anne Aage, næstformand (By & Havn)
  • Frederik Berling (E/F 8Tallet)
  • Karen Borchersen (E/F Skovhuset)
  • Camilla Holtegaard (Balder)
  • Svend Elberg (E/F Grønne Eng)

 

Både og kajakker til Søfest i Ørestad Syd.

Byliv, arkitektur og bynatur i skøn forening.

Vi glæder os til, at flere lokale opdager vores bylivspulje, og ser frem til at uddele midler i det kommende år til ildsjæle, der har lyst til at bidrage til bylivet i Ørestad Syd
Steen Jürs, bestyrelsesformand i Grundejerforeningen Ørestad Syd

Skovrummet blev udvidet og møbleret

På generalforsamlingen gennemgik Steen Jürs bestyrelsens beretning for 2023.

“Sidste år indviede vi den del af Skovrummet på Else Alfelts Vej, som grænser op til Asger Jorns Allé. Parken var indhegnet hen over sommeren for at give den nye beplantning de bedste betingelser for at gro, og det betalte sig i form af et levende og attraktivt byrum,” fortalte bestyrelsesformanden, og fortsatte:

“Vi fejrede åbningen af parken i september, hvor naboer for første gang kunne nyde parken til tonerne af opera under åben himmel og yoga på det nyklippede græs.”

Grundejerforeningen Ørestad Syd udarbejdede derudover en plan for indretningen af de etablerede områder og indkøbte flytbare stole og liggestole til byrummene.

 

Byrumsmøbler i Skovrummet på Else Alfelts Vej.

 

Tissesten og plantehegn

Det er dejligt, at de grønne områder bliver brugt.

Men det er altid en balancegang at skabe områder, hvor forskellige behov kan gå hånd i hånd. Mens nogle ønsker områder, hvor deres hunde kan løbe frit, drømmer andre om at slå picnictæppet ud eller gå på græsset i bare tæer.

Sidste sommer tog vi temperaturen på folks holdninger til hunde i byrummene, hvor mange pegede på efterladte hundelorte og slitage på planter og græs som problemer. Rundspørgen gav os inspiration til at opsætte tissesten, mere plantehegn og skilte, der minder hundeejere om at passe på plantelivet, når de bruger parkerne,” forklarede Steen Jürs.

Grundejerforeningen har fortsat arbejdet med tiltag, der fokuserer på nudging og formidling frem for forbud og restriktioner. I 2024 udfører foreningen blandt andet et forsøg, som går ud på rent fysisk at vise omfanget af efterladte hundelorte. Få mere at vide om forsøget her.

 

Grundejerforeningen lavede i 2023 en rundspørge, som gav bestyrelsen inspiration til at opsætte tissesten, mere plantehegn og skilte, der minder hundeejere om at passe på plantelivet, når de bruger parkerne.

Bestyrelsen opsatte i 2023 tissesten, mere plantehegn og skilte, der minder hundeejere om at passe på plantelivet, når de bruger parkerne.

 

Ørestad Syd fejrede lysfestival

Ørestad Syd deltog desuden i Copenhagen Light Festival sammen med resten af Ørestad Grundejerforeninger og Vandlaug.

I 2023 var grundejerforeningen vært for lysværket The Net, som var spændt ud over søerne og dannede et smukt farvespil i vandet. I februar i år vendte festivalen tilbage, og denne gang blev beboere og besøgende betaget af det 125 meter lange lysværk For Peace!

 

Lysværket The Net af kunstneren Danai Lytra kan opleves i søen for enden af Robert Jacobsens Vej under hele Copenhagen Light Festival 2023. Du kan også tage med på lysvandring i Ørestad den 21. og 23. februar, hvor du bliver guidet igennem værkerne med to erfarne lysdesignere.

‘The Net’ af lyskunstner Danai Lytra var udstillet i søerne under Copenhagen Light Festival 2023.

 

Bylivspulje til lokale ildsjæle

Bestyrelsen oprettede i 2023 en bylivspulje til at støtte initiativer, der fremmer bylivet i Ørestad Syd. Med den vil der hvert år blive afsat midler i foreningens budget, som lokale ildsjæle kan ansøge til projekter og events.

I sit første år støttede bylivspuljen de drivende kræfter i Kultur Amager Vest, der afholdt en række velbesøgte arrangementer i kvarteret under overskriften Mere liv mellem husene.

“Vi glæder os til, at flere lokale opdager bylivspuljen, og ser frem til at uddele midler i det kommende år til ildsjæle, der har lyst til at bidrage til bylivet i Ørestad Syd,”

Har du en god idé til et event, og lyder puljen som noget for dig? Få mere at vide her.

 

Hygge til Søfest på molepladsen på Richard Mortensens Vej.

Har du en god idé til et event? Så er grundejerforeningens bylivspulje måske noget for dig.

 

I 2024 realiserer vi to nye, store etaper af vores helhedsplan for Ørestad Syd. Vi glæder os til at binde de etablerede områder sammen, så Skovrummet og Parkrummet i højere grad vil fremstå som afrundede parker og steder, man kan gå på opdagelse i
Steen Jürs, bestyrelsesformand i Grundejerforeningen Ørestad Syd

Legeplads og petanquebane på vej

Efter sin beretning om det forgangne år berørte formanden, hvad foreningen fokuserer på i 2024.

“I 2024 realiserer vi to nye, store etaper af vores helhedsplan for Ørestad Syd. Vi glæder os til at binde de etablerede områder sammen, så Skovrummet og Parkrummet i højere grad vil fremstå som afrundede parker og steder, man kan gå på opdagelse i,” fortalte Steen Jürs.

På Richard Mortensens Vej udvides Parkrummet med mindre, grønne oaser, en pergola og en petanquebane, mens Skovrummet på Else Alfelts Vej får en stor legeplads omkranset af bynatur.

“Vi fortsætter derudover arbejdet med at møblere vores byrum. I år fokuserer vi på Skovrummet på Else Alfelts Vej, hvis ovale græsplæner får matchende bænke, der giver området kant, karakter og masser af opholdsmuligheder,” sluttede bestyrelsesformanden.

Læs referatet fra generalforsamlingen her.

 

Græsplæne på Else Alfelts Vej, som i 2024 bliver forvandlet til en park og en legeplads.

Dette område på Else Alfelts Vej bliver en del af Skovrummet i 2024 med en legeplads og mere vild bynatur.

 

En ny etape af Parkrummet på Richard Mortensens Vej er på tegnebrættet i 2024.

Dette område på Richard Mortensens Vej bliver piftet op og en del af Parkrummet i 2024.

 

Hvad laver Grundejerforeningen Ørestad Syd?

Grundejerforeningen Ørestad Syd har siden 2017 arbejdet med at realisere helhedsplanen for fællesområderne syd for Asger Jorns Allé, som er blevet til i samarbejde med beboere. Helhedsplanen bliver realiseret i etaper, og parkområderne bliver derfor etableret over en årrække.

Grundejerforeningen udvikler tre gennemgående byrum langs de nord-til-syd-gående veje:

  • Skovrummet på Else Alfelts Vej
  • Parkrummet på Richard Mortensens Vej
  • Kanalrummet på Robert Jacobsens Vej

Foreningen er også en del af Ørestad Vandlaug, som passer bydelens kanaler og søer.

 

To store grønne områder er på tegnebrættet i 2024.

Grundejerforeningen Ørestad Syd har to store grønne områder på tegnebrættet, der bliver til virkelighed i 2024. Luftfoto: By & Havn