Vandlauget undersøger mikrolivet i søerne i Ørestad Syd.
Mikrolivet i søerne bliver undersøgt. Foto: Bertram Julius Krogh

Vandlauget undersøger mikrolivet i søerne

Ørestad Vandlaug har haft en ekspert i vandlevende smådyr på besøg for at hjælpe med at undersøge mikrolivet i Ørestads søer. Initiativet er en del af Vandlaugets arbejde med at overvåge livet i vandet i hele bydelen.

Ørestads kanaler og søer har både æstetisk og rekreativ værdi for hverdagslivet i Ørestad.

De har praktisk, bymæssig værdi, idet de opsamler regnvand fra bydelens tage, hvilket forhindrer oversvømmelser, mens regnvandet bruges til at vande parkerne med.

Og så har vandet stor naturmæssig værdi. Kanalerne og søerne er nemlig levested for et sprudlende dyre- og planteliv.

Ørestad Vandlaug holder hele tiden øje med, hvordan livet i vandet har det med løbende målinger og optællinger med nogle års mellemrum.

Og tiden er kommet til at undersøge mikrolivet i søerne.

 

Vi har haft en ekspert i vandlevende smådyr på besøg for at hjælpe os med at undersøge mikrolivet i Ørestads søer. Vi taler de HELT små dyr, som lever i vandplanterne og mellem stenene på bunden. Og dem kunne biologen AkvaKim allerede ved første øjekast finde mange sjove eksemplarer af.

Allerede ved første øjekast kunne biologen spotte mange sjove smådyr. Foto: Bertram Julius Krogh

 

Små dyr under den store lup

Mikroliv skal forstås bogstaveligt.

Her er det nemlig ikke fisk, men de helt små dyr, som er interessante.

Dem, der lever i vandplanterne og mellem de små sten på bunden af søerne, og som nærmest er usynlige for os mennesker.

Og dem kunne biologen allerede ved første øjekast spotte mange sjove eksemplarer af.

“Søerne er fyldt med liv. Det er en spændende opgave, da vi både har undersøgt bredzoner og vandplanter for smådyr. Vi er i gang med at kigge materialet igennem, og spændende ting er allerede dukket op,” fortæller Kim Pless-Schmidt, der står bag virksomheden AkvaKim. Sammen med biologer fra Rambøll hjælper han Vandlauget med at overvåge livet under vandoverfladen.

Der blev taget samples mange forskellige steder i søerne, og de små dyr skal nu under den store lup, så Vandlauget kan få et godt billede af artsdiversiteten.

 

Vandlaugets driftsmedarbejder styrer båden, mens biologen tager samples.

Vandlaugets driftsmedarbejder styrer båden, mens biologen tager samples. Foto: AkvaKim

 

Vækst i fiskesamfundet

Ud over mikrolivet har Vandlauget særligt fokus på fiskesamfundet.

Søerne er anlagt i 2010, og der har generelt tegnet sig et positivt billede af udviklingen:

I alle Ørestads kanaler og søer er fiskebestanden og diversiteten steget.

Søerne i Ørestad Syd har dog haft en særlig udfordring, som krævede handling. En optælling i 2019 viste nemlig, at der var for mange fredfisk i forhold til rovfisk.

Hvis der er for mange fredfisk, æder de det dyreplankton, som skulle have spist planktonalgerne. For mange alger gør vandet uklart, så solen ikke når bunden, og vandplanterne dør.

For at opnå balance i fiskesamfundet foretager Vandlauget løbende reguleringer i bestanden ved at opfiske karper og skaller og udsætte aborrer og gedder. Det har allerede haft en markant effekt, da vandets klarhed er forbedret på bare få år.

 

Rovfisk i søerne i Ørestad Syd. Her ser du en gruppe aborrer.

Aborrer i søerne. Foto: Martin Kielland