Kim Lyster, Driftsassistent i Ørestad Vandlaug, i gang med at rense kanalen ved Radiorækkerne for alger i vandet.
Der opsamles alger i kanalen ved Radiorækkerne i Ørestad Nord.

Kampen mod alger: sådan får vi bugt med op til 50 tons alger om året

Vandlauget er nødt til at tænke kreativt for at bekæmpe væksten af alger i vandet og har taget en spritny maskine til algeopsamling i brug. Løsningen er skræddersyet til Ørestads kanaler og søer.

Sommerhalvåret har det med at sætte fut i væksten af alger i vandet.

“Vi har dagligt opsyn med alle kanaler og søer i Ørestad og fisker alger, affald mv. op løbende. Hen over en sommer kan det løbe op på 40-50 tons alger,” fortæller Kim Lyster Nørbygaard, som er driftsmedarbejder i Ørestad Vandlaug. Det er Vandlauget, som ejer og driver bydelens kanaler og søer.

For at komme det store pres fra alger til livs samler driftsmedarbejderne algerne i vandoverfladen sammen ved hjælp af et stort tov. Algerne samler sig i bastante “kager,” som er nemme at få fat i – men meget tunge at fiske op.

Tidligere er 100 % af algerne fisket op manuelt. Nu har Vandlauget imidlertid taget et specialbygget transportbånd til algeopsamling i brug. Båndet sparer både tid og tunge løft.

 

Vandlauget har taget et spritnyt transportbånd til algeopsamling i brug,

Transportbåndet er et unikt værktøj, som Vandlauget har fået skræddersyet til det ene formål at transportere alger op af vandet.

 

Skræddersyet løsning

Det mobile transportbånd er skræddersyet til Ørestads kanaler og søer og hjælper driften med at transportere alger op af vandet. Når algerne er samlet sammen, bliver de “skubbet” op på båndet og fragtet frem for at blive løftet med håndkraft. Den løsning har allerede skabt gode resultater; ikke mindst fordi driftsmedarbejderne outsourcer de tunge løft til maskinen.

“Indtil videre er det gået super godt. Særligt i kanalerne med høje betonkanter, som normalt er hårde at fiske alger op fra,” fortæller Kim Lyster Nørbygaard.

Udviklingen af båndet bygger på flere års erfaringer med forskellige maskiner og løsninger. Selvom opgaven virker ret enkel, findes der ikke i forvejen nogen maskiner med de funktioner, kampen mod alger kræver. Arbejdet bliver for eksempel kun mere vanskeligt med en pram, mens andre maskiner blandt andet har været for tunge.

Transportbåndet er stadig under udvikling og er lige nu i en testfase, hvor Vandlauget prøver det af forskellige steder.

 

Alger i vandet samles op via et specialdesignet transportbånd til algeopsamling.

Alger skubbes op på båndet, som transporterer dem op af vandet.

 

Hvorfor kommer der alger?

Vandlauget gør meget for at bevare kanalernes naturlige liv og påvirke det så lidt som muligt – og opfordrer derfor til, at man begrænser fodring af fisk, ænder, svaner mv.

Det kan virke harmløst og er for mange en hyggelig aktivitet, men en af de største kilder til algeblomstring er overraskende nok ande- og fiskefodring.

Fodring forurener kanalerne, da både brød og fugleklatter tilfører vandet for meget næring, hvilket slår hul på den naturlige balance i vandets næringsstofkredsløb. Alger og andre planter vil derfor vokse hurtigere og dermed forringe forholdene for dyrelivet betydeligt.

Derudover kan øget algevækst blandt andet skyldes eksponering for sollys, nedbrudte planterester og, som du kan læse nedenfor, ubalance i forholdet mellem fredfisk og rovfisk.

 

Kim og Carlo samler alger sammen ved hjælp af et langt reb.

Algebekæmpelse under metrobanen.

 

Rovfisk og fredfisk i søerne

I 2022 har Vandlauget med hjælp fra Rambøll opfisket fredfisk (bl.a. karper og skaller) og udsat rovfisk (bl.a. gedder og aborrer) i søerne i Ørestad Syd. Dette for at opretholde balancen under vandoverfladen.

Vandlaugets driftsmedarbejdere holder hele tiden øje med, hvordan livet i vandet har det. I de seneste år har det vist sig, at der er kommet for mange fredfisk i forhold til rovfisk. Derfor bliver der løbende foretaget nøje kontrollerede reguleringer i fiskebestanden – såsom at opfiske fredfisk og udsætte rovfisk.

Hvis der er for mange fredfisk, kommer der for mange planktonalger. Fredfiskene æder nemlig det dyreplankton, som skal spise algerne. For mange alger gør vandet uklart, så solen ikke når bunden og vandplanterne dør.

Derfra ruller snebolden bare videre.

Målet er derfor – med kontrollerede tiltag – at skabe balance i fiskesamfundet, så vandet bliver klarere – til glæde for vandplanter og alle, der holder af vandet.

 

Søerne i Ørestad Syd på en dejlig sommerdag.

Søerne i Ørestad Syd på en dejlig sommerdag.