Ørestad Vandlaug har i samarbejde med grundejerforeningerne opsat nye skilte i byrummet, som formidler viden og fakta om bydelens kanaler og søer. På billedet ses et af de blå skilte på "Kanalpladsen" i Arenakvarteret.
Ørestad Vandlaug har opsat en håndfuld nye skilte i byrummet, som formidler viden om bydelens kanaler og søer. Her ses "Kanalpladsen" i Arenakvarteret.

Lær Ørestads kanaler og søer bedre at kende: nye skilte i byrummet formidler viden om vandet

Vidste du, at søerne i Ørestad Syd er blandt de reneste i Danmark? Eller at regnvand fra bygningstagene ledes direkte til kanalerne og søerne, hvor det bliver genbrugt til at vande med?

Den slags historier er Ørestads kanaler og søer fyldt med.

Nu har Vandlauget, som ejer og driver de blå anlæg i bydelen, sat en håndfuld nye skilte op i byrummet. Skiltene formidler viden om vandet i Ørestad – lige fra vandrendernes funktion og kanalernes indbyggede skybrudssikring til den høje artsrigdom i vandet.

Hold øjnene åbne efter de mørkeblå skilte og lær bydelen bedre at kende, mens du går eller cykler en tur.

Der er opsat skilte på tværs af hele Ørestad, og det er planen, at flere skal dukke op løbende.

 

Ørestad Vandlaug har i samarbejde med grundejerforeningerne opsat nye skilte i byrummet, som formidler viden og fakta om bydelens kanaler og søer. På billedet ses et af de blå skilte i parken Skovrummet på Else Alfelts Vej.

Vandlaugets skilte er sat op på tværs af hele Ørestad. Du finder blandt andet et i parken Skovrummet på Else Alfelts Vej. Foto: GFS Ørestad

VANDET ER VIGTIGT I ØRESTAD

Kanalerne og søerne i Ørestad er et særligt kendetegn for bydelen. De er både et vigtigt æstetisk element og en rekreativ ressource, og så har de deres egen infrastruktur til regnvandsopsamling og skybrudssikring.

Regnvand fra tage og ikke-trafikerede arealer i Ørestad ledes direkte til de blå anlæg. Således håndteres regnvandet i Ørestad i en helt særlig infrastruktur kun til regnvand. I Ørestad er man derfor altid tæt på et bassin, en kanal eller en sø. Det giver både en rekreativ oplevelse og et dyre- og planteliv helt tæt på. Og så sparer det kloakkerne for en masse vand.

Læs mere om Ørestad Vandlaug og bydelens blå anlæg her – eller gå på jagt efter skiltene i byrummet.

 

Vandlauget har opsat en håndfuld nye skilte i byrummet, som formidler viden om Ørestads kanaler og søer. Her ses Kaskaderne i Ørestad Nord.

“Kaskaderne er levested for smådyr, der trives i strømvand.” Foto: GFS Ørestad