Rovfisk i søerne i Ørestad Syd. Her ser du en gedde.
Gedde i søerne. Foto: Martin Kielland

Rovfisk i søerne bidrager til klarere vand og et vandmiljø i balance

Vidste du, at der både er skaller, karusser, aborrer og gedder i søerne i Ørestad? De forskellige slags fisk er alle vigtige for økosystemet på hver deres måde. Læs videre og find ud af hvorfor.

I Ørestad bliver kanaler og søer passet af Vandlauget.

Vandlaugets driftsfolk holder hele tiden øje med, hvordan livet i vandet har det. Både via løbende målinger og fiskeoptællinger med nogle års mellemrum.

Og der har tegnet sig et positivt billede:

I alle Ørestads kanaler og søer er bestanden og diversiteten i fiskesamfundet steget.

Søerne i Ørestad Syd har dog en helt særlig udfordring, som kræver handling:

 

Fredfisk dominerer (og det er et problem)

En optælling af fiskebestanden i søerne i 2019 har vist, at der er for mange fredfisk i forhold til rovfisk.

Og det er dårligt for vandmiljøet.

Hvis der er for mange fredfisk, æder de nemlig det dyreplankton, som skulle have spist planktonalgerne.

For mange alger gør vandet uklart, så solen ikke når bunden, og vandplanterne dør.

Og det vil i sidste ende forringe vandkvaliteten.

For at skabe balance i fiskesamfundet foretager Vandlauget derfor løbende reguleringer i bestanden. Én metode er at opfiske karper og skaller. En anden er at udsætte aborrer og gedder.

 

Rovfisk i søerne i Ørestad Syd. Her ser du en gruppe aborrer.

Aborrer i søerne. Foto: Martin Kielland

 

Rovfisk i søerne justerer fødekæden

Rovfisk i søerne er nødvendige – medmindre målet er grønt, grumset vand og et undervandsmiljø i ubalance.

Søerne er ikke naturlige søer, men blev etableret i 2010. De rummer en fiskebestand i et tidligt udviklingsstadie, som løbende udvikler sig. Det har vist sig, at fredfisk som for eksempel karper og skaller dominerer.

Rovfisk som gedder og aborrer kan på forskellig vis ændre på balancen mellem fred- og rovfisk. Begge er vigtige spillere i søernes økosystem. Mens aborren jager i det åbne vand, dækker gedden det lave. De to rovfisk supplerer med andre ord hinanden.

Aborren har desuden svært ved at jage i uklart vand. Når fiskebestanden er domineret af fredfisk, og vandet derfor virker uklart, fordi fredfiskene forhindrer dyreplanktonet i at spise planktonalgerne, vil aborrerne på egen hånd kæmpe en meget svær kamp om balance.

Endelig justerer gedden fødekæden. Den sørger nemlig for, at aborren heller ikke dominerer – eller at den selv gør det. Den er nemlig kannibal og regulerer på den måde sig selv.

 

Ørestads søer på en skøn efterårsdag.

Søerne i Ørestad Syd.

 

Fiskeri forbudt

Fordi livet under vandoverfladen kræver nøje overvågning og kontrollerede tiltag at opretholde, er det ikke tilladt at fiske i Ørestad.

Der er dog én undtagelse. Du må nemlig gerne fiske i Nordre Landkanal, som løber langs med Kay Fiskers Vej og Slusevej på grænsen mellem Ørestad og Sundbyerne.

Nordre Landkanal er et naturligt vandløb med sit eget fiskesamfund. Her er der ikke noget flow mellem kanalen og resten af Ørestads kanalsystem.

Vandlauget er dog ikke begyndt at måle vandkvaliteten i denne kanal og anbefaler derfor ikke at spise fiskene.

 

Du må gerne fiske i Nordre Landkanal, som er det naturlige vandløb, som løber langs med Slusevej i Ørestad City. Men det er også det eneste sted i Ørestad, du må fiske. Alle andre steder er det forbundt for at passe på artsdiversiteten i fiskesamfundet.

Du må gerne fiske i Nordre Landkanal, som er det naturlige vandløb, som løber langs med Slusevej i Ørestad City. Men det er også det eneste sted i Ørestad, du må fiske. Alle andre steder er det forbundt for at passe på artsdiversiteten i fiskesamfundet.