Vandlauget arbejder løbende på at forbedre sigtbarheden i vandet i kanalerne.

I øjeblikket er der særligt fokus på bykanalerne i Ørestad City. Vandstanden er i den forbindelse sænket i de bassiner, som løber langs Arne Jacobsens Allé. Dette sker for nemmere at kunne indfange de store karper, som er skyld i, at vandet kan se grønt og mudret ud.

Vandstanden hæves igen, når kanalerne fyldes op i løbet af de kommende uger.

Karperne går langs kanalernes bund, hvor de roder op i bundlaget som en del af deres søgen efter føde. Karperne er ikke udsat af vandlauget, men er kommet til af andre årsager. Når karperne indfanges, sker det på forsvarlig vis, og dyrene bliver efterfølgende udsat i andre vandområder.

Fiskeri i kanalerne er fortsat forbudt.

Klart vand kræver løbende justeringer
Arbejdet med at forbedre sigtbarheden sker i kølvandet på en undersøgelse af vandkvalitet, flora og fauna i kalanerne. Undersøgelsen viste bl.a., at der har været en tilbagegang i i udbredelsen af planter. Da floraen i vandet er med til at skabe en klar sigtbarhed, vil Vandlauget i fremtiden beskære planterne i mindre omfang end hidtil.

Sådan ser en kanalbund ud

Selvom bykanalerne er kunstigt anlagt, udgør de et omfangsrigt økosystem, hvor planter og dyr skal finde en ballance, som sikrer en høj vandkvalitet og et smukt udseende. Det er en skrøbelig proces, som løbende monitoreres af Vandlaugets personale.

Af den årsag frabedes også enhver form for fodring af fisk og fugle i kanalerne, da den ekstra føde - især i form af brød - ikke giver dyrene nogen næring og istedet tiltrækker skadedyr og får algerne til at blusse op.

Du kan se meget mere om kanalernes konstruktion og funktioner i vores YouTube-serie HER eller på forsiden af Vandlauget.dk.