Trafikkrydset på Robert Jacobsens Vej og Asger Jorns Allé.
Robert Jacobsens Vej ved krydset til Asger Jorns Allé. Foto: GFS Ørestad

Trafikanalyse i Ørestad Syd peger på udfordringer

Grundejerforeningen Ørestad Syd har fået foretaget en analyse af trafiksikkerhed i området syd for og omkring Asger Jorns Allé. Analysen peger på udfordringer visse steder, som grundejerforeningen vil belyse yderligere.

Som de fleste, der har deres daglige gang i Ørestad Syd, har grundejerforeningens bestyrelse også konstateret, at der er udfordringer på nogle af de store veje og især på Asger Jorns Allé. Derfor har bestyrelsen fået udarbejdet en analyse af trafiksikkerheden til at belyse udfordringerne.

“Med analysen i hånden kan vi bedre få belyst de antagelser, vi har haft, og drøfte, hvordan vi kan arbejde videre i området,” siger formand for Grundejerforeningen Ørestad Syd Steen Jürs.

DATA OG OPLEVELSER

Det er Valentin Trafikplanlægning, der har udført analysen for grundejerforeningen. Analysen bygger på:

  • Data over politiregistrerede uheld
  • Trafiktællinger på Asger Jorns Allé, Else Alfelts Vej, Richard Mortensens Vej og Robert Jacobsens Vej
  • Input fra repræsentanter fra Ørestad Syd (beboere, bydelsinspektør, bestyrelse)
  • Gennemgang af vejenes geometriske udformning.

Der er generelt en oplevelse af, at bilernes fart er høj, særligt på Asger Jorns Allé. Trafiktællingerne viser også, at farten på netop Asger Jorns Allé er højest, mens den laveste gennemsnitsfart måles på Robert Jacobsens Vej.

“Det overrasker ikke, at Asger Jorns Allé er mest udfordret, og her skal grundejerforeningen samarbejde med Københavns Kommune om ændringer, da vejen ejes af Københavns Kommune. Københavns Kommune har dog selv foreslået gode ændringer omkring krydset Richard Mortensens Vej/Asger Jorns Allé, som dog er blevet afvist af politiet, så længe der er byggeri på den nordlige del af Richard Mortensens Vej. Vi regner derfor med at kunne få et godt samarbejde med kommunen om Asger Jorns Allé,” forklarer Steen Jürs.

Gennemsnitsfarten for de målte biler ligger på alle vejene under den anbefalede hastighed på 40 km/t.

Vejenes udformning med lange, lige stykker indbyder til høj fart, som kan virke utrygskabende og gøre krydsning af veje for bløde trafikanter svær og uoverskuelig.

SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Analysen peger på en række opmærksomhedspunkter, som bestyrelsen vil arbejde videre med.

“Da det primært er området omkring Asger Jorns Allé, der er udfordret, vil vi først og fremmest dykke ned i den problemstilling og drøfte med kommunen, hvad der kan gøres. Dernæst ser vi også på, hvordan vi kan forbedre forholdene for bløde trafikanter og vil derfor også se på, om vi kan lave fartdæmpende foranstaltninger på krydsningspunkter på Else Alfelts Vej, Richard Mortensens Vej og Robert Jacobsens Vej,” slutter Steen Jürs.

Læs hele analysen her.

FAKTA

  • Grundejerforeningen Ørestad Syd har ansvaret for de private fællesveje, der er overdraget til grundejerforeningen
  • Asger Jorns Allé er ejet af Københavns Kommune, som derfor har ansvar for og råderet over vejen
  • Københavns Kommune er vejmyndighed på grundejerforeningens veje og skal altid godkende eventuelle ændringer