Foto: GFS Ørestad

På Edvard Thomsens Vej har træerne “grønne fødder”

Siden 2019 har GFS Ørestad udskiftet mange træer på Edvard Thomsens Vej, fordi træernes rødder skubbede fliserne i fortovet løs. I dag er de såkaldte problemtræer helt væk, og nogle helt nye træer og planter pryder området.

I 2019 blev mange af de eksisterende robinietræer på Edvard Thomsens Vej i Ørestad City udskiftet med andre træsorter og tilført staudebede.

Udskiftningen skyldtes, at træernes rødder søgte opad mod terræn og således skubbede fliserne op. Bivirkningen fra robinietræerne blev heldigvis hurtigt opdaget af Ørestads driftsfolk, som iværksatte en udskiftning af udvalgte “problemtræer.”

Robinietræerne, dem var der plantet mange af. Men det var ikke dem alle sammen, som udgjorde en risiko. Derfor fandt driften frem til hvilke træer, der med overvældende sandsynlighed ville komme til at skabe problemer, og skiftede dem ud. I stedet for de løvgrønne robinietræer blev det besluttet at skabe et mere varieret udtryk med blomstrende træer.

 

Der bliver fældet robinietræer på Edvard Thomsens Vej i 2019.

Der bliver fældet robinietræer på Edvard Thomsens Vej i 2019. Træerne blev skiftet ud med blandt andet rødtjørn. Foto: GFS Ørestad

 

Træerne med de såkaldte “grønne fødder” kan både findes på Edvard Thomsens Vej og stikvejene ned til Arne Jacobsens Allé. Foto: GFS Ørestad

BLOMSTRENDE TRÆER OG GRØNNE FØDDER

I dag er alle problemtræerne skiftet ud med andre træsorter, som giver er friskt og mere varieret udtryk, blandt andet rødtjørn.

Idéen opstod i samarbejde med GFS Ørestads driftsoperatør Grøn Vækst, som foreslog at give træerne “grønne fødder,” når nu der alligevel skulle graves. Resultatet blev en ordentlig håndfuld staudebede med blandt andet lodden løvefod, japansk kvæde og staudesalvie, som kunne vokse op omkring stammerne.

Og det gør de – til glæde for mennesker og insekter.

Robiniestammerne fra de gamle træer blev efterfølgende genanvendt i driften i stedet for at blive kasseret som affaldstræ og brændt.

 

Når træerne på Edvard Thomsens Vej blomstrer, er det i de skønneste lyserøde nuancer. Her ses rødtjørn. Foto: GFS Ørestad