Skovrummet på Else Alfelts Vej i Ørestad Syd.

Her er der generalforsamling i Ørestad Grundejerforeninger

I Ørestad er det grundejerforeningerne, der udvikler bydelens parker og byrum, og alle grundejere har mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet. På generalforsamlingen i hvert kvarter bliver bestyrelsen valgt, og retningen for det kommende års drift og udvikling bliver sat.

Hvis du er interesseret i, hvad der sker med Ørestads veje, parker og byrum, er det en god idé at komme til generalforsamlingen i din grundejerforening.

Repræsentanter for de enkelte grundejere har stemmeret og kan stille op til bestyrelsen. Du kan blive repræsentant ved for eksempel at aftale med din ejerforening eller dit boligselskab, at du repræsenterer jer på generalforsamlingen; husk bare dokumentation i form af referat fra jeres generalforsamling, en fuldmagt eller lignende.

Generalforsamlingerne finder sted på følgende datoer:

 

Kort over Ørestads kvarterer. Kort fra februar 2024.

 

Hvad kan man få indflydelse på?

I Ørestad er det grundejerforeningerne, der passer og udvikler bydelens parker og byrum.

Grundejerforeningerne forvalter selv deres veje, parker og andre arealer – og er alle en del af Ørestad Vandlaug, som har ansvaret for bydelens kanaler og søer. Det betyder blandt andet, at medlemmer af bestyrelsen har indflydelse på, hvad der sker med Ørestads byrum.

For at varetage de særlige, lokale behov, og for at sikre sammenhængen på tværs af Ørestad, har grundejerforeningerne samlet kræfterne i et fælles sekretariat. Grundejerforeningssekretariatet står for den daglige drift, indkaldelser og referater fra møder samt den løbende økonomiopfølgning, projektledelse, borgerdialog og kommunikation.

I 2023 har grundejerforeningerne blandt andet bidraget til et bedre Ørestad med:

 

Hvordan arbejder bestyrelsen?

Bestyrelsen i hver grundejerforening mødes 4-6 gange om året og består af tre til fem medlemmer og op til to suppleanter. Bestyrelsen godkender budgetter og regnskaber, igangsætter projekter og beslutter retningen for foreningens arbejde.

I løbet af året kan bestyrelsen også behandle aktuelle sager og forespørgsler eller deltage i forskellige arbejdsgrupper.

Bestyrelsen udpeger desuden én repræsentant til vandlaugets bestyrelse og én til sekretariatets bestyrelse.

 

Sådan deltager du i generalforsamlingen

Medlemmer af grundejerforeningen – dvs. ejer-/boligforeninger, boligselskaber mv. – modtager senest 14 dage før generalforsamlingen en indkaldelse med tid, sted, dagsorden, årsrapport mv. Det er grundejerens kontaktperson/repræsentant, som modtager indkaldelsen.

Har du ikke modtaget materialet senest 14 dage før generalforsamlingen, eller ønsker du at deltage, selv om du ikke er repræsentant for en af grundejerne, kan du skrive en mail til kontakt@orestad.net.