Foto: By & Havn

Bedrageri mod Ørestads grundejerforeninger

Grundejerforeningssekretariatet Ørestad har anmeldt bedrageri begået mod Ørestads fire store grundejerforeninger til politiet.

Grundejerforeningerne Ørestad Nord, Ørestad City, Ørestad Arenakvarter og Ørestad Syd er igennem en årrække blevet bedraget for flere millioner kroner.

“I maj 2022 opdagede vi, at en tidligere medarbejder under sin ansættelse i sekretariatet havde begået svindel og bedrageri mod grundejerforeningerne. Vi orienterede straks foreningernes bestyrelser og anmeldte det til politiet og har siden også selv efterforsket sagen og styrket vores interne arbejdsgange i sekretariatet,” siger sekretariatsleder Pia Vannacci Elnif, som af hensyn til pågældende medarbejder og vedkommendes familie ikke ønsker at uddybe, hvem det er.

Grundejerforeningssekretariatets bestyrelse og de respektive bestyrelser i grundejerforeningerne har medvirket i undersøgelsen af sagen fra starten, og der blev indgået aftale med advokater og private efterforskere for at undersøge sagen grundigt og styrke bevisførelsen til den strafferetlige sag, som vil komme på baggrund af politianmeldelsen. Undersøgelserne afslørede, at bedrageriet er foregået over en længere årrække og beløber sig til 3,4 millioner kroner.

“I første omgang fandt vi nogle fiktive fakturaer fabrikeret og godkendt af den tidligere medarbejder, som også selv efterfølgende modtog betalingerne fra foreningerne, men da vores efterforskere granskede medarbejderens arbejdstelefon og PC, fandt vi et komplekst og systematisk svindelmønster,” forklarer Pia Vannacci Elnif.

 

Falske fakturaer

Svindlen er gået hårdest ud over grundejerforeningerne Nord og City og er foregået hen over perioden fra februar 2014 til februar 2022. Den største del af svindlen består af fakturaer med varer og ydelser, som er betalt, men aldrig er blevet leveret til grundejerforeningerne. Derudover er der blevet forfalsket fakturaer, som i virkeligheden dækker over private indkøb.

“Efterforskningen har kostet os tid, penge og kræfter, men en sag af så alvorlig karakter skal selvfølgelig undersøges til bunds,” siger Pia Vannacci Elnif og fortsætter:

 

Tilståelse og aftale

“Vi har arbejdet med stor diskretion igennem hele 2022 for at afdække sagen, som vi nu kan se en ende på: Ud over at have et veldokumenteret overblik over sagen, er det også lykkedes os at få en tilståelse fra den tidligere medarbejder og indgå en aftale med vedkommende om tilbagebetaling. På den måde sikrer vi, at foreningerne får så mange af deres tabte midler tilbage som muligt. Derudover har vi også løbende overleveret resultaterne af vores efterforskning til politiet, som forhåbentlig prioriterer sagen højt.”

 

Arbejdsgange strammet op

Sagen har desuden givet anledning til, at sekretariatets interne arbejdsgange er blevet kigget efter i sømmene og ændret, hvor der har været behov for det.

“En alvorlig sag som denne vækker bekymring både hos vores bestyrelser og hos mig som sekretariatsleder, og vi har selvfølgelig set på, hvordan det kunne ske, og hvis ansvar det er. I dette tilfælde er det én person, der har begået ulovlighederne og er lykkedes med det i kraft af sit job og i kraft af den tillid, der er til sekretariatet. Men vores interne godkendelsessetup har heller ikke været godt nok. Det har vi derfor lavet om på nu,” slutter Pia Vannacci Elnif.

 

Fortsat tillid og opbakning til sekretariatet

Dermed kan grundejerforeningerne og sekretariatet nu lægge sagen bag sig og fokusere på de mange vigtige opgaver, der venter forude.

Formand for Grundejerforeningssekretariatets bestyrelse Søren Risager-Hansen udtaler:

“Det er svært for alle involverede, når en sådan sag opstår, og det har været en vanskelig periode for sekretariatet at arbejde med udredningen, samtidig med at de har udført deres arbejde med at passe, vedligeholde og udvikle Ørestads arealer og samarbejde med foreninger og borgere.”

“Men opgaven er løst dygtigt og kompetent, og både sekretariatets og grundejerforeningernes bestyrelser har fuld tillid til medarbejderne i sekretariatet og de leverandører, der samarbejdes med på tværs i Ørestad.”

“Samtidig er der blevet indført nye rutiner i forhold til, hvordan betalinger og leverancer bestilles og godkendes, ligesom samarbejdet med vores administratorer og revisorer er blevet skærpet.”

 

Fakta om Grundejerforeningssekretariatet Ørestad

  • Grundejerforeningssekretariatet Ørestad er grundejerforeningernes fælles sekretariat, som varetager foreningernes projekter i det daglige samt bydelsdriften på tværs af Ørestad
  • I Ørestad er det grundejerforeningerne, og ikke kommunen, som passer og udvikler bydelens parker, pladser og private fællesvej

 

Fakta om svindel og bedrageri mod grundejerforeningerne

  • Sekretariatets ledelse anmeldte i juni 2022 en tidligere medarbejder til politiet på baggrund af bedrageri og svindel begået mod Grundejerforeningerne Ørestad Nord, Ørestad City, Ørestad Arenakvarter og Ørestad Syd
  • Svindlen er foregået i perioden februar 2014 til februar 2022, og den tidligere medarbejder har erkendt svindlen, som beløber sig til kr. 3,4 mio. fordelt på de fire foreninger
  • Grundejerforeningssekretariatets bestyrelse og bestyrelserne i grundejerforeningerne har fortsat stor tillid til sekretariatets medarbejdere, der udfører et stort og værdsat arbejde for grundejerforeningerne og borgerne i Ørestad. Der er også fortsat tillid til de leverandører, som betjener Ørestad i samarbejde med sekretariatet
  • Sekretariatet afventer politiets arbejde, og bestyrelsen forventer, at der vil blive ført en strafferetslig sag mod den tidligere medarbejder
  • Pressehenvendelser henvises til sekretariatsleder Pia Vannacci Elnif – pve@orestad.net / 25 23 53 22