Grundejerforeningen fører øget tilsyn med ulovlig parkering i Ørestad Syd

En del af vejene i Ørestad Syd og Arenakvarteret overgår til privat parkeringskontrol den kommende tid. Det gælder Else Alfelts Vej, som fortsat også er lukket for gående og cyklister, samt den nordligste del af Robert Jacobsens Vej op mod bassinet på pladsen foran Royal Arena.

Vejene overgår til privat kontrol for at grundejerforeningen kan føre øget tilsyn med ulovlig parkering i byggeperioder. De nye P-skilte er opsat, dog med sort pose over indtil videre, da sagen afventer officiel godkendelse hos kommunens Center For Parkering.