Den centrale kanal i Ørestad Syd, på Robert Jacobsens Vej, skal renses for slam og snavs i 2024.

Kanal i Ørestad Syd skal renses for snavs og slam

Kanalen langs Robert Jacobsens Vej skal tømmes og renses for snavs på bunden. Tålmodighed med lugt- og lydgener vil blive belønnet med en renere og smukkere kanal. Oprensningen går i gang i midten af januar.

Beboere og besøgende i Ørestad Syd kan se frem til renere og klarere vand i kanalen på Robert Jacobsens Vej.

Den skal nemlig renses for snavs og slam, der har ophobet sig på bunden.

“Hen over de næste måneder renser vi kanalen. Kanalen består af tre sektioner, og vi renser én sektion ad gangen. Vi regner med, at hver sektion tager et par uger. Men det ved vi først helt præcist, når vi er i gang og kan vurdere, hvor meget snavs og slam, der rent faktisk ligger på bunden,” siger Kim Jansen, der er driftsleder i Vandlauget.

 

Renere og klarere vand

Kanalen skal renses helt i bund, så forholdene for livet under vandoverfladen fortsat er gode.

“Der har over årene samlet sig en masse slam på bunden af kanalen, som både påvirker vandkvaliteten og giver flere alger. Man kan se det med det blotte øje, for vandet virker mere grønt og grumset end andre steder i Ørestad,” forklarer Kim Jansen.

Når kanalen er renset, vil den igen blive fyldt op med regnvand fra de omkringliggende bygninger, hvor vandet opsamles, når det regner på tagene, inden det ledes ud i kanalen.

Der har over årene samlet sig en masse slam på bunden af kanalen, som både påvirker vandkvaliteten og giver flere alger. Man kan se det med det blotte øje, for vandet virker mere grønt og grumset end andre steder i Ørestad
Kim Jansen, driftsleder i Vandlauget

Kan larme og lugte

Vandlauget forventer, at arbejdet kan medføre mindre, forbipasserende gener, da det kan komme til at lugte og larme, når slamsugeren er i gang.

“Ligesom med andet vej- og kloakarbejde kan vi nok godt komme til at genere naboer og forbipasserende, mens vi arbejder. Jeg håber, at alle vil bære over med os og ser frem til, at vi får en renere kanal, som både vi mennesker og fiskene kan se igennem,” uddyber Kim Jansen.

Arbejdet går i gang i januar og forventes afsluttet i slutningen af marts – dog med forbehold for vind og vejr.

 

Hvem er Ørestad Vandlaug?

I Ørestad er det Vandlauget, der passer kanalerne og søerne.

Vandlauget blev dannet i 2002 med det formål at sikre, at bydelens kanalsystem har det godt – lige fra søerne i Ørestad Syd til Universitetskanalen i Ørestad Nord.

Vandlauget er en forening, som består af repræsentanter fra Grundejerforeningerne Ørestad Syd, Arenakvarter, City og Nord samt Københavns Kommune, By & Havn, Bellakvarter og Field’s.

Arbejdet varetages i det daglige af to driftsmedarbejdere, der er ansat i grundejerforeningernes og Vandlaugets fælles sekretariat, GFS Ørestad.

 

Ligesom med andet vej- og kloakarbejde kan vi nok godt komme til at genere naboer og forbipasserende, mens vi arbejder. Jeg håber, at alle vil bære over med os og ser frem til, at vi får en renere kanal, som både vi mennesker og fiskene kan se igennem
Kim Jansen, driftsleder i Vandlauget

FAQ

Q: Hvorfor skal kanalen renses?

A: Vandkvaliteten i kanalen langs Robert Jacobsens Vej er ikke lige så høj som i Ørestads andre kanaler. Det skyldes, at der over årene er blevet dannet et lag af slam på bunden af kanalen. Slammet indeholder forhøjede mængder af næringsstoffer, som øger algevæksten og skaber ubalance i økosystemet. Slammet består af snavs, der blandt andet kommer fra jord og sand fra byggerier i området.

Q: Hvordan foregår oprensningen?

A: Kanalen består af tre sektioner, som renses én ad gangen. Hver etape starter med, at den pågældende sektion bliver tømt for vand, så slammet isoleres på bunden. Derefter suger en slamsuger snavset væk. Når kanalen er renset, bliver den igen fyldt med regnvand fra husenes tage.

Q: Hvornår sker oprensningen?

A: Arbejdet finder sted på hverdage mellem klokken 7 og 17 i perioden januar-marts 2024. Hver sektion tager cirka 2-3 uger at komme igennem.

Q: Hvordan påvirker det beboere og brugere af området?

A: Vandlauget forventer, at oprensningen vil medføre gener for naboer:
Lugt: Ligesom med for eksempel brønd- eller kloakarbejde kan det godt lugte lidt, mens arbejdet står på. Der er dog intet farligt ved lugten.
Støj: Slamsugeren, som bruges i forbindelse med oprensningen, kan give støjgener. Hver sektion tager omkring 2-3 uger, og så er den videre.
Trafik: Cykelstien langs med kanalen vil i perioder være delvist spærret af. Der henvises i stedet til sivegaden på den anden side af kanalen.