Ørestads fugledistrikt findes i Byparken i Ørestad City, nærmere bestemt det grønne anlæg Løvtaget mellem C.F. Møllers Allé og Edvard Thomsens Vej. Her har grundejerforeningen opsat ca. 30 mejsekasser og 12 stærekasser til byens næbbede beboere.
Oplev Ørestad
Natur i byen

Bynatur er en meget synlig del af hverdagen i Ørestad. De grønne områder bærer i stigende grad præg af, at fælledens naturkvaliteter og biodiversitet flytter ind. Læs videre og hent inspiration til dit næste parkbesøg.

Vidste du, at Ørestad rummer 211.000 m2 grønne områder – svarende til ca. 30 11-mands fodboldbaner?

 

 

 

1) Byparken

 

 

2) Grønningen

 

Grønningen er blandt andet samlingspunkt for ca. 1000 mennesker til Sankthans, som bliver fejret med båltænding, musik og skattejagt.

 

Naturdag i Ørestad Nord. To børn undersøger dyrelivet i Den Landskabelige Kanal på Grønningen ved hjælp af grej fra parkens Naturcontainer.

 

3) Byfælleden

Arenakvarterets Byfælled er ikke en helt almindelig park. Den minder mere om et vildt og frodigt græsland. Som om fælleden er skyllet ind over byen og har taget en stor bid.

Her ydes en helt særlig grøn pleje, så dyr og planter fra fælleden kan etablere sig i bynaturen. En undersøgelse af biodiversiteten i Ørestad i 2022 viser, at over halvdelen af de registrerede arter er vilde planter, der har spredt sig til Byfælleden naturligt.

Selv om man skulle tro, at det ville skabe de bedste betingelser bare at lade bevoksningen stå og passe sig selv, er en ekstensiv drift af området faktisk helt afgørende for, at den vilde natur kan etablere sig.

I sommerhalvåret sprudler Byfælleden med liv. Mærk det høje græs mellem tæer og fingre og se, hvor mange forskellige insekter og planter du kan spotte. Eller nup en bid mad på en af “parkens” bænke. Området er dit at udforske.

Byfælleden bliver passet og udviklet af Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter.

 

 

4) Søerne

På Ørestads allersydligste breddegrader, hvor byen smelter sammen med naturen, finder du bydelens smukke søer.

Under vandoverfladen findes et sprudlende økosystem af fisk, smådyr og vandplanter. Vandlaugets målinger viser, at søerne er blandt de reneste i Danmark, og fiskebestanden stiger år for år.

Gangstien rundt om søerne er et yndet sted for hundeejere, og på molepladserne har du både mulighed for at træne under åben himmel og slå dig ned med en god bog eller picnic. I sommerhalvåret kan du også låne en båd og opleve Ørestad Syd til vands.

Søerne er også omdrejningspunktet for bydelens årlige Søfest, hvor vi fejrer vandet i Ørestad med sjove vandaktiviteter og det traditionsrige anderæs i kanalen.

Områderne på land bliver passet af Grundejerforeningen Ørestad Syd, mens vandet passes af Vandlauget.

 

Søerne i Ørestad Syd på en dejlig sommerdag.